Kutatás, oktatás, publikáció – a nagy elődök nyomában

Kutatás, oktatás, publikáció – a nagy elődök nyomában

Dr. Schőner Alfréd egyetemi tanár a nagy elődökről, Scheiber Sándorról  Schweitzer Józsefről és az Országos  Rabbiképző-Zsidó Egyetem jövőjéről beszélt.

 

 

 

 

Milyen céllal adják át a Scheiber díjakat?

Több mint 25 esztendeje, hogy a mindenkori miniszter szuverén joga, kitüntetéseket átadni azoknak a személyeknek, akik a magyar kultúra integráns részeként a magyar, magyarországi zsidó kultúra műveléséért – országon belül és határon kívül – fejtik ki tevékenységüket nemzetközi szinten. Egy több főből álló kuratórium döntése alapján idén három embert tüntet ki Balog miniszter úr. Én magam már egy éve vagyok a kuratórium elnöke.

Ön már megkapta a Scheiber díjat?

Nem.

A díj kapcsán juthat az ember eszébe, hogy Ön Scheiber Sándor tanítványa volt. Mit gondol róla?

Egy magamfajta rabbinus életében nagy adomány volt Scheiber Sándor tanítványának lenni. Nem csak, hogy különleges adomány, de egyben különleges felelősség is, hiszen a XX. századi magyar zsidóság kétségkívül egyik legnagyobb zsidó tudósa, személyisége, gondolkodója, de mindenek előtt tanítója volt.

Ön most rektorként ugyanazt az intézményt, egyetemet vezeti, mint Scheiber Sándor. Milyen utána vezetni, illetve milyen a Scheiber Sándort követő Schweitzer József után vezetni az OR-ZSE-t?

Amikor Scheiber professzor 1985-ben drámai módon eltávozott közülünk, hatalmas űr tátongott, kérdés volt, ki tölti be majd a helyét? Akkor úgy döntöttek a magyarországi zsidóság vezetői, véleményem szerint nagyon helyesen, nagyon jól, hogy a tisztségre leginkább méltó és a tudományosság tekintetében az ő kontinuságához leginkább közelítő személyt választottak, így lett Schweitzer József a Rabbiképző vezetője, aki évtizedeken keresztül vezette az intézményt?

Hány hallgatója van az OR-ZSE-nak?

Az egyetemnek vannak nappali, esti és levelező szakos hallgatói, valamint van egy nagy kör, amelynek a tagjai különböző szabadegyetemi formában kötődnek az intézményhez. Hozzávetőlegesen 170-180 rendes, regisztrált tagja van az egyetemnek, az alternatív formákban több mint 1000 ember hallgatja hetente, havonta az előadásokat Budapesten és vidéken egyaránt.

Nem beszélt a Doktori Iskoláról.

A Doktori Iskolát most harmadszor is akkreditálták, nagyon büszkék vagyunk rá, mert egyhangúan akkreditálták, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.

Mit vár a jövőtől?

Azt remélem, hogy az OR-ZSE változatlanul teljesíti a hivatását, és a maga sajátos eszközeivel, amelyet három pontban lehet összefoglalni: kutatás, oktatás, publikáció, szeretné folytatni a nagy elődök munkáját.

Most nem a rektort, hanem a főrabbit kérdezem. Hamarosan beköszönt Pészach ünnepe. Hol tart majd Széder estét?

Gyakorló rabbiként a Hegedűs Gyula utcai zsinagógában, ez lesz a második Pészach, amit ebben a közösségben töltök el. Mindkét Széder estét én adom a közösségben.

Köszönöm a beszélgetést.

Breuer Péter