ZSIDÓ VILÁGHIRADÓ

NAFTALI KRAUS__TÖMEGEK JÖNNEK A NYUGATI FALHOZ __
Ujabban, különösen Peszach előtt, tömegeket vonz a jeruzsálemi nyugati Fal, az un. Siratófal. Mig azelott, csak a kimondottan vallásos emberek jöttek, imádkozni, addig most olyanokat is lehet látni a Kotelnál, akikről nem látszik, hogy zsidók. Sok külföldi, túristák, zarándokok, mindenféle. És persze izraeliek, akik születésnapokat és járceitokat, valamint természetesen bár-micvákat ünnepelnek a Falnál. A Kótel rabbija, Smuél Rabinovits, szerint az elmult évben több mint 20 ezer bar-micvát celebráltak a Kótelnál. Ilyenkor a 13 éves ifju a Tóra elé járul, Tfillint rak és ezzel demonstrálja hogy teljesértékü felnőttnek tekintik. Apja pedig fennhangon deklarálja, hogy „Áldott legyen aki felment büntetése alól”, ami azt jelenti, hogy a 13 éves fiu, aki mostantól köteles a parancsolatokat betartani – maga felelős tetteiért és apja felmentve érezheti magát. Miért és honnan jön ez a mostani fellendülése a Kotelnek, ahonnan – Bölcseink tanusága szerint – „soha nem távozott az isteni Dicsfény? A rabbik szerint a zsidók szükségét érzik valami szellemi támasznak, valaminek ami nem a 21. század talmi terméke, valaminek ami összeköti öket a multtal és jövővel.
__Zágráb: AZ ELNÖK „ZSIDÓ EREDETE__ Nagy volt a meglepetés azon rabbi delegáció tagjai között, akik nemrég Horvátországba jöttek, hogy tegyenek valamit az ottani zsidó temetők siralamas helyzetével kapcsolatban.
Zágrábban az utóbbi időben fellendült a zsidó élet – egész Horvátországban mindössze, k.b. 1000 zsidó van – hála Kótel Dadon főrabbinak és az új Chábád küldöttnek, r’ Pinchász Zekls’nek. Utóbbi óvodát létesitett és személyes példamutatással szemléltetően mutatja be, hogy kell és lehet zsidónak lenni.
A rabbi-küldöttség meglepetését nem ez okozta. Hanem? Horvátország elnöke, Stepán Mészics, aki rendkivül szivélyesen fogadta a küldöttséget, élén rabbi Ábrahám Jáfe Schlésinger genfi főrabbival, az európai Rabbitanács temető ügyosztályának vezetőjével.
A fogadás során az elnök mesélt multjáról, amikor fiatal partizánként harcolt a nácik ellen és segitette zsidó kollegáit, akiknek szüleit és egyéb rokonait megsemmisitő táborokba vitték . Itt elárulta hallgatóságának hogy…unokáját a zsidó óvodába küldi.
És amikor a rabbik, nem hittek füleiknek és értetlenül néztek egymásra, az elnök elárulta a nagy titkot: „Az én győkereim is zsidók – mint az Önöké!…” (Utána a temető probléma is elintézést nyert, illetve a rabbik határozott igéretet kaptak erre). A lenfonal Indiából jön ____MÁR LEHET KAPNI A PAPI RUHÁZATOT…___
Talán ezzel magyarázható az az érdeklődés, ami Jeruzsálemben a „Szentély Intézet” tevékenységét kiséri. Ezek odaadó, vallásos zsidók, akik igencsak komolyan veszik, hogy rövidesen felépül a harmadik Szentély és abban felujitják a közel 2000 évvel ezelőtt abbamaradt Szolgálatot, melynek főszereplői az igazolt kohaniták lesznek. Ezek felujitják majdan a Szentélyszolgálatot, melynek szerves része az áldozatok bemutatása. Egyelőre az Intézet egyrészt a kohaniták ruházatát késziti elő, ami pontosan elő van irva a Tórában, másrészt pedig a Szentély felszerelését, edényeit, butorzatát késziti eló. A ruhákat már megtervezték – négy darabból állógardróbja van az egyszerü, szolgálattevő papnak és nyolc a főpapnak – és most készitenek elő 120 szettet, amiből a kohanita megrendelheti a magáét, potom 2500 seekelért. Jehuda Glück, a Szentély Intézet igazgató, elmondta hogy most először gyártanak valamit ami a Szentélyszolgálattal kapcsolatos, ami nem kiállitásra megy, hanem a nagyközönség megvásárolhatja. Ez arra is jó, hogy tesztelje a közönség hozzáállását a szentélyi előkészületekhez. Glück szerint meglepő és biztató, hogy már több mint 50 kohanita megrendelte a szet öltözetet, melynek gyártása igencsak komplikált. Például – részletezi Glück – a lenfonalakat Indiában állitották elő…
________ NEM LIHEGNEK BOSSZÚT, DE KÖVETELIK: „MINDEN EGGYILKOLT ZSIDÓ ELLENÉBEN, LÉTESÜLJÖN EGY ÚJ TELEPÜLÉS, ÚJ JESIVA!”_______
A 30 GYÁSZNAP LETELTÉVEL („SLOSIM”) MEGEMLÉKEZŐ NAGGYÜLÉS VOLT A JERUZSÁLEMI „Merkáz Háráv” jesivában, ahol annakidején egy arab terrorista nyolc fiatal bóchert meggyilkolt. A fő szónok, Mordecháj Élijáhu, volt országos főrabbi, azt mondta, hogy nem lihegünk bosszut, mert „ezer arab nem ér annyit mint egy jesiva növendék…!”, de azt követeljük, hogy ” a kormány létesitsen minden ártatlan zsidó áldozat helyett egy új települést, vagy egy új jesivát”. A gyülés résztvevői közül sokan birálták a kormány „elnéző” politikáját a gyilkosokkal szembe. „Azonnal le kellett volna rombolni a gyilkos házát” – mondta Jákov Ariél, Rámát-Gán főrabbija- „mi ellenezzük ártatlan civilek megőlését, de ha a gyilkos terroristák mögülük gyilkolnak – nem mentesülhetnek a felelőség alól” – mondotta. ________A PÁPA SZERETI A KÓSER SÜTEMÉNYEKET…________
Csak véletlenül derült ki, de az utóbbi időben bejárta Rómát a pikáns hir: a pápa, 16. Benedek, szereti a kóser aprósüteményeket. A hir forrása a pápa egyik orvosa – meséli a 88 éves zsidó cukrásznő, Grácella Limentini, egy cukrászdinasztia alapitó mamája a római gettóban. Egyszer az orvos vett a gettóban egy kevés aprósüteményt és megkinálta 16. Benedeket, akinek annyira megizlett a „zsidó sütemény”, hogy megkérte orvosát: mielőtt jön hozzá, ejtse utba a gettóbeli cukrászdát és hozzon neki abból a finomból. Igy is lőn. Gráciella tud erről, de hozzáteszi, hogy „miniszterelnökök is elérkeznek ide, hogy megkóstolják süteményeinket. Ez egy több mint 150 éve működö családi hagyomány, amely a náci rezsim, sőt a német megszállás alatt is müködött. A család 17 tagja fejezte be életét német haláltáborokban. Mi van ezekben a süteményekben, amit a páoa annyira szeret? – kérdezik Gráciellát, lányát és unokáját, aki ma a cukrászdát vezetik: Semmi különös – mondják – tészta, mandula és mazsola, mi szigoruan tartjuk a kasrut előirásait, semmi állati zsiradék – mondja Vilma, a nagymama lánya, aki megvan győződve, hogy a termék nem csak izlik, de nem is árt a pápa egészségének.
________ LIZISZTRÁTA JERUZSÁLEMBEN „HA VISSZATARTJÁK A FÜRDŐSASSZONYOK BÉRÉT – NEM MEGYÜNK MIKVEBA” , MONDJÁK A VALLÁSOS FEMINISTÁK…________
Szinte hihetetlen, hogy ez éppen Izraelben történik – de történik. Mióta, a boldog Lapid-korszakban, felszámolták a vallásügyi minisztériumot, hiába állitották azóta „majdnem” vissza, a tárca állandó bürokratikus (pénz) zavarokkal küzködik és egyszer a rabbik nem kapnak fizetést hónapokon keresztül, másszor a sakterek és most – a fürdősnők, az un „mikve-jidenek”, akik nélkül nem tudnak a vallásos asszonyok egyszer havonta alámerülni a rituális fürdőben. Ezt a nagyon kellemetlen szituációt használja ki a vallásos feministák lapjának egyik publicistája, egy bizonyos Batja Kahana-Dror, aki a görög mitológiából meritett ötlettel „mikve-sztrájkra” hivja fel társnőit, a „Koléch” (Hangod) nevű vallásos-ballib feminista szervezet lapján. „Ha nem fizetik ki azonnal a fürdősnők elmaradt fizetéseit – nem megyünk a mikveba, és akkor…” Mindenki tudja mit jelent ez a három pont. Ha nincs mikve – a halacha szerint tilos a házastársi érintkezés. „Ezzel megbolonditjuk férjeinket” – javasolja Kahana Lizystráte nyomán – „mig mi nem fogunk belehalni”. Lapzártáig a fizetéseket nem folyósitották.
_ Történelem a padláson MOSE DÁJJÁN – KÉT SZEMMEL ÉS RABIN JESIVA-BÓCHERNEK ÁLCÁZVA__________
Csak nagyon röviden, mert itt a képek beszélnek: Az izraeli hadsereg hirszerző osztálya kiállitást szervez régi képekből, amelyeken „nagyjaink” láthatók, régesrégen, papucsban vagy mezitláb. Ezek az illetők padlásairól kerültek elő, vagy hozzátartózóik kölcsönözték. Itt látható, többek között, Mose Dájján a jellegzetes fekete szemfedő nélkül, amely ismertetőjélé vált valamint Jichák Rábin, jesiva növendéknek álcázva, egy titkos külföldi küldetés előtt.
A HADSEREG MEGKÖRNYÉKEZI A VALLÁSOS LÁNYOKAT
Női főtisztet (nem rabbi!) neveznek ki a lányok vallási problémáink megoldására *Vallásos körök ellenzik a tervet * Már volt ötven évvel ezelőtt is Mint ismeretes, Izrael egyike azon kevés országoknak, amelyekben divik a kötelező katonai szolgálat. A vallásos lányok fel vannak mentve. A lányoknak csak kis része vonul be, mert sok nem vallásos is annak adja ki magát, hoz egy igazolást egy zsinagógától – és mentes. Mostanában a hadsereg nagy erőfeszitést tesz, hogy a vallásos lányokat magához édesgesse. Ennek keretében már nem elégszik meg a tábori rabbinátussal, hanem egy magasrangu női törzstiszt kinevezését tervezi, aki rabbi feladatokat fog betőlteni, a lány szellemi „mamája” lesz, és megoldja azokat a problémákat amelyeket egy vallásos nevelésben részesült lány a nagyonis koedukált ármádiában tapasztalhat. Vallásos körök máris élesen tiltakoznak, mondván hogy ez képtelenség, a hadsereg nem képes a legminimálisabb szemérmi normákat sem betartani, sem betartatni. Emlékezetem szerint már több mit 50 évvel ezelőtt is történt kisérlet valami hasonlóra. Akkor egy Aliza nevű petach-tikvai vallásos lány szolgált, altiszti rangban, ebben a feladatkörben („Számelet dát”). Akkor a vége az lett, hogy az altiszt megunta, nagy volt a rá nehezedő nyomás és inkább felhagyott…vallásosnak lenni.
NAFTALI KRAUS