Zsidónak lenni jó!

Pozitív zsidó ön-tudat


Pozitív zsidó ön-tudat és öntudat az EMIH – Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség kampányának középpontjában

Az EMIH „Zsidónak lenni jó!” feliratú plakátokat helyezett el Budapest több pontján, a múlt héten, a személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásával kapcsolatos kampánya részeként. A plakátokra sokan felfigyeltek, és az elmúlt napokban már többen is hitközségünkhöz fordultak magyarázatért. Az alábbiakban a felhívás lényegére igyekszünk rávilágítani.

Az autentikus hagyományok értékét és a nyitottságot egyaránt hirdető zsidó egyházként ezzel a kampánnyal az volt a célunk, hogy ne csak az egyszázalékos felajánlásokat gyűjtsük, hanem egyben a zsidósággal kapcsolatos pozitív üzenetet is juttassunk el minél több emberhez.
Sajnos hazánkban a zsidóságról, az elmúlt évtizedekben, szinte kizárólag a Holokauszt emlékével vagy – különösen az utóbbi években – az antiszemitizmus fenyegetésével kapcsolatban volt szó a közbeszédben. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a Holokausztról való rendszeres megemlékezés és az antiszemitizmus elleni fellépés fontosságát, különösen az elmúlt időszak eseményei után. De, bármennyire is a zsidó közösség tagjait érintő kérdések ezek, nem azonosak zsidóságunk tényleges tartalmával, nem szabad zsidó identitásunk meghatározó elemének tekintetünk ezeket, és nem szabad elfogadnunk, hogy mások annak tekintsék. Nagyon lényeges a pozitív zsidó ön-tudat és öntudat felépítése. Ugyancsak nagyon lényeges, hogy a közbeszédben a zsidóság fogalmát kiemeljük az antiszemitizmus és a Holokauszt szinte kizárólagos kontextusából. A zsidóság évezredes pozitív értékek közvetítését kell, hogy jelentse. Saját magunknak épp úgy, mint a magyarországi közvéleménynek. Ez kell legyen az ön-tudatunk, és ezt öntudatosan vállalnunk, hirdetnünk kell.
Zsidónak lenni jó! Ez, a mindenkihez szóló, univerzális üzenet azt is kell, hogy hirdesse, hogy a „valahova tartozás” nem merülhet ki csupán a származásban, és a külvilág által történő megbélyegzések elfogadásában.
Az EMIH mottója tehát: Zsidónak lenni jó! – hagyomány, közösség, vallás. Fel akarjuk hívni a figyelmet arra, hogy mennyire fontos építőeleme a „…lenni jó”-nak a pozitív ön-tudat, melyhez a felsorolt három érték, a hagyomány, a közösség és a vallás egyaránt hozzásegíthet.
A hagyomány jó, mert általa személyünket, a tradíció nemzedékről nemzedékre egyre tovább tökéletesített mesterművének részévé tehetjük.
A közösség jó, mert lehetőséget ad arra, hogy a számunkra fontos hagyományoknak jelent teremtsünk, hogy összetartozzunk, hogy erényeinket megosszuk egymással
A vallás jó, mert személyes belső intimitásunknak, spiritualitás utáni vágyunknak, a nemes célok és önmagunk keresésének ad keretet. Évezredek útkeresőinek léptei által kijelölt útként ad irányt arra, hogy megtaláljuk a belső hangot és a kapcsolatot a transzcendentálissal.
Zsidónak lenni jó, mert nem hagyjuk, hogy a zsidóság említése valamilyen félelemmel és a megkülönböztetettség érzésével azonosuljon tudatunkban. Legyőzzük belső félelmeinket és érzékenységünket. Úgy hogy zsidóságunkat nem valamivel szemben (antiszemitizmustól való félelem vagy az elleni küzdelem) határozzuk meg, hanem a „zsidóság” valódi jelentését ismerjük meg és éljük meg tudatosan. Megismerjük és azonosulunk a zsidóság több évezredes üzenetével, amely a közös bibliai alapokra épülve ma már az egész emberiség legfontosabb alapértékeinek része. Az április 19-én este ránk köszöntött Peszách ünnepe is, mellyel a zsidó nép 3300 évvel ezelőtti, Egyiptomból való kivonulására emlékezünk, ezt a belső szabadságot jelképezi. Kifejezi azt, hogy az elnyomatás és a szenvedés emlékezete mellett a szabadság üzenetére kell tennünk a hangsúlyt. Arra a belső szabadságra, amelyet csak akkor érhetünk el, ha megszabadulunk gátlásainktól és félelmeinktől. Boldog ünnepet és felszabadult ünneplést kívánunk mindenkinek!

A kampánnyal kapcsolatos további információ:
Köves Slomó vezető rabbi
268-0183
06-70-379-0766