Budapest convention: Ronald Lauder úr beszéde az Izrael Szövetségesei Alapítvány budapesti nagygyűlésén

 

 Budapest convention: Lauder speaks out against assaults on Christians, condemns far-right Jobbik party

Ronald Lauder úr beszéde az Izrael Szövetségesei Alapítvány budapesti nagygyűlésén

 

 

Németh Sándor Lelkész Úr, Tisztelt parlamenti képviselők Európa minden tájáról, Landau Miniszter Úr, Hit Gyülekezete tagjai és mindenekelőtt, mindazok, akik velem együtt támogatói a független … demokratikus … és zsidó Izrael Államának.

 

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma önökkel.

 

De vajon mit keres a Zsidó Világkongresszus elnöke … annak a szervezetnek az elnöke, amely egyedüli nemzetközi szervezetként a világ több mint száz országának zsidó közösségeit képviseli  … itt, a Hit Gyülekezetében … ráadásul vasárnap … hogy több mint 12.000 ember előtt beszéljen?

 

Nos, a rövid válasz a következő:

 

Ez az a hely, ahová tartozom…

 

Ez az a hely, ahová MI tartozunk…

 

Több minden közös bennem és bennetek…

 

És a zsidók számára több minden közös a keresztényekkel…

 

Mint bármely más néppel a földön.

 

A zsidók és a keresztények … ahogy a mondás tartja … a csípőjüknél fogva összenőttek egymással … úgy, ahogyan semmilyen más két vallás nem forrt össze egymással.

 

Hiszem, hogy ez így van … de hozzáteszem:

 

Mi a szívünkben is össze vagyunk kötve.

 

 

Mi mind ugyanazt a Bibliát olvassuk,

 

Mind hiszünk Istenben…

 

és a Tízparancsolatban…

 

és a bibliai Aranyszabályban…

 

Óvjuk és védelmezzük a gyermekeinket.

 

Azt akarjuk, hogy békében éljünk szomszédainkkal ebben az erőszakos világban.

 

És ezért fontos ma … jobban mint bármikor … hogy kiálljunk együtt és egymásért.

 

Azóta, hogy tavaly szeptemberben felszólaltam az Izrael Szövetségesei Konferenciáján Jeruzsálemben … sokat gondolkodtam a közös hátterünkön.

 

És gondolkodtam a népeinket egyaránt fenyegető veszélyekről is.

 

A Zsidó Világkongresszus elnökeként … minden nap foglalkozom ezekkel a kérdésekkel.

 

Nagyon nyugtalanító az, amit látok…

 

Erősödik a diszkrimináció és gyűlölet ördögi köre … és ennek nem csak zsidók az áldozatai.

 

Hallgassanak meg néhány tényt erről:

 

Szíriából az elmúlt két évben … közel félmillió békés arab keresztényt üldöztek el.

 

Tízezreket meg is gyilkoltak.

 

Szudánban egy fiatal keresztény nőt halálra ítéltek a vallási hite miatt. Börtönben ül, ahol életet adott a gyermekének és most az ítéletet várja.

 

Libanonban, abban az országban, amelyet keresztény arabok építettek fel .. a keresztény közösséget a Hezbollah növekvő rákfekélye terrorizálja … egy olyan terrorszervezeté, amely több ezer iráni rakétát halmozott fel … és ezeket mind Izrael szívének szegezte.

 

Iránban nemrég nyilvánosan kivégeztek egy férfit. Mi volt a bűne? Az, hogy keresztény volt. Szintén Iránban egy keresztény lelkész börtönben ül … pusztán azért, mert az iszlámtól eltérő vallást prédikált.

 

Alig két héttel ezelőtt, Irán Legfőbb Vezetője, Hamenei ajatollah ígéretet tett, hogy a dzsihád mindaddig folytatódik, amíg Izrael és az Egyesült Államok meg nem semmisül.

 

Vajon ezeknek az embereknek a szavában kellene megbíznunk, hogy nukleáris egyezményt kössünk velük?

 

76 évvel ezelőtt a világ látta azt, hogy mennyit ér egy zsarnok által aláírt papír. Neville Chamberlain azt mondta a briteknek, hogy elhozta “korunk békéjét”. A világ rettenetes árat fizetett ezért a naivitásért.

 

És ma Betlehemben … Uratok és Megmentőtök születésének helyén … Betlehemben, ahol alig ötven évvel ezelőtt a lakosság 70 százaléka keresztény volt … ma ez a szám alig 15 százalék.

 

Hová mentek?

 

Miért mentek el?

 

Tavaly szeptemberben azt mondtam Jeruzsálemben, és ezt megismétlem ma is:

 

A ti harcotok a mi harcunk.

 

Ahogy ti kiálltatok a zsidó nép és Izrael állama mellett … úgy mi is kiállunk mellettetek.

 

A Zsidó Világkongresszus elnökeként továbbra is fel fogok szólalni az egész világon … és a világ vezetői előtt … csakúgy, mint a hétköznapi emberek előtt … hogy elmondjam nekik azt: Soha nem tűrjük el a keresztény ellenes fenyegetéseket, bármilyenek legyen is azok … csakúgy, amint nem toleráljuk az antiszemitizmust sem.

 

Az én szememben … a kettő között nincs különbség.

 

Azáltal, hogy itt vagyunk ma Budapesten, ezt az igazságot szeretnénk belevésni mindenki elméjébe.

 

Ez a gyönyörű város a létező legrégebbi csatáról tanít bennünket… a jó … és a gonosz közötti csatáról.

 

Most tavasszal volt 70 éve – én már éppen éltem akkor – hogy az oly kedves Duna partról, ahol talán sokan most hétvégén is fényképezkedtetek, olyan képek készültek, amelyeket távolról sem lehet festőinek nevezni.

 

Sokkal inkább hasonlítottak a középkorra, mintsem a 20. századra.

 

Igen, a parancsot Hitler adta ki, de a tényleges gyilkosságokat magyarok követték el.

 

A nyilasok – egy antiszemita banditákból álló szélsőséges csoport, akik tényleg szörnyetegek voltak – végigdúlták az utcákat, hogy zsidókra vadásszanak és halálra verjék őket.

 

Férfiak … nők … gyerekek … még csecsemők is … semmi nem számított.

 

A nyilasok láthatóan még élvezték is, amit tettek.

 

A holttesteket egyszerűen belökdösték a Dunába … láthattátok a képeket … ahogy kis gyermekeket kiragadták anyjuk kezéből és botokkal halálra verték őket.

 

Miért?

 

Mi volt a bűnük?

 

Ki voltak a bíráik?

 

A háború előtt … több mint 800 ezer törvénytisztelő zsidó élt Magyarországon. Produktív életet éltek … orvosok, professzorok, boltosok voltak … ezek az emberek fizették az adóikat, hozzájárultak Budapest nagyszerű kultúrájához és kiválóan szolgáltak az első világháború során a magyar hadseregben.

 

Ebből a 800 ezerből több mint 600 ezren – több mint félmillió emberi lény – a gázkamrákban halt meg Auschwitzban.

 

De voltak ezrével olyanok, akik nem haltak meg a gázkamrákban, és a nyilasok mégis megölték őket.

 

Nem ismerős ez valahonnan?

 

Ugyanez történik ma a keresztényekkel Szíriában … és Libanonban … és a Közel-Kelet és Afrika más térségeiben is.

 

A számok – hála istennek – nem ugyanolyanok, de az okok mind ugyanazok.

 

De van valami, amire mindnyájunknak emlékezni kell ezekkel a gonosz időkkel kapcsolatban, amelyek 70 éve itt Budapesten történtek…

 

Arra, hogy voltak fénysugarak is…

 

Raoul Wallenberg, svéd diplomata, egy humanitárius és keresztény ember oltalmazta és mentette a védtelen zsidókat…

 

Egyszerű, templomba járó keresztények a saját és családjaik életét kockáztatták azért, hogy zsidókat rejtegessenek, először a németek, majd a nyilaskeresztesek elől…

 

Apácák zsidókat rejtettek el a kolostorokban.

 

Időnként a történelem olyan erősen összpontosít a gonoszra, hogy hajlamosak vagyunk elfelejtkezni arról, hogy van jóság…

 

70 évvel ezelőtt volt jóság… és volt bátorság… és volt igazi irgalom, amely megmutatkozott itt Budapesten.

 

És ezt látom itt bennetek.

 

Úgy látlak titeket, mint bátor angyalokat… akik nem hajlandók elfogadni a zsidó néppel és Izrael Államával szembeni hazugságokat és eszelős gyűlöletet, amely elárasztja az európai médiát… az akadémiai intézményeket… és a közkultúrát.

 

Ti igazi keresztények vagytok, akik különbséget tudtok tenni jó és rossz között.

 

Ismeritek és nagyra becsülitek a közös örökségünket.

 

És amikor a Bibliát olvassátok, a szívetekben tudjátok, hogy ezek nem kitalált történetek.

 

Tudjátok, hogy Ki ennek a könyvnek az igazi szerzője…

 

És tudjátok azt is, hogy voltak igazi csodák, amelyeket előre megjövendöltek…

 

A Teremtés könyve 15-ben Isten megígéri Izrael földjét Ábrahám leszármazottjainak…

 

Az Exodus 23-ban Isten azt mondja Mózesnek, hogy Ő maga vezeti be Izrael nemzetét Jeruzsálembe. Nem Párizsba vagy Rómába vagy New Yorkba … hanem Jeruzsálembe, a zsidó nép örök fővárosába.

 

Mózes negyedik könyvének a 34. fejezetéből még ennek a földnek a határait is megismerhetjük.

 

Az emberek régóta vitatkoznak ezekről a határokról.

 

Nem vagyok jogász, de azt kívánom, hogy az emberek bárcsak az eredeti tulajdoni lapra néznének.

 

És a Római levél 9. fejezetében Pál apostol megerősíti Isten örök szövetségét, amelyet a zsidó néppel és a földjükkel kötött.

 

Itt van tehát … mindkét kötetben … ennél nem is lehetne világosabb.

 

És van még egy fontos eleme a valóságnak, ami összeköti a népeket…

 

1967 óta, amikor Jeruzsálemet véglegesen és örök időkre szólóan újraegyesítették, az izraeliek a szent városban minden egyes keresztény szent helyet megvédelmeztek és karban tartottak.

 

Izrael egész történelme során zsidók egyetlen keresztény templomot sem égettek fel.

 

Sohasem üldöztek el Izraelből egyetlen keresztényt sem halálos fenyegetésekkel.

 

Zsidók sohasem mészároltak keresztényeket.

 

Ugyanezt nem lehet elmondani Izrael minden szomszédjáról.

 

A zsidó népnek lelke van. Ez jó, és tisztességes lélek.

 

És van szívük is. És a zsidó nép szíve Jeruzsálemben dobog.

 

Ez a szív az elmúlt 2000 év vándorlása során soha nem szűnt meg dobogni.

 

És soha nem szűnt meg dobogni Jeruzsálemben.

 

Látjátok ezt az imáitokban.

 

Látjátok ezt a parancsolatainkban… „Ha elfeledkezem rólad, Jeruzsálem…”

 

Soha nem feledkeztünk el Jeruzsálemről.

 

Ti sem.

 

És amikor ez a csodálatos… aranyváros most 47 évvel ezelőtt ebben a hónapban újraegyesült, a zsidó nép újra eggyé vált… 2000 év óta először.

 

A zsidó népet és a szent városukat soha nem lehet újra elszakítani egymástól.

 

Bármilyen hazugságokat terjesszenek is… bármilyen diplomáciai tisztességtelenség az, hogy a nagykövetségeket Tel-Avivba helyezték… mi itt mindnyájan tudjuk az igazságot.

 

Jeruzsálem a zsidó Izrael Államának fővárosa.

 

Mindig az volt… Mindig az lesz.

 

Végül, hadd szóljak röviden a bojkott-mozgalomról és a gonosz Izrael-ellenes propagandáról, amelyet Európa-szerte láthatunk.

 

Tény: Izrael az egyik legpezsgőbb demokrácia nem csak a Közel-Keleten – ahol történetesen ez az EGYETLEN demokrácia -, hanem az egész világon az egyik legpezsgőbb demokrácia.

 

Tény: Izrael minden ember vallását védelmezi, miközben a körülötte lévő országokban ugyanezért kivégzik az embereket.

 

Tény: Izrael nagyra értékeli és fenntartja az emberi életet.

 

És igen, tény az is, hogy az izraeli hadsereg példátlanul erős morális kódexet követ.

 

Ilyen tények mellett, amikor látjuk, hogy egyedül Izraelt veszik célkeresztbe… az európai médiában… az egyetemeken… és az ENSZ-ben.

 

És amikor figyelmen kívül hagyják a Közel-Keleten zajló zsidóellenes és keresztényellenes cselekedeteket…

 

Ez nem puszta tévedés.

 

Ez őrültség… aminek nincs köze a valósághoz… és ez egyenesen hazugság!

 

Nem tűrhetjük ezt tovább egyetlen perccel sem.

 

Láttunk már hazugságokat korábban… láttuk azt, hogy a hazugságok milyen károkat okozhatnak… és itt az ideje, hogy együtt felálljunk és kijelentsük a világnak, hogy nem fogadjuk el többé ezeket a hazugságokat.

 

Mutassuk meg a világnak, hogy együtt állunk.

 

Két nép, keresztények és zsidók, együtt a terror ellen.

 

Két nép, keresztények és zsidók, nem fogadják el többé ezeket a hazugságokat.

 

Két nép, keresztények és zsidók, megvédik Izraelt.

 

Két nép, keresztények és zsidók, megvédik az arab keresztényeket.

 

Két nép, keresztények és zsidók, megvédelmezik egymást.

 

 

Kilenc hónapja, én voltam az első zsidó világi vezető, aki azt mondta a keresztényeknek, hogy köszönöm NEKTEK!

 

És ma újra köszönetet mondok nektek!

 

Köszönöm, az Izrael és a zsidó nép melletti kitartó támogatásotokat.

 

Köszönöm, hogy megkülönböztetitek a jót a rossztól.

 

Köszönöm, hogy Isten mellett álltok… és köszönöm, hogy velünk álltok.

 

Nem feledkezünk el rólatok.

 

Én, Ronald S. Lauder, a Zsidó Világkongresszus elnöke, ezt az ígéretet teszem nektek a mai napon:

 

Harcolni fogok a keresztény-ellenes terror ellen, ugyanazzal az eltökéltséggel, amellyel az antiszemitizmus ellen harcolok.

 

Soha nem hagyom abba, míg a fenyegetés meg nem szűnik.

 

Mondtam már korábban, és újra elmondom: A ti harcotok az én harcom.

 

A ti küzdelmetek az én küzdelmeim.

 

Nem félelemmel megyünk el innen… hanem megújult erővel… az erővel, ami egymásban van… és az erővel, amely az Istenben vallott közös hitünk.

 

A Zsidó Világkongresszus az Izrael Szövetségesei Alapítvány mellett áll.

 

Együtt állunk.

 

És Az, Aki a Földdel megosztotta az áldásait… áldjon meg külön-külön mindnyájatokat.

 

Köszönöm!

  15 June 2014

Budapest convention: Ronald Lauder speaks out against assaults on Christians, condemns far-right Jobbik party

BUDAPEST – Reciting a litany of assaults on Christians around the world, World Jewish Congress President Ronald S. Lauder today told a large-scale gathering of Israel’s Christian allies that he would continue to speak out against the violence and oppression that is engulfing Christians, especially in the Middle East. “I will speak out across the globe with world leaders and with ordinary citizens, and I will tell them that we will never tolerate any kind of anti-Christian threats, just as we will not tolerate anti-Semitism,” Lauder told the Jerusalem Day Convention at the Israel Allies European Summit in Budapest, adding, “Your fight is my fight.”

The WJC president added: “In Syria over the last two years, almost half-a-million peaceful Christian Arabs have been driven out. Many thousands have even been killed. In Sudan, a young Christian woman has been sentenced to death for her religious beliefs. She sits in prison, where she had to give birth to her child, and she awaits her sentence. In Lebanon, a country built by Christian Arabs, today the Christian community is terrorized by the growing cancer of Hezbollah, a terror organization that has stockpiled thousands of Iranian missiles, all aimed at Israel’s heart. And in Iran, Christians are persecuted for their religious beliefs …a Christian Minister sits in prison accused of preaching a religion other than Islam.” His speech was broadcast live around the world.

Lauder thanked the assembled Christians for their staunch support of Israel. “Let us show the world that we stand together, two people, Christians and Jews, united against terror,” he said. “Two people, Christians and Jews, will defend Israel. Two people, Christians and Jews, will protect Christian Arabs. … Thank you for your steadfast support of Israel and the Jewish people.”

Lauder also condemned the Hungarian Jobbik Party, which emerged as the second-largest political force in the country in the recent European elections. “I will call the Jobbik party what it truly is, a far-right extremist party that agitates against Roma, against Jews, and against our common Western values of decency and the protection of all religions.”


Photo: Andras Kovacs

WJC CEO Robert Singer was also scheduled to address the summit at a gala dinner on Sunday night. He was to tell the gathering that “Europe is at a crossroads as regards its Jewish communities. The Jewish communities of Europe are under attack verbally and sometimes physically and need sympathetic European Christians to speak out in support.”

The WJC has been at the forefront of inter-faith dialogue for decades. It works with the Israel Allies Foundation and the Knesset Christian Allies Caucus, a non-partisan group, to open formal and direct lines of communication between Israeli lawmakers and Christian leaders, organizations and political representatives around the world.

About the World Jewish Congress

The World Jewish Congress (WJC) is the international organization representing Jewish communities in 100 countries to governments, parliaments and international organizations.