Napi Tóra, zoom Leh-lehá hetiszakasz 2. kommentár, 5781. Márhesván 8.

Napi Tóra, zoom

Darvas István

 

K”K,

 

Leh-lehá hetiszakasz 2. kommentár, 5781. Márhesván 8.

 

„Amikor Teráh hetven évet élt, nemzette Ávrámot, Náhort és Háránt” (11:26). Nem egyetlen könyv született Szefer HáJásár néven, ezek egyike a nyomtatásban először 1625-ben, Velencében megjelent mű, melynek szerzőjéről nincs információink. Egyebek közt – hagyományos forrásokon alapuló – kiegészítéseket közöl az első ősatya születésének körülményeiről, illetve az azt közvetlenül megelőző időszak viszonyairól.

„Nimród volt az egyetlen uralkodó a földön és Noé minden fia felett, és mindenki az ő keze és tanácsa alatt állt. És az egész föld egy nyelvű és egy beszédű volt (11:1). Nimród azonban nem járt többet Isten útján, és gonoszabb lett, mint bármelyik ember, aki az özönvíz előtt élt mindaddig a napig. Nimród fából és kőből készített isteneket, meghajolt előttük, és fellázadt Isten ellen, és minden szolgáját és alattvalóit megtanította a maga gonosz útjára. És Mardon, Nimród fia, még gonoszabban cselekedett, mint az apja, és aki hallott cselekedeteiről, azt mondta: „a gonoszból gonoszság származik” (1Sámuel 24:13). És azóta van a mondás a földön: a gonoszból gonoszság származik, és ettől kezdve napjainkig minden ember nyelvén példázattá vált. És Teráh, Náhor fia, Nimród seregének feje nagyon nagy volt azokban a napokban a király szemében, valamint szolgáinak szemében, és a király és a fejedelmek mind szerették és magasztalták. És Teráh vett egy feleséget, akinek neve Ámtáláj volt, Kárnebo lánya (Bává Bátrá 91a), és fogant és fiat szült azokban a napokban. Terah hetvenéves volt, amikor gyermeket nemzett, és Ábrámnak nevezte fia nevét, azt mondva: e napokban a király engem naggyá és magasztalttá tett minden fejedelem fölött, akik vele vannak” (Szefer HáJásár, Noáh 8.). Folyt. köv.

 

Szép napot mindenkinek!

 

19.00: Mááriv

zoom.us/j/8992906955

Meeting ID: 899 290 6955