A méltóság helyreállítása a fontos

A méltóság helyreállítása a fontos

Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője a Heti Tv Pirkadat című műsorában a Pünkösd kapcsán beszélt értékekről, a családról, valamint arról is, hogy mit is jelent a kereszténydemokrácia.

 

A frakcióvezető, akinek eredeti szakmája teológus először a Sávuotról és a Pünkösdről beszélt, kiemelve, hogy mindkét ünnep a tavaszról, a frissességről is szól, a zsidóknál a törvény átadása, a katolikusoknál a Szentlélek eljövetele és egyben az egyház születése is ez az ünnep. Harrach Péter szerint a Pünkösd minden keresztény ember számára a megújulás lehetőségét is kínálja. Pünkösdhétfőn a keresztény világ Máriához imádkozik, aki a szentek között az első és így Pünkösd hétfőjén a katolikusok az ő közbenjárását kérik. Mária szerepe a magyar történelemben is jelentős, hiszen Szent István király is neki ajánlotta fel az országot, miután kiderült, hogy nem lesz utódja a trónon, ezt egyébként később több uralkodó is megtett. Harrach Péter szerint ez egy kétségbeesett lépés volt az első királyunk részéről, miután látta, hogy nem lesz utódja, az az ország, az a rend, amit felépített, az veszélybe kerülhet. Ő ekkor, hívő emberként egy patrónust kért, ezt pedig Máriában találta meg.

Az ünnepet aktualizálva, arról beszélt a kormánypárti politikus, hogy Pünkösd ünnepe a megújulásé, de egyben a kegyelem megjelenéséé, ez vonatkozik a személyre és a közösségre egyaránt. Ebbe kapcsolódik bele az ember mindennapos tevékenysége, még a politika is. Harrach Péter hozzátette, ki kell mondani, a politika nem ördögtől való dolog, az lehetőséget biztosít arra, hogy azokat a nemes elképzeléseket megvalósítsák, amelyek egy jó politikusban benne kell lenniük. Ehhez kapcsolódik a család ügye, a kormány családpolitikája, hiszen, amikor a megmaradásunkról van szó, akkor a családra, a gyermekekre kell gondolni – fűzte hozzá a frakcióvezető. Harrach Péter vélemény szerint, itt megjelenik egy eszmei különbség, a Nyugat-Európában divatos és a nálunk lévő európai értékekre épülő család között. Nálunk nagy szerepe van a közösségeknek, az egyházi, felekezeti közösségeknek, de a nemzetnek, mint nagy és a családnak, mint a legkisebb közösségnek.  Arra a kérdésre, hogy miért születik kevesebb gyerek a zsidó-keresztény kultúra szerint élő családoknál, ellentétben a muzulmánokkal, Harrach Péter szerint nehéz válaszolni. Egy biztos, ennek van egy sajátos következménye, ez pedig az a demográfiai robbanás, ami bizony politikai következményekkel is jár. Ebből is következik az a nagy áradat, ami a muzulmán világból Európába özönlik be, miután szinte hívogatja őket az a vákuum, ami Európában az egyre kevesebb gyermek születéséből adódik. Ezzel együtt azt is tudni kell, a három nagy monoteista vallás esetében kiemelt szerepe van a családnak, ám ezt a muzulmánok – bizonyos szempontból sajnos – ezt komolyabban veszik.

A világon komoly probléma az abortusz, ezzel kapcsolatban a KDNP politikusa megerősítette, ez a legjelentősebb probléma ami a politikában, az elkötelezett hívő politikusok világában megjelenik., hiszen a magyar társadalom, amelyet a Parlament leképez, nem alkalmas arra, hogy egy határozott abortuszellenes törvény szülessen. Ugyanakkor ki kell mondani és ez bizonyos formában az Alaptörvényben is megjelent, az abortusz nem más, mint egy megindult emberi élet kioltása, ezért a nő önrendelkezési joga itt nem érvényes, hiszen nem csak róla, hanem egy új életről, egy új emberről is szó van. A KDNP az abortuszt nem tartja megengedhetőnek. A jelenleg érvényes törvénynek vannak lehetőségei, amelyek szabad lehetőséget biztosítanak az anyának, de információt is ad ehhez a döntéshez. Sajnos ezt nem használják ki általában, vagyis az abortuszra jelentkező nők nagy része nem is tudja, hogy miről van szó, mi is az, amit kér. Hiszen amikor egy anya meghallja a szívhangot, megnézi a felvételt a testében megindult életről, akkor meggondolja magát, hogy mit is tesz, örömmel fogadja ezt az új életet vagy éppen kioltja – tette hozzá Harrach Péter.

A politikának mindezek mellett tenni kell azért, hogy a családoknak is könnyebb legyen, a KDNP-s politikus szerint, amikor családpolitikáról van szó, akkor két dologról beszélnek. Az egyik az anyagi támogatás, ami megkönnyíti a családok helyzetét, a másik pedig az intézmény megerősítése. Ez alatt a család méltóságának a helyreállítását, a társadalomban betöltött szerepének tudatosítását kell érteni, e kettőnek együtt kell megtörténnie. Az kétségtelen – tette hozzá Harrach Péter, hogy azok az anyák, akik kénytelenek egyedül nevelni gyermeküket, teljesen mindegy, hogy milyen okból, azoknál pótolni kell a társnak, az apának a szerepét. Mindezek is jelentenek anyagi támogatást, de jelentenek számos a munkahellyel kapcsolatos intézkedést is, amelyek megkönnyítik a helyzetüket. A demográfiai helyzet javításában, a családok érdekében a kormány egy valamit tehet, ez pedig a család és a munka összeegyeztetése, ennek érdekében is voltak különböző intézkedések. Itt jegyezte meg Harrach Péter, hogy a munkavédelmi akciótervben a KDNP-nek voltak saját kezdeményezései, nem csak a pályakezdők, a tartós munkanélküliek érdekében, hanem a gyermeknevelésből visszatérő anyák esetében is. Ezt folytatni kell, mondta el a frakcióvezető, persze ehhez kell intézményrendszer kiépítése is, mint a bölcsődék, óvodák, iskolák.

Ugyancsak kényes kérdés a lombikprogram, már azért is, mert ennek a beavatkozásnak a hátránya az, hogy a több megtermékenyített petesejtek nem mindegyike kerül beültetésre, a fejlődő embriót vagy kidobják, vagy pedig – és ez még súlyosabb – olyan eszközök előállítására használják fel, mint amiket a szépségiparban használnak. Természetesen a mesterséges megtermékenyítésnek vannak olyan módjai, amelyek összeegyeztethetőek a KDNP etikai gondolkodásával – tette hozzá a frakcióvezető.

A KDNP-t hívő emberek alkotják, akik számára a vallás kérdése fontos, ezért eddig is és ezután is támogatják az egyházak szerepvállalását, a hitoktatás bevezetését. Amikor ez a kérdés nem a politikusokra, hanem leginkább az egyházakra van bízva, akkor az ő működési feltételeik megkönnyítése az egyik lehetséges út. Természetesen vannak törvényi intézkedések, mint az iskolai hitoktatás lehetővé tétele, illetve az egyházi iskolák támogatása. Harrach Péter szerint még mindig működik a világnézeti semlegesség elve az iskolákban, amivel ő maga nem tud egyetérteni, mert a semlegesség egyrészt közömbösséget is jelent a világnézeti kérdések iránt. A politikus szerint büszkének kellene lenni az értékes emberi életet élő emberek, mint példaképek, meg kell jelenjenek a gyerekek előtt.

A családképhez nem csak a gyermekek, a szüleik, hanem az idősek is hozzátartoznak, a kormányzati családpolitika velük is foglalkozik. A képviselő szerint itt is van egy anyagi és egy eszmei része is a dolognak. Az idős emberek életkörülményeinek a biztosítása elsősorban nyugdíjkérdés, de mellette ott kell lennie az idős emberek megbecsülése, tiszteletben tartása. Ez utóbbi lehet pedagógiai, média kérdés is akár, hiszen ez segíthet a társadalmi tudat kialakításában is. Szerepe, felelőssége van ebben a médiának, a politikának, a megszólaló politikusoknak és az iskolának is. Sajnálatos módon – tette hozzá Harrach Péter, ezeknek az értékeknek a rombolásában sok médium vesz részt, a politikának azokat kell támogatni, akik az értékekre koncentrálnak. Természetesen a politikának is megvan a szerepe, mint például a nyugdíjrendszer karbantartása, a kormány ígérete szerint a nyugdíjak értékének megőrzése történt, de a valóságban ennek az emelését érezhették a nyugdíjasok.

Kérdésre válaszolva a KDNP frakcióvezetője elmondta, a költségvetés tervezésének az időszakában jelzik, hogy melyek a számukra fontos ügyek, ez a két párt közötti szövetség alapja. Természetesen önmagunknak mondanánk ellent, ha nem az identitásunknak megfelelő területeken próbálnánk eredményt elérni – tette hozzá a politikus. Ez egyébként már folyamatban van, ahogy a következő időszak törvényeinek előkészítése is. Összességében a KDNP számára a legfontosabbak, csak a kulcsszavak mentén: családpolitika, szociálpolitika, a világnézeti kérdések, amelyeknél le kell szögezni, a zsidó-keresztény értékekre épülő világban gondolkodik a párt, hiszen a miniszterelnök is megfogalmazta kereszténydemokráciát szeretnének építeni.