Kereskedelmi híd USA és Magyarország között

A mai napon tartotta tisztújító közgyűlését az Amerikai Magyar Kereskedelmi Kamara részben New Yorkban, másrészt az internet segítségével, korszerű módon online. Tudósítónk jelenti az eseményről.

Az Egyesült Államokban több amerikai – magyar kereskedelmi kamara működik és segíti a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatokat. Legrégebben, a múlt század elején, New Yorkban alapították meg az akkori amerikai magyar üzletemberek a kereskedelmi munkát elősegítő szervezetüket.

A huszonegyedik század új kihívásokat, a globális kereskedelem pedig új lehetőségeket hozott a kereskedelemfejlesztés homlokterébe. Ezért hat évvel ezelőtt a korábbi New York-i főkonzul, Dr. Kumin Ferenc, a főkonzulátus akkori Külgazdasági attaséja, Czakó Judit és a New York-i kamara újra alapítását gondozó Barát Tamás megkerestek több New York és környékén működő magyar üzletembert, mivel szükségesnek látták, hogy újból legyen, egy a mai kor kihívásainak megfelelő, a kereskedelmet fejlesztő, az üzleti kapcsolatokat elősegítő kamara és újraalapították a szervezetet, az AmHunCham-ot.

Az AmHunCham megalapításáról 2016-ban lapunk tudósított.

A szervezet honlapján ezt írják magukról: “A New York-i Amerikai Magyar Kereskedelmi Kamara üzletemberek laza, önkéntes kapcsolódása, annak érdekében, hogy a szervezet tagjai könnyebben találjanak üzleti kapcsolatokat az Egyesült Államokban és Magyarországon. A New York-i Amerikai Magyar Kereskedelmi Kamara tagjai számára segítséget nyújt üzleti partnerekkel való kapcsolatteremtésre.”

A Közgyűlés résztvevőit meleg szavakkal köszöntötte Pásztor István Magyarország New York-i Főkonzulja. Köszöntőjében kiemelte, hogy megvan győződve arról, hogy “fontos az, hogy azok a kapcsolatok, amik kiépültek, fennmaradjanak.” A főkonzul elmondta, hogy szerinte a jelenlegi gazdasági, pénzügyi helyzetben még fontosabb az, hogy meglegyenek azok a csatornák, amelyek elősegítik azt, hogy cégek jól boldoguljanak. Pásztor István szerint mindannyian abban vagyunk érdekeltek, hogy a magyar vállaltok sikeresek legyenek. Hozzátette, hogy abban bízik, hogy “a Kamara, ahogyan eddig is, tudja majd segíteni a folyamatokat.”

Az AmHunCham a 2016-os újraalapítása óta két évente választ új vezetőséget, erre került sor a mai napon a New York-i Főkonzulátuson.

A közgyűlés a szervezet elnökéül Dr. Zsarnóczky Martin egyetemi tanárt, magyarországi üzletembert, alelnöknek Dr. Márai Mária ügyvédet, egy New York-i ügyvédi iroda tulajdonosát választották.

Az igazgatóság tagja lett Dr. Magyar Kálmán, jogász, egy Kanadában és az USA-ban működő ügyvédi iroda tulajdonosa. A szervezet titkára Szántovszky Nikolett, a New York-i magyar Főkonzulátus Külgazdasági attaséja maradt. Az AmHunCham kincstárnoka Révész András, egy New York-i utazási iroda vezetője, aki az alapítás óta tölti be ezt a tisztséget.

A tisztújító közgyűlés az AmHunCham alapítóját, a leköszönt korábbi elnököt, Barát Tamást tiszteletbeli elnöknek választotta.

A tisztújító közgyűlés befejeztével az új igazgatótanács megválasztotta a szervezet vezetői tanácsát, amelyben számos korábbi tag mellett újabb tagok is megtalálhatók.

A Közgyűlést követően a leköszönt alapító és ma tiszteletbeli elnökké választott Barát Tamás tudósítónk kérdésére válaszolva elmondta:

“Az a hálózat, amit felépítettünk önkéntes alapon működik. Minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül állnak tagjaink rendelkezésére azok a jogászok, pénzügyi, vagy menedzsmenti szakemberek, akik tudásukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar cégek sikeresek legyenek az amerikai piacra lépésben, alapjában véve négy fő területen. Az első az “üzleti házasságközvetítés”, a másodikat úgy nevezzük, hogy a “szóvivői szerep”, a harmadik az információ csere biztosítása, míg a negyedik a lobbizás.”

Dr Zsarnóczky Martin, az újonnan megválasztott elnök mindehhez hozzátette, hogy szükség van azokra a tapasztatokra és kapcsolatrendszerre, amelyeket a kamara eddigi vezetése összegyűjtött.

Tudósítónk kérdésre válaszolva kiemelte, hogy kiemelten fontosnak tartja a jövőben is a kapcsolatépítést, az üzleti találkozók megszervezését; az információ-, és tapasztalatcsere elősegítését, igy például webinar-ok tartását.

A közgyűlést az új elnök, Dr Zsarnóczky Martin úgy zárta, hogy “folytassuk, ahogyan elkezdtük.”

WBPI /BE