Debrecenben nem áll meg a fejlődés

Debrecenben nem áll meg a fejlődés

Újra nagysikerű jótékonysági vacsorát rendezett a hitközség

 

horo+mor

 

Vasárnap este a debreceni és magyarországi zsidóság valamint az ország és a város politikai és civil életének meghatározó személyiségei részvételével jótékonysági vacsoraestet tartott a Debreceni Zsidó Hitközség, kettős céllal.

Egyrészt adománygyűjtő este volt, ugyanis az eseményből befolyt összeg a hamarosan megvalósuló, a Kárpát-medence zsidóságának történetét bemutató Emlékközpont gyűjteményét támogatja. A létrehozandó központ megvalósításában Debrecen városa is partnere a hitközségnek, mind szakmailag, mind pedig anyagi források biztosításával. Másrészt ezen az estén búcsúzott a debreceni zsidóság Ilan Mor nagykövet úrtól, aki nyár végével adja át hivatalát utódjának.

Az esemény szokás szerint a köszöntőkkel kezdődött. Dr. Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere a város hagyományosan sokszínű vallási életére, spirituális nyitottságára utalt és újfent biztosította a jelenlévőket az önkormányzat támogatásáról. Gratulált a hitközségnek az eddigi eredményekhez és sok sikert kívánt a további tervek megvalósításához.

Ezek után Őexcellenciája Ilan Mor beszélt, aki kiemelte, hogy a zsidó örökség megőrzése egyformán fontos a nagyvárosokban és a kis falvakban egyaránt és hangsúlyozta, hogy a kormányzati és szervezeti támogatások mellett az egyes emberek, családok adománya ugyanolyan fontos és számottevő egy ilyen nemes cél érdekében. Az egyik szemem sír, a másik nevet – mondta, utalva a diplomataélet sajátosságára, mert bár örül, hogy hazatér Izraelbe, fájó szívvel hagyja itt Magyarországot, ahonnan rengeteg kedves emléket visz magával.

Takács Szabolcs, európai uniós ügyekért felelős államtitkár és az IHRA – Nemzetközi Holokauszt Emlékszövetség – elnöke azt emelte ki, hogy a Holokauszt emlékének és örökségének bemutatása mellett a zsidó emlékek, hagyományok kezelése is rendkívül fontos feladat. Üdvözölte az Emlékközpont felállítását, hiszen mint elmondta, minél több olyan intézményre van szükség, ami nemcsak részleteiben, hanem egészében mutatja be a magyarországi zsidóság történetét.

Szabó György, a MAZSÖK elnöke időutazásként élte meg a napot, hiszen épp Strasshofból érkezett Debrecenbe, ahova köztudott, hogy a debreceni zsidók nagy részét deportálták 1944. júniusában. Szabó György számára így egy nap leforgása alatt megelevenedett a múlt és aztán a jelenbe visszatérve az Emlékközpont terveiről beszélve ízelítőt kaphatott a jövőből is.

Horovitz Tamás, a DZSH elnöke és a Mazsihisz alelnöke visszaemlékezéssel kezdte köszöntőjét, amikor a három évvel ezelőtti első vacsoraestről beszélt, ahol az immáron felújított, a mai programnak is helyet adó Pásti utcai zsinagóga javára gyűjtöttek adományokat. Kitért a megelőző három napban lezajlott, a debreceni hitközség által szervezett nemzetközi konferenciára, ahol a résztvevők konklúzióként azt állapították meg, hogy az őszinte és előremutató párbeszéd fenntartása mellett a tradíciók megőrzése a zsidó közösségek jövőjének záloga. Ennek letéteményese lehet a Kárpát-medencei zsidóság történetét bemutató Emlékközpont, ami a régi zsidónegyed fejlesztésének újabb lépcsője, hiszen a régi épületek felújítás után elérkezett az idő a továbblépésre.      Debrecenben értékeket mentünk meg és új értékeket alkotunk – mondta az elnök.

Ezután Klein Judit és a Haverim zenekar lépett a színpadra, majd néhány híres és szívhez szóló jiddis dallam után következett a meglepetés, legalábbis Őexcellenciája számára. A debreceni közösség egy emberként szereti és tiszteli a Nagykövet urat, nem meglepő tehát, hogy a búcsúzáshoz ajándék is készült. Fényképalbum az itt töltött pillatanokkal, apró, de jelentőséggel bíró emléktárgyak – egy egyedi rendszámtábla többek közt – és egy oklevél, melyben a debreceni hitközség örökös tagjává fogadja Ilan Mort.

Őexcellenciája saját bevallása szerint nehezen és ritkán érzékenyül el, de ezekben a pillanatokban csak kereste a szavakat.

A hivatalos programot követően a rendkívül sokszínű kóser vacsora és a Haverim zenekar következett, közben Heller Zsolt mutatta be az Emlékközpont projekt vázlatát.