Tanévnyitó a Demokrácia Akadémián

A Demokrácia Akadémia első tanévnyitóját a Parlamentben tartották meg. Tudósítónk jelenti


A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) által létrehívott Demokrácia Akadémia első tanévnyitóján Kiss Péter kancelláriaminiszter személyesen, az Akadémia Fővédnöke, Göncz Árpád volt Köztársasági Elnök, pedig képviselője útján üdvözölte a leendő hallgatókat és a tanári kart.
Kiss Péter kancelláriaminiszter nagyon jó kezdeményezésnek ítélte meg az Akadémia létrehozását és üdvözlő beszédében kiemelte, hogy a történelmi tanulságoknak tudássá kell válnia és véleménye szerint a Demokrácia Akadémia ehhez járulhat hozzá.
Kiss Péter hozzátette: „semmilyen megélt, akár történelmi trivialitásnak tekintett tanulság nem érvényesül automatikusan egy társadalom életében”. Fontosnak tartotta annak hangsúlyozását is, hogy „mi azt szeretnénk, hogy történelmi tanulságaink automatizmussá váljanak, tudássá, hogy birtokolhassák a következő generációk is.”
Hanti Vilmos, a MEASZ elnöke tanévnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy a demokráciát hazánkban erősíteni kell. Hozzátette, hogy úgy véli, hogy az antifasizmus nem kap kellő hangsúlyt az oktatásban.
A Demokrácia Akadémia első évfolyama 24 hallgatóval indul, s többen is hangsúlyozták a tanévnyitón, hogy ez a budapesti hallgatói létszám nem elegendő, s ki kell terjeszteni az Akadémiát az egész országra.
Ezt a véleményt erősítette az a tény, hogy a Demokrácia Akadémia tanévnyitója időben pont akkor zajlott, mint a budapesti Erzsébet hídi hídfoglalás.
Ezért beszédében Kiss Péter erre is utalt valamint az október 22-én, a fővárosban történt utcai rendbontásról is beszélt. Kiss Péter kijelentette: nincs olyan politikai nézetkülönbség, ami bárkit feljogosítana arra, hogy másokban félelmet keltsen.
A tanári kar részéről Vitányi Iván Országgyűlési képviselő adta meg a Demokrácia Akadémia oktatói „ars poeticá”-ját, alaphangját. Beszédében, a demokrácia magyarázatában, Arisztotelészig nyúlt vissza. A hallgatókat lenyűgöző gondolatmenetében a demokrácia és a szocializmus párhuzamán keresztül magyarázta meg a demokrácia, a szociáldemokrácia alapjait.
A Demokrácia Akadémia felivásában olvasható az Akadémia vezetőinek helyzetértékelése: „Egyre inkább tapasztalható, hogy társadalmunkból kiveszni látszik a higgadt párbeszéd készsége. A másikra való figyelem helyét felváltja a „mindig nekem van igazam” hívogató délibábja, az erő demonstrációja. A társadalmi kommunikációban a türelmetlenség, az intolerancia és az oda nem figyelés viszik a főszólamot, s mindehhez annak biztos tudata társul, hogy tudjuk, miről beszélünk. Megtanultunk egy új fogalmat: demokrácia-deficit. Ezzel a szalonkifejezéssel aztán megfogalmaztuk a gondjainkat. Úgy hisszük legalábbis, rámutattunk a dolog lényegére, ám ez önáltatás, hiszen amit látunk az csupán jéghegy csúcsa. Pontos szellemi sorvezető híján újra divatosak lettek a szélsőséges nézetek, hódít az emberek és eszmék a megismerés minimális szándéka nélküli kirekesztése. Kétségtelen, így egyszerűbbnek látszik. A lényeg megúszható. Itt álluk tehát a rendszerváltás óta eltelt tizenhét esztendőnkkel, ha akarjuk a szellemi nagykorúság kapujában, Európa közepén, ezeréves történelmi múltunkkal.”
A Demokrácia Akadémia hallgatói tanulmányai10 hónapon keresztül tartanak majd. Az elméleti ismeretek mellett gyakorlati feladatokat is meg kell majd oldani a hallgatóknak. A tervek szerint a tanulmányok a brüsszeli Európa Parlamentben fejeződnek majd be.
FPI – BreuerPress Info
Szóljon hozzá:
Tanévnyitó a Demokrácia Akadémián – Belföld