Wesley Kincsei Iskola néven működteti tovább

A Kincsesház Alapítványtól a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség által
átvett iskolák szeptemberi indításáról Budapesten és Szegeden


Wesley Kincsei Iskola néven működteti tovább a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Szegeden és Budapest XVIII. kerületében azokat az iskolákat, melyekben eddig a Kincsesház Alapítvány sajátos nevelési igényű gyerekek oktatását végezte. A név választása jelzi, hogy az új fenntartó sokra értékeli és szeretné megőrizni azokat a pedagógiai értékeket, melyeket az érintett, nagyon is szükségben lévő területen a működésében ellehetetlenült Alapítvány teremtett. Az új fenntartó Egyház hasonlóan gondolkodik az emberi értékekről, mint a feladatot átadó Kincsesház. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség tovább foglalkoztatja az említett iskolák dolgozói közül mindazokat, akik készek a feladatot továbbvinni. Külön jelentős értéknek tekintjük, hogy a pedagógusok közül többen, az elmúlt hónapok augusztus legvégéig tartó bizonytalanságai ellenére kitartottak diákjaik és iskolájuk mellett. Ugyanígy meghatározó számunkra azoknak a szülőknek a bizalma, akik hittek abban, hogy gyermekük sajátos nevelési igényű oktatásának a feltételei szeptemberre megteremtődnek. A megnevezett Önkormányzatok és az Oktatási Tárca valamennyi Hivatallal együtt igazán tiszteletre méltóan együttműködött abban, hogy rendkívüli eljárással megteremthető legyen az iskolakezdés. A Fenntartó határozott lépéseket tesz azért, hogy a meglévő képzéshez hozzá illessze a középiskolai (és szakmunkás) képzést is.
A Fenntartó készségesen várja azok jelentkezését (bármely budapesti kerületből vagy környező településről), akik gyermeküket a Kincsesház elbizonytalanodása miatt általános iskolába kényszerültek beíratni. Spitzer Istvánné intézményvezető a 06 70 456 0518 vagy a 06 30 200 4535 telefonszámokon várja az érdeklődők hívásait.
A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség az említetteken kívül Budapest X. kerületében a MÁV telepi iskolában, Abaújkéren, Jándon, Márokpapiban, Beregdarócon, Gemzsén és Gyürén nyit tanévet az óvodai, általános iskolai, sajátos nevelési igényű, gyógypedagógiai, felzárkóztató, szak- és szakmunkás, szakközépiskolai és a felnőttképzés más formái szerint. Az idei évtől kezdődően fokozatosan áttérünk a multikultúrális, inkluzív, kooperatív tanulásszervezéssel működő oktatási formára.
A Fenntartó Egyház szeptember 4-én, kedden, déli 12 órakor a Budapest VIII.Dankó utca 11.sz. alatt, a Wesley János Lelkészképző Főiskola udvarán, a Wesley szobor előtt tartja hajléktalanok számára párhuzamos szakmatanítással egybekötött képzése évnyitóját.
Iványi Gábor az Egyház alelnöke