Scheiber Sándor-díj

Haraszti György professzor és Neumann Ernő temesvári főrabbi részesült az idén Scheiber Sándor-díjban . Az elismeréseket Görgey Gábor, a nemzeti kulturális örökség minisztere adta át Budapesten.


A kulturális miniszter a díjakat Scheiber Sándor főrabbi, professzor halálának évfordulóján adta át . Scheiber Sándor (1913-1985) a nyelvtudományok nagydoktora, a Magyar Izraeliták Országos Rabbitestületének elnöke, 1950-től az Országos Rabbiképző Intézet igazgatója volt. Az 1995-ben alapított elismerést azok kaphatják meg, akik kiemelkedőt alkottak a hebraisztika, a judaisztika, a zsidó vallás- és művelődéstörténet, az oktatás, valamint a zsidók és a nem zsidók közötti párbeszéd, illetve tolerancia előmozdításáért. A két idei díjazott közül az egyik történész, a másik az erdélyi gyülekezet főrabbija. Haraszti György a magyarországi zsidó történetírás jelentős képviselője, történész, aki különösen sokat foglalkozott főként levéltári források feltárásával. Legjelentősebb munkája a magyar zsidó levéltári repertóriumot dolgozza fel. A másik díjazott Neumann Ernő, aki nemrégiben ünnepelte 85. születésnapját , a magyar zsidó felekezeti nyelv és tudományos irodalom kiváló munkása. 62 éve végzi szolgálatát, számos erdélyi gyülekezetben, de több zsinagógában tartott istentiszteletet Budapesten is . Görgey Gábor miniszter a díjátadáskor kiemelte, hogy a magyar zsidók milyen jelentős szerepet játszottak és játszanak mai is a magyar nép történetében. Az ünnepségen a miniszter bejelentette , hogy a díj kuratóriumának kérésére úgy döntött, hogy 2004-től évente három személy kaphatja meg az elismerést. (BPI)