Meghívó a Budapesti Zsidó Hitközség választási közgyűlésére

Meghívó a Budapesti Zsidó Hitközség választási közgyűlésére

bh

A Budapesti Zsidó Hitközség tisztelettel meghívja Önt a 2015. március 26-án (csütörtökön) 16:00 órakor (5775. Niszán 6.), a Budapest VII. Síp u. 12. sz. alatti II. emeleti díszteremben tartandó tisztújító közgyűlésére. A Közgyűlés nyitó imával  kezdődik.


Napirendi pontok:

1. A Választási Bizottság beszámolója a körzeti választásokról (1)

2. A BZSH Elnökének, Ügyvezető Igazgatójának, Elöljáróságának, Számvevő és Számvizsgáló Bizottságának, Választási Bizottságának megválasztása. (2)

3. Határozat a BZSH által a MAZSIHISZ-be küldöttekről.

4. Egyebek (ingatlan ügyek).

A Közgyűlést záró imával zárjuk.

Hittestvéri üdvözlettel:
dr. Kunos Péter mb. ügyvezető igazgató
1. A közgyűlés a jelenlévő képviselőtestületi tagok egyszerű szótöbbségével határoz. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a képviselőtestület tagjainak legalább fele jelen van, ha a közgyűlés határozatképtelen a megjelentek csekély száma miatt, úgy újabb közgyűlést kell összehívni, mely a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

2. Jelen meghívó mellékletét képezi a jelölti névsor. Felhívom a képviselők figyelmét, hogy a választási szabályzat 21. §-a szerint az alakuló ülést megelőző 3. munkanapig bármelyik képviselő kérheti, hogy a jelöltek közé újabb személyek nevét vegyék fel.

A BUDAPESTI ZSIDÓ HITKÖZSÉG 2015. évi VÁLASZTÁSI JELÖLTLISTÁJA A JELÖLŐBIZOTTSÁG 2015. március 9.-i ÜLÉSE ALAPJÁN
A jelölőbizottság megállapítja, hogy a Budapesti Zsidó Hitközség elöljárói pozíciójára:
Nádel Tamás, Kiss Henriett, Pandzarisz Tamás, dr. Radnai Andor, Tamás Péter, Müncz László, dr. Goldberger Tamás, Mester Tamás, dr. Kardi Judit, Sessler György, Klopfler Dávid, Beer György, Sárközy Gyula, Kőszegi Zoltán, dr. Sági György, Tordai Péter, dr. Kurucz Ákos, Petró Gábor, Keszler Gábor, Héber Gábor dr. 
jelölt.”

A jelölőbizottság megállapítja, hogy a Budapesti Zsidó Hitközség elnöki pozíciójára:
Beer György, Tordai Péter, Bandi László
jelölt.”

A jelölőbizottság megállapítja, hogy a Budapesti Zsidó Hitközség ügyvezető igazgatói pozíciójára:
dr. Kunos Péter, Ács Tamás 
jelölt.”

A jelölőbizottság megállapítja, hogy a Budapesti Zsidó Hitközség számvevő és számvizsgáló bizottságába:
Ács Tamás, Budai Lászlóné, dr. Sági György, Winkler Miksa, Kőnig Tamás, Gémesi Róbert, dr. Kurucz Ákos, Sárközy Gyula, Keszler Gábor, Forrás Dávid, Medgyesi Tibor, Sárik Zsolt, Gervai László 
jelölt.”

A jelölőbizottság megállapítja, hogy a Budapesti Zsidó Hitközség választási bizottságába:
Kőszegi Zoltán, Spiegel Gábor, dr. Radnai Andor, dr. Sági György, Pichler György, Singer Andrásné, Klein Miklós, Klopfler Dávid, Siklósi Miklós, Keszler Gábor, dr. Kurucz Ákos, Szerényi Győző, Medgyesi Tibor, Fináli Péter.
jelölt.”

A választási szabályzat 21. §-a szerint az alakuló ülést megelőző 3. munkanapig bármelyik képviselő kérheti, hogy a jelöltek közé újabb személyek nevét vegyék fel.