ELŐTTÜNK Chanuka december 6, vasárnap estétől december 14, hétfő estéig

ELŐTTÜNK Chanuka december 6, vasárnap estétől december 14, hétfő estéig

hanukah

 

 

 

 

 

 

Chánuká minden estéjén meggyújtjuk a menóra fényét, hogy felidézzük a csodákat, amelyet az Örökkévaló tett annak idején és manapság.
 
Vannak, akik az ablakba teszik a menórát, hogy másoknak is hírt adjon Isten csodatételeiről. Vannak, akik a nyitott ajtóba állított székre helyezik, a mezúzával szemben, hogy a házat körülvehesse a parancsolatok szelleme.
Vannak, akik gyertyát gyújtanak a menórában. Mások olívaolajba helyezett kanócot gyújtanak meg, mert a Templomban olívaolajjal törént a csoda.
 
Menóránk vízszintesen és egyenesen álljon, s a nyolc gyertgya helye egyenlő távolságra legyen egymástól! Egyik gyertya se legyen magasabb a másiknál! Külön helye legyen a “sámmás” nevű gyertyának! Ezt ne állítsuk a többivel egy sorba vagy egy szintre!
 
Az első lángot a menóra jobb szélén gyújtjuk meg. A második estén balról teszünk hozzá egy gyertyát az elsőhöz, és minden este balra növeljük a gyertyák számát. A gyújtást azonban mindig az újonnan elhelyezett gyertyánál kezdjük, a bal oldalon, és mindig balról jobbra haladunk a gyertyák meggyújtásával.
 
A család minden tagja legyen ott a chánukái lángok meggyújtásánál. Minden fiúgyermeknek legyen saját menórája.
 
A fények meggyújtásához használjunk külön gyertyát, amelyet sámmásnak (“szolgagyertyának”) nevezünk. A “sámmásra” azért van szükség, mert tilos egyik gyertyát a másikról meggyújtani. _gy kell gyújtani: először meggyújtjuk a sámmást, s ezt kézben tartva mondjuk az áldásokat.
 
A menóra fényének meggyújtása után elmondjuk vagy elénekeljük a Hánérót hállálú… kezdetű imát.
 
A gyertyáknak minden este napszállta után harminc percig égniük kell. Például ha az első estén budapesti idő szerint 15.55-kor gyújtottuk meg őket, akkor 16.25-ig kell tartania fényüknek.
 
Chánuká hatodik  estéje december 11-én, pénteken lesz. A menóra lángját feltétlenül a szombati gyertyák meggyújtása, 15.45 előtt gyújtsuk meg!
 
A szombat bejövetele után tilos a menórában lángot gyújtani!
 
Chánuká hetedik  estéje december 12-én, szombaton lesz. Ne készítsük elő a menórát ‑ és ne gyújtsuk meg a Chánuká-gyertyákat ‑, csak a szombat kimenetele (budapesti idő szerint 16.45) és a hávdálá szertartása után!
 
Mialatt a gyertyák égnek, ne végezzünk semmiféle munkát! Ez az idő arra való, hogy szemléljük a gyertyákat, és “hallgassuk, mit mesélnek”.
 
A gyerekek pénzt kapnak a Tórá-tanulás jutalmául. A mákkábeusok idején a tanulás tilos volt, ezért titokban művelték.
 
Chánuká ideje különösen jó alkalom a jótékonyság gyakorlására. Ezzel fejezhetjük ki köszönetünket az Örökkévalónak mindazért, amit tőle kapunk.

 

Izraeli Időjárás-előrejelzés

2015. december 6, vasárnap
Fokozatos felmelegedés, a hőmérsékletek még alatta maradnak az évszaki átlagosnak.
Golán: 10º/ 5ºC
Cfát: 8º/ 1ºC
Tiberiás: 18º/ 8ºC
Haifa: 12º/ 6ºC
Tel Aviv: 16º/ 8ºC
Asdod: 17º/10ºC
Jeruzsálem: 10º/ 3ºC
Beér Séva: 16º/ 6ºC
Holttenger: 20º/13ºC
Eilat: 20º/11ºC