A Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapja alkalmából

Ima az áldozatokért

A Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapja alkalmából a
Miniszterelnökség kegyelettel emlékezik a közel hatszázezer magyar,
többségében zsidósága miatt üldözött és meggyilkolt áldozatra.
Erkölcsi kötelességünk az emlékezés, a mártírok és az embermentő
hősök szellemének ébren tartása és a jövő nemzedéke elé példaként
való állítása.
Egész Európa és benne Magyarország egyaránt közös felelősséggel
tartozik azért, hogy a ma élő és az utánunk jövő nemzedékek
tanuljanak a múlt bűneiből, megértsék azoknak hátterét és
elgondolkozzanak a következményeken. Különösen is fontos szerepet
játszik ebben a tekintetben az oktatás, amelyhez jelentős
forrásanyagot nyújt a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség
által kidolgozott oktatási irányelv.
Ez a nap arra is hív minden jóakaratú embert, hogy erősítsük a
szolidaritás és az összetartozás érzését, az egymás iránti türelem
gyakorlását. Különösen is fontos ez napjainkban, amikor az Európát
fenyegető vallási türelmetlenség – amely a felelőtlen brüsszeli
uniós bevándorlási politika egyenes következménye – eddig soha nem
látott erőszakos méreteket ölt a kontinens nyugati felében.

Az aggasztóan erősödő antiszemita megnyilvánulásokkal szemben csak
egyetlen út létezik: Európának vissza kell térnie a zsidó-keresztény
hagyományokból táplálkozó értékrendhez, a politikailag korrektnek
hazudott beszédet pedig, amely bénultságba és tehetetlenségbe
sodorja civilizációnkat, fel kell váltania a problémákkal való
őszinte és felelős szembenézésnek.
Magyarország Kormánya ennek a felelősségnek a jegyében hozta meg
korábban azokat a döntéseket, amelyek eredményeképpen Hazánk ma
Európa és a világ egyik legbiztonságosabb országa. Magyarországon
senkinek nem kell tartania attól, hogy vallása, származása,
világnézete miatt hátrányt kell szenvednie, vagy akár fizikai
támadás érné.
A Holokauszt Magyarországi Áldozataira a 2000. esztendő óta
emlékezünk, minden év április 16. napján. Ezen a napon, 1944.
április 16-án kezdődött meg Kárpátalján a zsidók gettókba zárása,
majd deportálása.
Ez a nap legyen a csendes emlékezés és a közös ima napja. Ima az
áldozatokért, az embermentő hősökért. Válasszuk a szolidaritást és
az egymás elfogadását hirdető cselekvő szeretetet, hogy képesek
legyünk a sebeket begyógyítani, a rosszat jóra fordítani, ahol
békétlenség van, ott békét teremteni, ahol rombolás, ott építeni.
Kiadó: Miniszterelnökség