Napi Tóra, zoom Vájhi hetiszakasz 3. kommentár, 5781. Tévét 14.

Napi Tóra, zoom Vájhi hetiszakasz 3. kommentár, 5781. Tévét 14.

Darvas István

Vájhi hetiszakasz 3. kommentár, 5781. Tévét 14.

 

Amikor József két fia kíséretében felkereste Jákobot, akkor azt már az ősatya kijelentésének birtokában tették: „két fiad, akik születtek neked Egyiptom országában, amíg eljöttem hozzád Egyiptomba, enyéim ők, Efráim és Menásse, mint Rúbén és Simon legyenek enyéim“ (48:5). Ehhez képest némileg meglepő kérdéssel fordul az unokáival találkozó Jákob József felé: „kik ezek“ (uo. 8.)? Az Or HaHaim magyarázata szerint is „nehéz megérteni, hogy miért nem ismerte fel unokáit, akiket az elmúlt tizenhét évben rendszeresen oktatott. A Tanhuma midrás magyarázata szerint Jákob prófétai látomásban látta, hogy milyen gonosz utódaik lesznek, és ez bizonytalanította el. Ez természetesen homiletikai magyarázat (drás), meg kell magyarázzuk a vers egyszerű jelentését (psát) is. A Tóra elárulja (uo. 10.), hogy Jákob kezdte elveszíteni látását, ezért nem látott tisztán és nem ismert fel embereket. Ennélfogva, bár az ősatya tisztában volt azzal, hogy két ember áll József mellett, de őt is azért ismerte fel, mert tudatták vele (uo. 2.), hogy meg fogja látogatni, azonban a két fiút – akiknek érkezéséről előzetesen nem tudott – nem tudta beazonosítani. Persze az is elképzelhető, hogy Jákob a szeretet érzését akarta erősíteni a gyermekek apjának szívében mielőtt megáldja őket. Mert egy büszke édesapa örömmel és a fiúk iránti melegséggel a szívében válaszol a „kik ezek“ kérdésre, és ettől fokozódik az áldás hatékonysága. Jákob biztosan tudta, hogy József nagyon szereti Efráimot és Menássét, vagyis tulajdonképpen „alákérdezett“, hogy e szeretet megnyilvánulhasson.

Szép napot mindenkinek!

 

19.00: mááriv

zoom.us/j/8992906955

Meeting ID: 899 290 6955