Az EU szerepe a szociális siker szempontjából kulcsfontosságú

„Az EU jelentõs szerepet játszik a szociális siker elõsegítésében” – ez a fõ üzenet, amelyet Vladimír Špidla, a foglalkoztatásért, szociális ügyekért és esélyegyenlõségért felelõs biztos kiemel azon a kétnapos brüsszeli konferencián, amely az új szociális kihívásokra adható válaszokról szól.


Az esemény, amelyen uniós és nemzeti szereplõk találkoznak egymással, alapozásul szolgál a 2008 júniusára tervezett, a lehetõségekre, hozzáférésre és szolidaritásra irányuló európai uniós menetendrõl szóló új közlemény számára.
„Rohamosan globalizálódó világunkban az Európai Uniónak továbbra is meghatározó szerepet kell vállalnia és sikeresen helyt kell állnia. A szociális sikerek, a versenyképesség és az erõs gazdaság érdekében meg kell tartanunk a jól képzett, tehetséges munkavállalókat és vonzóvá kell tennünk számukra az EU-t.
Elsõsorban azt kell biztosítanunk, hogy az EU a letelepedés és a munkavállalás szempontjából is vonzó hely legyen, amely lendületes és befogadó társadalommal rendelkezik” – nyilatkozta Špidla biztos.
A konferencia egyik kiindulópontja a 2005-ben elfogadott szociálpolitikai menetrend, amely ütemtervet jelölt ki az európai szociális modell korszerûsítésére. A szociálpolitikai menetrend a lisszaboni stratégia néven ismert, a növekedést és munkahelyteremtést célzó integrált európai megközelítés része.
A lisszaboni stratégia meggyorsította a reformfolyamatokat és hozzájárult az Unió teljesítményének növekedéséhez: 2000 óta 17 millió új munkahely jött létre. Az európai polgárok milliói ragadták meg az egységes piac kínálta lehetõséget, hogy egy másik tagállamban éljenek, tanuljanak, dolgozzanak vagy vonuljanak nyugdíjba. Az EU szilárd keretet hozott létre a munkahelyi jogok számára. Nincs azonban okunk elégedettségre.
Az európaiak 16%-át – köztük 19 millió gyermeket – továbbra is szegénység fenyegeti. A nõk fizetése továbbra is mintegy 15%-kal marad el a férfiakétól. Emellett pedig új kihívások jelentek meg. A gyors technológiai változások hatására a képzett és képzetlen munkaerõ közötti szakadék egyre szélesebbé válik. A gazdasági-társadalmi tényezõk jelentõs egészségügyi egyenlõtlenségeket okoznak. A szociális védelem és az egészségügy rendszereinek alkalmazkodniuk kell a demográfiai változásokhoz és az EU elöregedõ népességének szükségleteihez.
A fiatalokat érõ kihívások – beleértve a munkahelyhez és megfizethetõ lakhatáshoz jutást – alapján attól lehet tartani, hogy a mai generációk nem élvezhetik ugyanazt az életszínvonalat, amely szüleiknek jutott.
Ez a háttere annak az Európa egészére kiterjedõ kezdeményezésnek, amelyet a Bizottság 2007-ben indított a szociális kihívások felmérésére.
A konzultáció az európai társadalmakban végbemenõ változásokat kívánta áttekinteni. A konzultáció során a jelenlegi szociális tendenciák és a társadalmi kapcsolatokban bekövetkezett változások következményei vonatkozásában számos különbözõ vélemény fogalmazódott meg. A konzultáció elsõ eredményei alapján a Bizottság 2007 novemberében „Lehetõség, hozzáférés, közösségvállalás” címmel közleményt fogadott el, amely meghatározta az Európai Uniót érõ kihívásokra adható lehetséges válaszok elsõ körét.
Az új szociális kihívásokra adható válaszokról szóló mai konferencia lehetõvé teszi a tagállamok, az európai intézmények, a szociális partnerek, a civil társadalom és a szakértõk számára, hogy megvitassák a jelenlegi szociális tendenciákat és hozzájáruljanak a „lehetõség, hozzáférés és szolidaritás” eszméjén alapuló, megújult európai menetrend kialakításához, melyet a tervek szerint a Bizottság 2008 júniusában fogad majd el.
A konferenciát Vladimír Špidla, a foglalkoztatásért, szociális ügyekért és esélyegyenlõségért felelõs biztos nyitja meg és Barroso elnök zárja.
A konferencián részt vevõ több mint 350 küldöttnek az alábbiakra nyílik lehetõsége:
megismerhetik azokat a lehetõségeket és kihívásokat, amelyek a változó világban az európai polgárok mindennapjait jellemzik, és találkozhatnak az új szociális kockázatok mérséklésére irányuló, innovatív megoldásokkal;
kapcsolatot alakíthatnak ki az Európai Unió és harmadik országok vezetõ hatóságaival;
megismerkedhetnek a szociális téren tevékenykedõ érdekelt felekkel és más résztvevõkkel;
eszmecserét és vitát kezdeményezhetnek az európai polgárokat érintõ kérdésekkel kapcsolatban.
A konferenciát három munkacsoport köré szervezik:
A változó kihívásokra adható új szakpolitikai válaszok;
A szerepek és feladatkörök változásai;
Az EU szerepe a lehetõségek megteremtésében, a hozzáférés megkönnyítésében és a szolidaritás erõsítésében.
Forrás: EU Directorate General Communication RAPID service
Breuerpress info