Tisztaság testben és lélekben

Tisztaság testben és lélekben

Schwezoff Dávid rabbi, kántor a hetiszakaszrólÖn nemrég végzett rabbiként, de hol is?

 

Egy jesivában, egy vallási főiskolán, aminek több központja is van, az Egyesült Államokban, Izraelkben, Bnei Brakban, Jeruzsálemben, én itt végeztem.

 

Mi is a hetiszakaszunk most?

 

Sávuotkor a Bechaalotechat olvassuk fel. Ez a hetiszakasz számomra nagyon kedves, akár a többi is persze, mert itt rengeteg esemény van. Nem könnyű egy-egy gondolatot kiemelni, amit külön is tudunk értelmezni. A hetiszakasznak, ha jobban is megnézzük, van egy kerete, ez a tisztaság kérdése. A szakasz eleje a leviták tisztaságáról szól. Mózes arra kap utasítást, hogy miként lehet, miként kell a levitáknak megtisztulni ahhoz, hogy a szent szolgálatra alkalmasak legyenek. Ez egyfajta szolgálat előtti tisztaság és ez fizikainak tűnik, ruháik legyenek tiszták. Utána rengeteg esemény következik, majd a hetiszakasz végén egy meglepő történettel találkozunk.

 

Mi ez a meglepő rész?

 

Mielőtt ezt elmesélném, azt kell mondanom, hogy ez a szellemi tisztaságról szól, azaz volt egy fizikai és egy spirituális tisztaság is. Ez Miriam prófétanő történetén keresztül ismerhető meg. Honnan ismerhetjük őt? Leginkább onnan, hogy a Sás tengeren való átkelés után ünnepelte az Örökkévaló dicsőségét. Ugyanakkor a pusztai vándorlás során is ő volt az – ha szabad így fogalmazni -, aki az ivóvizet biztosította a zsidóságnak. Miriam és a forrás a pusztai vándorlás során összekapcsolódó fogalmak voltak. Alapvetően az Örökkévaló által kiemelt szerepekkel megbízott hölgyről van szó, egy olyan nőről, prófétanőről, akitől csupa jó cselekedetet láttunk eddig, aki egy kiemelt küldötte a zsidóságnak, Mózes és Áron testvére. Ők hárman voltak, akik a zsidóság vezetésében szerepet kaptak, vállaltak. Mózes volt, aki kapcsolatban állta az Örökkévalóval, színről színre látta őt, akin keresztül üzent az örökkévaló a zsidóságnak. Mellette Áron és Miriam is nagyon jó ember volt, ők is igyekeztek a legtöbbet tenni. Hányszor fordult elő velünk is, hogy jók vagyunk a szakmánkban, jók szeretnénk lenni abban, amit csinálnunk kell, amiért küldött minket az Örökkévaló, amire talán a környezetünk, az embertársaink is kijelöltek, kiválasztottak minket? Szeretnénk jók lenni a feladatainkban, szeretnénk jól csinálni, szeretnénk a lehető legtöbbet kihozni magunkból. Érezzük, hogy még olyan szívesen tennénk valamit. én azt gondolom, hogy Miriamban is ez lehetett és nem csak én gondolom ezt, hanem az egyik legnagyobb középkori Tóra tudósunk is, Rambam. Talán többet szeretne tenni Miriam, úgy érzi, ő nagyon szívesen tenne valamit az Örökkévalónak, benne lenne az Örökkévaló tervében, részt venne abban, hogy a zsidóság jó úton haladjon, ebben segítene Mózesnek. Igen ám, de ahogy ő ezt megfogalmazza, az félreértésekre adhat okot. Egy jószándékú, jóhiszemű féltékenységet látunk, hisz Miriam azt a kérdést fogalmazza meg, hogy miért csak Mózesen keresztül, rajtunk keresztül miért nem szólal meg az Örökkévaló a néphez? Miért, mi nem vagyunk elég jók, nem vagyunk képesek erre, nincsenek meg bennünk azok a jó tulajdonságok, mint Mózesben? Mózes erre küldetett, Miriam és Áron nyilván valami másra, persze többet szerettek volna tenni. Ám azzal, hogy megkérdőjelezték Mózesnek ezt a feladatát, azt gondoljuk, hogy szemmel láthatóan mintha– és a Jóteremtő is ezt gondolta – Mózes tekintélyét csorbítaná, mintha valami rosszat szeretne Mózesre mondani, hogy mi is vagyunk olyan jók, mint Mózes, hol van ő hozzánk képest. Hol van az a kollega hozzám képest, hiszen én is olyan jól tudom ellátni ezt a feladatot? Hol van hozzám képest ez a Gipsz Jakab, aki, lehet, hogy ez az ő feladata, de én is meg tudom ezt csinálni, én miért nem csinálhatom azt, amit ő? Gyakorlatilag ezt látjuk Miriam kérdésében.

 

Van megoldás?

 

A megoldás nem ez az út lett volna és a Tóra is ezt mutatja. Miriam ezzel bűnt követett el, mégpedig a rossz nyelv, a rosszindulatú beszéd, a láson hárá bűnébe. Meg is lett a büntetés, hiszen a Teremtő leprával büntette Miriamot. Később idézi is a Tóra, amint Miriamnál láttuk, erre a bűnre ez a büntetés. Az nagyon fontos, hogy ez a büntetés, egy igaz, jó ember esetében történt meg. Jó ember, küldetéssel, valószínűleg kedves volt Miriam legtöbb cselekedete a Jóteremtő szemében. Ha az ő esetében egy ilyen a büntetés, akkor milyen lehet a mi esetünkben, ha ne adj Isten, rosszat szólunk valakiről, nagyon fontos, hogy figyeljünk arra, hogy mindig a jó tudjuk mondani egymásról, hogy a lelki tisztaságunk is meglegyen. Jól tudjunk haladni, jól tudjuk megtalálni, hogy kinek mi az erőssége a zsidóság jövőjét tekintve és akkor a lelki tisztaság is megadatik majd.

 

Köszönöm a beszélgetést.

Az interjú a 2014. június 6-i Halljad Izrael! adásában elhangzott beszélgetés szerkesztett változata.