NAFTALI KRAUS rovata

A HÁROM VILÁGVALLÁS ÖSSZEFOGÁSA HIUSITOTTA
MEG A JERUZSÁLEMBEN TERVEZETT „MELEG” PARÁDÉT


Az elmult péntekre Jeruzsálemben tervezett „meleg” parádés felvonulás az utolsó pillanatban hiusult meg, miután a három világvallás képviselő – zsidók , keresztények és arabok, rabbik, papok és kádik – összefogtak a szent város meggyalázása ellen. Végülis a rendőrség megvonta az engedélyt a felvonulástól és azt az egyetem stadionjában, zártkörü összejövetelen tartották meg, kevesebb mint 2000 homokos és leszbikus részvételével.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Ezt megelőzően a Vatikán tiltakozott a gyalázat ellen, a zsidó vallásos szervezetek többszázezres ellen-tüntetést helyeztek kilátásba, egyes szélsőséges zsidó zelóták (mint a jeruzsálemi Netorá Kártá szervezet) életveszélyes fenyegetésektől sem riadt vissza és a rendőrség 12 ezer embert helyezett roham-készültségbe. Ezt azonban megkérdőjelezték a gyilkos terror akciókkal fenyegetőző arab terroristák ( a Bét Chanuni tragikus eseményt követően) és az attól való félelem, hogy a Felsőbiróság engedélyezi a felvonulást.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Végülis a rendőrség kezdeményezte kompromisszumot mindenki elfogadta, de a baloldali kispárt, a Merec képviselője, megigérte, hogy „jövőre felvonulunk”. Ez a párt reméli hogy az „érintettek” rá szavaznak (ez Izraelben kevesebb mint egy negyed mandátum a parlamentben…)
(lásd a külön hirt: mit mondjunk a gyerekeknek?)
—————————————————————————–
MILYEN NŐORVOSHOZ MENJEN A VALLÁSOS ZSIDÓ NŐ?
A kérdés konkrétabb megfogalmazása: csak nőnemü ginkológushoz mehet, a szemérmesség irott és iratlan törvényei szerint, vagy netalán egy ortodox zsidó asszony, aki a Tóra és a halacha szerint él, mehet egy himnemű nőorvoshoz is, ha az jóhirű és a szakma magaslatán áll?
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Ujabban két nagy rabbi nyilatkozott meg ezügyben. Mose Amar, szfárádi országos főrabbi, egy előadásában, amit neves nőorvosok előtt tartott, melynek témája „Nőgyógyászat a Halachában” volt – azt mondta, hogy szabad egy vallásos nőnek férfi ginkológushoz menni.
A halachikus kérdés úgy hangzik, szabad-e férfi orvosnak női pacienst kezelni – főleg egy ilyen delikát témában, mint a nőgyógyászat? Szakértők szerint – szabad, mivel a Talmud megállapitása szerint (Ávodá Zárá, 20, b) az orvos „a dolgát teszi”, azzal van elfoglalva és nem gondol másra.
Ovádjá Joszéf, volt országos főrabbi, ugyanazon forrásra támaszkodva, tiltja ezt, mondván, hogy csak akkor szabad, ha nincs női ginkologus a városban, vagy ha az eset sürgős, mert elviselhetetlen fájdalmai vannak a paciensnek. Ebben az esetben se legyen egyedül, hanem vagy a férje vagy a barátnője legyen vele…
——————————————————————————————–
KORÁN – JIDDISÜL
Az iszlám propaganda legujabb fogása * A forditó
nevét titokban tartják * A forditás az interneten
Egy new-yorki jiddis nyelvű zsidó lap szenzációs csemegéje olvasóinak az a felfedezés (amit az interneten bárki láthat) – hogy arab propagandisták leforditották a Koránt jiddis nyelvre és zsidók körében terjesztik.
A lap nem tudja ki a forditó – ezt a terjesztők titokban tartják – és kéri olvasóit, ha tudják, közöljék a szerkesztőséggel. A jiddisnyelvü Korán kivonatok a jewsforallah internet site-on találhatók, amely nem más mint moszlim propaganda a zsidók „megtéritésére.
———————————————————————————-
A TÁBORI RABBIKAT VISSZAKÜLDTÉK TANULNI…
Új seprő – jól seper.
Ezt tanulták meg ismét, az izraeli tábori rabbinátus rabbijai, amikor az új tábori főrabbi, dandártábornok, Ávi Roneszky, a napokban közölte alárendelteivel, hogy a katona-rabbik tudás szintje – ami a Halachát (zsidó törvények) és főleg a szombattartással összefüggő törvényeket illeti – nem tünik elegendőnek és ezért elrendelte egy utánképző tanfolyam bevezetését. A tábori rabbik egyszer hetente egy-egy tiz órás kurzuson kötelesek résztvenni, ahol a „hiányzó ismereteket” sajátitják el, melyből a főrabbi vizsgákat tart és kikérdezi őket.
Főleg az un. Sulchán Áruchot – a mindennapi életet szabályozó törvényeket – tanulmányozzák, a „Misna Brura” bizonyos bekezdései alapján.. Az egyes sértődésre hajlamos rabbikkal közölték Roneszky nevében, hogy akinek ez nem tetszik – annak fel is út…
A tábori rabbinátus köreiben amúgy sem túl népszerü a „kintről hozott” Roneszky, aki hivatás tiszt volt, mielőtt vallásos lett és rabbivá avanzsált. Több magas katonai rangot viselő idősebb tábori rabbi, akik magukat látták possibilis jelöltnek a feladat ellátására – most ellenzékieskednek, mondván hogy az „új seprő” azért találta ki ezt a „hallatlan” továbbképzést, hogy egyes rabbikat kitessékeljen a szolgálatból és az ő embereit hozza be helyettük…
—————————————————————–
KERESZT AZ IZRAEL-MUZEUM BROSURA LÁNYÁNAK NYAKÁN
Ez is egy jeruzsálemi „mini” botrány: Az Izrael-Muzeum által kiadott és terjesztett prospektus szeptemberi számának cimlapján egy kislány látható akinek nyakát egy kereszt disziti.
Az ártatlan kép arra inditotta a jeruzsálemi városháza egyik vallásos tagját, hogy a Muzeum igazgatójának, James S. Snydernek azonnali lemondását követelje. A prospektust, amely a Muzeum október-novemberi programmjait ismerteti és a kép az egyik kiállitott kép másolata – Jertuzsálem zsidó lakósainak póstázta a Muzaeum és cimlapján, a kereszt mellett, boldog ujévet kivánt nekik.
A városatya, Jáir Gábbáj, a Nemzeti-Vallásos Párt képviselője, azt irta levelében, a lemondásra felszólitott igazgatónak, hogy „próbálja elképzelni, mi lett volna a visszhangja, ha egy hasonló „keresztes” jókivánságot küld a Muzeum az arab lakósságnak Ramadánra.
A jeruzsálemi vallásos közönség azóta „harcol” a Muzeum ellen, amióta az
megszegi a szombatot.
———————————————–
„KÉRDEZD MEG A MAMÁT”
Mit mondanak egy ultra-ortodox fiugyereknek Jeruzsálemben
arra a diszkrét kérdésre, hogy mit jelent „meleg”nek lenni?
Most hogy vajudtak a hegyek és a jeruzsálemi „meleg” parádéból elefánt helyett egy kis szürke egér született – érdekes tudni, hogyan „emészti meg” az ultra-ortodox közönség, melynek körében a homokosok tabutéma – a fogalom tényát és hogyan magyarázzák azt meg sedületlen gyerekeknek.
Az egyik vallásos internet side-on, a kérdésre adott sor válasz, megvilágitja ezen közönség lelki világának naivitását. A jelt egy kérdező adta, aki elmondta hogy kisfia hazajött az iskolából és megkérdezte, kik ezek a „melegek”, akik most parádés felvonulást rendeznek? A szerencsétlen apa, nem tudta mit válaszoljon és azt mondta: most sürgős dolgom van, el kell mennem. Majd azután beszélünk…
A tanácsként adott, helyenként vicces, válaszokból, ime egy kis csokor:
„Talán mondd azt neki, hogy ezek szekuláris, beteg emberek, akik a cicitet (vallásos zsidók speciális ruhadarabja, magyarul „szemlélőszálak”) a nadrágon belül hordják, mig azt aminek belül kell lenni – kivűl…”. Egy másik tanács: „Ezek férfiak, akik férfiakkal házasodnak”. Más variáció: arabokkal házasodnak. Ez még ijesztőbb.
És ha a gyerek csodálkozik, idézd a Midrást, mely szerint az özönviz korabeli romlott emberek állatokkal közösültek és „házasságlevelet” irtak nekik. Vagy: „Idézd a Tórát, amely nem szégyelte kimondani, hogy „Férfi aki férfivel hál…utálatosságot követtek el mindketten, halállal lakoljanak” (3. Mózes, 20, 13)”. Vagy, a legegyszerübb és legkedvesebb tanács: „Mond neki, hogy kérdezze meg anyukát…”
——————————————————————————–
IGY SZABADITOTTAK KI EGY ZSIDÓ KISLÁNYT TUL KAREMBŐL, AKI EGY OTTANI ARAB ÉS EGY IZRAELI ZSIDÓ NŐ GYEREKE
A történet olyan mint egy folytatásos rémregény. Egy izraeli vallásos szervezet, „Jád leáchim” (Segitő Kéz testvéreknek), amely főleg a keresztény misszonárusok túlkapásai ellen hadakozik – egyik alosztálya zsidó lányokat ment ki az őket feleségül vevő arab fiatalemberek kezeiből.
Ezeket, a rendszerint keleti törzsekből származó lányokat, akik szegény környezetben születtek és nőttek fel – gyakran elkápráztatja a héber jól beszélő arab fiuk látszat-jómódja. Ibrahim Ábrahámnak adja ki magát, Juszuf Joszéfnak és a kislány egyhamar egy izraeli arab faluban találja magát, ahol a kádi szivesen betériti a moszlim hitbe, ami a vegyesházasság arab előfeltétele.
Azután kiderül…
Hogy a környezet az arab falvakban ellenséges a zsidó nővel szemben; hogy Ibrahim, a „szerető férj”, veri a feleségét, cselédként bánik vele és néhány év mulva másod feleséggé degradálja és további feleséget vesz magának, stb.
Az izraeli arab falvakban, nemhivatalos statisztika szerint, kb. öt ezer ilyen zsidó nő él, több gyerekkel, nehéz helyzetben. A palesztin területeken jóval kevesebb, de ott is van néhány száz. Nemrég oldalas ripotban számolt be a nagy példányszámu Mááriv arról a kommandó akcióról, amelyet a „Jád leáchim” aktivistái bonyolitottak le a napokban Tul Karemben, ahol 5 fegyveres, rendőrnek maszkirozott aktivista, ágyából „szabaditott ki” egy hat éves kislányt, hogy arab apjától, zsidó anyjához vigy Izraelbe. A kislány és anyja „Smá Jiszráél”t kiáltottak, amikor találkoztak és most intézik a dolog törvényes részét, hogy a kislányt hivatalosan visszadják anyjának, aki megszökött arab férjétől. Ennek mint kiderült – már előzőleg volt egy arab felesége és 5 kiskoru gyereke…
—————————————————————– ——————–
„MAGYAR” KIBBUCNIK VÉTÓT EMELT A ZSINAGÓGA
ELLEN – A MARXISTA RUCHAMA KIBBUCBAN
Mindigis tudtuk, hogy magyarszármazásu atyánkfiai központi szerepet töltenek be Izraelben, az élet minden területén. Ez azonban még nekünk is új: egy pesti születésü idős kibbucnik – élharcosa a kisszámu de annal militánsabb izraeli ateista mozgalomnak.
Ruchama kibbucot a Somér Hacair nevü marxista-cionista mozgalom alapitotta, több mint 60 évvel ezelőtt az izraeli Negevben, annak is nyugati részén. A Hoséá prófétától (2, 3) kölcsönzött bibliai név megtévesztő, mivel a kibbuc tagjainak többsége ortodox ateista a mai napig.
Nemrég néhány új tag, köztük délamerikai uj olék, zsinagógát szerettek volna létesiteni, főleg a nagy őszi ünnepek alkalmával, hogy abban, aki akar, ájtatoskodhasson. Itt sarkára állt Ávri Jáári (79), aki a Holokaustot Budapesten élte túl és kijelentette, hogy ebből pedig nem lesz semmi. „Mi itt ateisták vagyunk – idézi Jáárit a Jerusalem Post – nem azért jöttünk ide, hogy zsinagógát létesitsünk. Én azért jöttem ide hogy valami újat épitsek” – mondta Ávri, kifejezvén véleményét hogy a templom a gólesz (galut) zsidóság gyengeségét jelképezi..
Jáári ifju társa, Bumek Lévi (86), a kibuc egyik alapitó tagja, hozzátette, hogy „mi itt az abszolut, szekuláris, szabadságban hiszünk. Zsidó történelem, Biblia, filozófia – mehet, de vallás nélkül”. Jáári és Lévi a nagyöregek ideológiai magját képezi a kibbucban. Nemrég többségi szavazással meghiusitották a fiatalabb
tagok javaslatát egy imaház létesitésére.
„Nekünk úgy tünt hogy ez hiányzik” – mondja Jánkele (48), aki Ruchamában nőtt fel. Úgyanigy vélekedik, Sáchár Gábbáj, a kibbuc kefegyárának igazgatója, aki azt mondja, hogy hiányzik neki a zsidó kultúra és hagyomány több komponense, „hála” a szigoruan szekuláris nevelésnek amit kapott Ruchamában. „A gyerekeimnek szeretnék valami mást” – mondta. Ő a zsinagóga mellett szavazott, akárcsak sok más fiatal de az öregek leszavazták
A kibbuc alapitása óta sok eredeti vivmányról lemondott (közös ebédlő, közös háló a gyerekeknek, egyenlősdi a jövedelemben, „kapitalista” kefegyár) – csak az ateista ideológia maradt fenn – irja a Post.
Az nem kerül pénzbe…
—————————————————————
JERUZSÁLEM POLGÁRMESTERE VALLÁSOS, DE NEM ISTEN…
Jeruzsálem – sokaknak „a” szent város – elterjedt hiedelem szerint „az Isten lakhelye”. Legalábbis erre mutat az a tény, hogy évente több ezer levél érkezik, a világ minden részéről, azzal a cimzéssel hogy „A jó Istennek, Jeruzsálem. Izrael”. A póstán nem akarták a leveleket „a cimzett ismeretlen” pecséttel visszaküldeni a feladóhoz és átirányitották őket a városházára, éspedig Uri Lupoliánsky főpolgármester cimére.
A főpolgármester egy ortodox, hithű zsidó ember, de még a legelszántabb hive sem állitja, hogy ő…Isten. Titkárai akkor vették észre, mi történik, amikor adóűgyek, birságok és egyéb földi dolgok helyett, kezdtek jönni levelek, amelynekben világbékéről, egészségről, párválasztásról és egyéb „istenes” dolgokról volt szó. Ezügyekben a polgármester – mondják emberei – „egyelőre nem illetékes.
Egy szó mint száz, a leveleket átküldték a Siratófalhoz, amely Jeruzsálemben a legközelebb van a cimzetthez. Hogy ott mit fognak velük csinálni? Kétszer-háromszor évente eltemetik őket az Olajfák hegyén, a zsidó temetkezési szokások szerint…
——————————
Naftali Kraus- BPI.