„NÜB” Nácizmus Üldözötteinek Országos Egyesülete- A közgyűlés csak a meghirdetett napirendi pontokban hozhat érvényes határozatot.

 

  • „NÜB” Nácizmus Üldözötteinek Országos Egyesülete

 

  • Landesverband der Verfolgten des Nationalsozialismus- „NÜB”

 

National Association of Victims of Nazi Persecution –„NÜB”

H-1054. Budapest, Tüköry utca 3.

— alapítva 1957 –

telefon: (+36-1) 343-3898                 (fax: +36-1)919-2320 e-mail: [email protected]

 

M  E G  H Í V  Ó

 

az Alapszabály szerint a „NÜB” Nácizmus Üldözötteinek Országos Egyesülete elszámoló közgyűlését

 

  1. május 09.-én csütörtökön 10.00 óra

 

időpontra összehívom.

 

Ha a meghirdetett időpontban – nem kellő számú megjelenés esetén – a közgyűlés nem határozatképes, akkor változatlan napirenddel

 

  1. május 15.-én szerdán 10.00 óra

 

időpontra megismételt közgyűlést hívok össze, amely a jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes.

 

Közgyűlés helyszíne: 1054 Budapest, Tüköry u. 3. fszt. Üvegterem

 

Az alábbi napirendi pontok megtárgyalását javasoljuk:

 

  1. A határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása: levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők.
  2. A NÜB Egyesület Felügyelő Bizottságának tájékoztatója az Egyesület 2018. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről.  Az Egyesület 2018 évi tevékenységéről készített egyszerűsített éves beszámoló megtárgyalása. Határozathozatal a FB tájékoztatójáról és a beszámolóról.
  3. A NÜB Elnökének beszámolója a 2018.november 26-i közgyűlése óta eltelt időszak egyesületi tevékenységéről a 2019. évi gazdálkodás tervezetéről. Határozathozatal.
  4. Az Alapszabály módosítása a Fővárosi Törvényszék által kért hiánypótlás alapján.

 

A közgyűlés csak a meghirdetett napirendi pontokban hozhat érvényes határozatot.

 

B u d a p e s t,  2019. április 16.

 

( Dr. Schiffer János s.k. )

                                                                                                                 elnök