Barátok és kollégák, az ENSZ tagállamainak államfői és képviselői,

Jeruzsálemben érkeztem önökhöz, a zsidó nép 3000 éves fővárosából, Izrael örökre egyesült fővárosából. Elsősorban Izrael együttérzését szeretném kifejezni az az amerikai néppel, fogadják az elhunytak családjai őszinte részvétünket. Erősíteni szeretném barátom, George Bush és az amerikai népet erőfeszítéseikben a vihar károsultak megsegítésében. Izrael állama, mely mellett az Egyesült Államok sokszor kiállt, kész minden segítséget megadni. Hölgyeim és Uraim, Itt állok önök előtt, mint zsidó férfi és mint a demokratikus, szavad és önálló Izrael polgára; egy ősrégi nép büszke képviselője, mely számokban ugyan nem nagy, de az emberiségnek tett kulturális és morális adománya hatalmas. A zsidó nép nem felejt, és emlékezete egyesítette több évezreden keresztül. Az emlékezés kezdete még Ábrahám korában kezdődik, a tíz parancsolat és az Ószövetség fogadásával majd a sivatagban történő vándorlással folytatódik, minek végén Mózes visszavezette a népet az ígéret földjére, Izraelbe. ÉN Izraelben születtem, földművelők gyermekeként, akik nem a bajt vagy a háborút keresték. Amennyiben a körülmények nem kényszerítették volna, nem katona, hanem földművelő lettem volna. Első szerelmem még mindig a munka, a vetés, az aratás és a nyáj őrzése. Ma, amikor életem útja harcosnak nevelt, mint az összes háború vezetője, kezet nyújtok palesztin szomszédainknak hogy kössünk végre békét, fejezzük be a a testvér háborút, és térjünk rá együtt a béke és a megértés felé vezető útra. Ebben látom feladatomat és célomat az elkövetkezendő években. Izrael nekem és nekünk, a zsidóknak mindennél fontosabb. Minden lemondás atyáink földjéről szívet tépő, nehéz, mint a Vörös tenger szétválasztása. Minden föld, domb és völgy, minden patak és szikla zsidó történelemmel, kinccsel és emlékkel teli. A zsidó lét folytonossága Izraelben sosem szakadt meg. Azok közülünk akik önhibájukon kívül a diaszpórába mentek, a világ minden pontjába, lelkük a generációkon át is megtartotta rejtett kötöttségét. Naponta háromszor imában és dalban jelenik meg ez a kapocs. Izrael maga a nyílt Biblia, dokumentáció, a zsidó nép joga és öntudata. Ege alatt mondták ki prófétái a társadalmi rendet, és itt látták meg a háború nélküli jövőképet. Városai, falvai, tájai, sivatagai és erdői az őrzői az ősi héber neveknek. Egyre jobba tárul fel elénk az egyesült ország, szívében az egyesült Jeruzsálemmel, a Mória hegyi templom város, a zsidó nép tartó oszlopa és imáinak központja immáron 3000 éve. A város melynek örök esküt fogadott minden zsidó szív: „Ha elfeledlek Jeruzsálem, felejtsem el jobbom!” Azért mondom el önöknek eme dolgokat, mivel ezek képezik zsidó létem lényegét és hitem alapját, hogy az Izraeli népnek megfellebbezhetetlen örök joga van Izrael felett. De azért is mondom, hogy kihangsúlyozzam a fájdalmat melyet a szükséges feladások okoznak, a köztünk és palesztin szomszédaink közti béke megteremtése végett. A zsidó nép Izraelben fölötti jogának elismerése nem egyenértékű mások jogainak figyelmen kívül hagyásával. Tiszteljük őket és nem kívánunk uralkodni fölöttük. Megérdemlik a szabadságot és saját országukban való szabad és önálló létet. A héten az utolsó izraeli katona is elhagyta a Gázai Övezetet, a katonai fennhatóság megszűnt. Izrael Állama bebizonyította, hogy hajlandó feladni bizonyos dolgokat a konfliktus megoldása érdekében. A kivonulás döntését nehezen tettem meg, részemről is nagy áldozatot jelentett, de a helyes útban való hit vezéreltetett. Az izraeli társadalom nehéz korszakon megy át a kivonulás következtében és a sebek gyógyulásra szorulnak. Most a pelasztinokon a sor, hogy bizonyítsák a béke szándékát. Az irányítás és felelősség vége a Gázai övezetben lehetőséget ad a palesztinoknak arra, hogy ha akarják, felépítsek gazdaságukat és társadalmukat mely a békét kívánja, szabadon, fejletten, törvényeken alapulva, demokratikus alapokon. A legfontosabb vizsgája a palesztin vezetésnek, hogy vajon véget tud-e vetni a terrornak, az anarchiának és megszüntetni a lázítást és gyűlölet keltést Izrael és a zsidók felé. Amíg ezt elérik Izrael megvédi magát a terror horrorjától. Ezért építettük meg a biztonsági falat, és építését be is fejezzük, mint ahogyan minden állam megtenné, aki polgárait kívánja megvédeni. A biztonsági fal naponta akadályoz meg terroristákat és gyilkosokat abban, hogy a határt átlépjék és a városokba érve a polgárokat munkába menet, a gyerekeket iskola felé vagy az együtt lévő családokat bántalmazzák. A biztonsági fal elengedhetetlen. A biztonsági fal életeket ment! A kivonulási terv sikere új távlatokat nyit meg a béke felé vezető úton. Izrael elkötelezte magát terve és a Sharm el-Sheikh-I megegyezés mellett. Remélem ezek segítenek a folyamatok gyorsításában. Azok közé tartozom, akik úgy érzik létezik az igazságos kompromisszum és lehetséges békés együttélés zsidók és arabok közt. De egy tényt ki kell hangsúlyoznom: nem lesz kompromisszum Izrael joga felett, hogy mint zsidó állam létezzék, védett határokkal, teljes biztonságban, fenyegetések és terror nélkül. Felhívom a palesztin vezetést hogy mutasson igazi utat, tüntesse el a terrort, az agressziót és a gyűlöletet kapcsolatunkból. Biztos vagyok benne, hogy képesek vagyunk a kép népet új és ígéretes dolgok felé vezetni, a remény felé. Ahogyan már mondta, a zsidó népnek hosszú emlékezet van, több ezer évre visszamenőleg és mindenképpen az elmúlt hatvan évre emlékszik. A zsidó nép emlékszik a drámai ENSZ választásra November 29-én 1947-ben, amikor az ENSZ képviselői elismerték létezési jogunkat történelmi szülőföldünkben. De emlékszik több nehéz és igazságtalan döntésre is, melyet ebben az épületben hoztak meg az évek alatt. Valamint tudja azt is, hogy ma is ülnek ebben a házban olyan állam képviselője, akik Izrael eltörlését kérik a fold felszínéről, és senki sem szólal fel ellene. Ezen állam nukleáris felfegyverkezési kísérlete mindenki szeméből ki kell, hogy verje az álmot. Mindenkitől, aki békére vágyik és stabilitásra a Közel-keleten és az egész világon. A sötét fundamentalizmus és terror-szervezetek támogatása komoly fenyegetést jelent, mely ellen az ENSZ összes tagállamának fel kell lépni. Remélem, hogy az ENSZ-ben végbe ment új reformok, létének 60. évfordulója alkalmából magukba foglalják az Izrael iránti hozzáállás javulását is. Kollégáim és a nemzetek képviselői, A béke egy felsőbbrendű érték a zsidó hagyományban, és ez politikánk leghőbb vágya. A zsidó nép össze vándorlása, a népünk harmadát pusztító Holocaust, a hosszú és nehéz küzdelem és több, mint 57 évnyi folyamatos terror és háború után egyetlen vágyunk a béke szomszédainkkal. Akaratunk ereje elég a cél eléréshez, amennyiben szomszédaink is ezt tűzik ki célul. Ha együtt dolgozunk, akkor országunkat, mely két népnek fontos, békés hellyé változtathatjuk, gyermekeink és unokáinkért. Pár nap múlva a zsidó naptárban új év kezdődik, a teremtés 5766. éve. A zsidó hit szerint újévkor az Úr elhatározza az emberek és világok nemzeteinek sorsát. Kérjük az Urat, hogy sorsunk, és szomszédaink sorsát a béke felé irányítsa, a közös tisztelet és szomszédi kapcsolathoz. Eme színpadról szeretnék Izrael népének nevében Boldog Új Évet a világ minden népének. Boldog Új Évet Fordította: Breuer Ádám — Adam D. Breuer