Izraeli Miniszterelnöki Konferencia az Export és a Nemzetközi Együttműködés Elősegítéséért

A rendezvény első napjának délelőttjén a megjelent kereskedelem-fejlesztési szervezetek szakmai eszmecseréje zajlott. A konferenciára Magyarországról Pados László, a TESCO vezérigazgatója, korábbi izraeli kereskedelmi tanácsos érkezett (üzletemberként), valamint Szabó Stefánia, a Magyar Nagykövetség kereskedelmi-attaséja.


21.11.2003 Tudósítónk Breuer Péter jelenti: A délutáni program két téma köré csoportosult: az egyik fórum az EU bővítéssel, a másik az indiai kereskedelmi kapcsolatokkal foglalkozott Az EU bővítés hatására megnyíló új nemzetközi üzleti lehetőségeket elemző fórum további két részre tagozódott. Az első panel – amelynek vezetője a Külkereskedelmi Adminisztráció vezetője, Ronit Kan asszony volt – az általános makrogazdasági vonatkozásokat elemezte. Ennek keretében előadást tartott többek között az EU Bizottság izraeli nagykövete, az Izraeli Export Intézet elnöke, a Eurochambers főtitkára, az EU Bizottság foglalkozó osztály vezetője és az EBRD igazgatóhelyettese. A következő panel során, amelynek vezetője Eyal Inbar volt (EU Bizottság Delegációja, a gazdasági ügyek koordinátora), a konferencián megjelent lett, litván és román kereskedelem-fejlesztési szervezetek képviselői tárták fel országuk EU csatlakozása (illetve arra való felkészülése) révén nyíló üzleti lehetőségeket. Ezeket követően néhány izraeli nagyvállalat vezetője értékelte az EU bővítésnek gazdasági tevékenységükre gyakorolt hatását. A konferencia másnapján izraeli miniszterek foglalták össze a Kormány gazdasági stratégiáját. Silvan Shalom külügyminiszter kiemelte, hogy Izrael kapcsolatai nagyon szorosak az EU-val és a bővítés pozitív hatással lesz az izraeli gazdaságra. Jelezte, hogy az évek óta húzódó vita -a területeken előállított termékek vámmentessége ügyében -hamarosan lezárul . Megemlítette, hogy Berlusconi olasz miniszterelnök a múlt héten jelezte, hogy Izrael a jövőben csatlakozhat az EU-hoz, de a feltételek erre még nem adottak. A békefolyamatok kapcsán hangsúlyozta, hogy a tárgyalásokat a jövő héten újraindítják, ezügyben az izraeli fél nagyon bizakodó, pozitív hozzáállású. Elmondta, hogy a miniszterelnök felszólítására mozgósították az összes minisztériumot, hogy segítsék elő a békefolyamat újraindítását (pl. munkavállalási engedélyek kiadásán keresztül). Az ún. biztonsági fal mellett érvelt, amely- véleménye szerint -jelentősen csökkenti majd az izraeliek elleni terrorcselekmények számát. Jelezte, hogy Izrael az EU bővítés mellett egyéb piacok felé is nyit, pl. hamarosan üzletember delegáció utazik Marokkóba. Ehud Olmert ipari, kereskedelmi és munkaügyi miniszter a 25 országból érkezett kereskedelem-fejlesztési szervezetek, vállalatok képviselői iránti tiszteletből angol nyelven tartotta előadását. Izrael célja, hogy (gyémántok nélküli) exportja 2010-re elérje a 36 mrd USD-t (2001-ben 20,3 mrd, 2002-ben 19 mrd USD volt). Álláspontja szerint ez úgy érhető el, ha olyan területekre fektetnek be, ahol az izraeli potenciál adott és a fejlesztés lehetséges. Izraelnek jelentős szerepe lesz az új technológiák (pl. biotechnológia) további fejlesztése tekintetében. Megjegyezte, hogy Izrael jelentős kereskedelmi partnere az EU-nak, a helyenként kedvezőtlen politikai kapcsolatok mellett ezt a fontos tényt nem szabad elfelejteni. Create, produce & export – ez az izraeli kormányzat jelmondata a gazdaság vonatkozásában. Eliezer Sandberg kutatási és technológiai miniszter Izrael relatív technológiai előnyeit elemezte. Oded Tyra, a Gyáriparosok Szövetségének elnöke a folyamatosan visszatérő sztrájkok gazdaságra gyakorolt hatását elemezte. Benjamin Netanyahu pénzügyminiszter összefoglalta a Kormány gazdasági tervét. Ismertette a gazdasági csomag legfontosabb elemeit: Adócsökkentés Állami monopóliumok csökkentése, megszüntetése (Bezeq, ElAl, IEI) Reformok felgyorsítása (pl. kikötők, tejipar, vízszolgáltatás, posta) Nyugdíjreform Új befektetés-ösztönző csomag (ezt a kormány még nem fogadta el, ennek részleteit ezért nem ismertette) Vázolta egy a Vörös-tengertől a Földközi-tengerig húzódó Red-Med „földhíd” tervét. Az elképzelések szerint az egyik vörös-tengeri kikötő (Aqaba, vagy Eilat) infrastruktúráját fejlesztenék és kapacitását bővítenék. Eilattól Ashdodig pedig kiépítenének egy fejlett vasút-/ autópálya-vonalat. Ez a szállítási mód párhuzamosan működne a Szuezi-csatornával. A kormányzati előadásokat követően néhány multinacionális vállalat, nemzetközi szervezet vezetője tartott előadást. Donald J. Johnston OECD főtitkár beszédében jelezte, hogy amennyiben az OECD bővítése napirendre kerül, Izraelt szívesen vennék fel tagjai közé. Izraelnek jelentős szerepe van a globális gazdaságban, azonban az OECD, pl. az ENSZ-el ellentétben ,inkább a tagság alacsonyabb szinten tartásában érdekelt, hogy működőképességét fenn tudja tartani. (Izrael megfigyelői státusszal vesz részt egyes OECD bizottsági üléseken.) A konferenciát Ariel Sharon miniszterelnök beszéde zárta. A délelőtti isztanbuli események kapcsán a miniszterelnök a jelen lévő török delegációnak részvétét fejezte ki és kiállt a terror elleni fegyveres fellépés mellett. Breuer Péter BPI.