Média Önszabályozó Testület

A Magyar Újságírók Etikai Együttműködési Testülete 2013.09.09-i ülésén úgy döntött, hogy Média Önszabályozó Testület (MÖT) néven működik tovább.

„Az önszabályozás nem jelent cenzúrát, még kevésbé öncenzúrát: a minőségi újságírást támogató, a média szabadságát biztosító eszköz” – hangsúlyozzák a magyar újságíró-szakmai szervezetek közös közleményükben.

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése még 1993-ban hozott egy határozatot, amely kinyilvánította az újságírás alapelveit, amelyeket a sajtószakmában egész Európában alkalmazni ajánlott.

Ennek alapján alakította meg a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ), a Magyar Újságírók Közössége (MÚK), a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége (MAKÚSZ) és a Sajtószakszervezet a Magyar Újságírók Etikai Együttműködési Testülete (MÚEET) elnevezésű ernyőszervezetet, amelyhez később csatlakozott a Protestáns Újságírók Szövetsége (PRÚSZ) és a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) is. A szervezet mai ülésén úgy döntött: Média Önszabályozó Testület (MÖT) néven működik tovább.

A MÖT hatálya kiterjed a teljes magyar médiára; az önszabályozásnak a határon túli újságíró-szakmai szervezetek is részesei.

Az EU 1003/1993. határozata önszabályzó intézmények és mechanizmusok működtetését javasolja, olyan újságírók részvételével, akik készek javítani a szakma teljesítményén, ezzel együtt az újságírás társadalmi státuszán. Az önszabályozás nem jelent cenzúrát, még kevésbé öncenzúrát: a minőségi újságírást támogató, a média szabadságát biztosító eszköz.

A MÖT célja a sajtóetikára, a szakmai pontosságra, a személyiségi jogokra vonatkozó alapelvek meghatározása és érvényesítése. Az önszabályozás abban nyújt segítséget a médiának, hogy megválaszolja a legitim panaszokat és korrigálja tévedéseit.

A MÖT mai ülésén döntés született arról is, hogy kit tekint a szakmai szervezet újságírónak. A döntés értelmében: „Újságíró az a személy, aki tájékoztatási vagy véleményformálási céllal létrehozott szellemi termékét a média valamely műfajában és csatornáján keresztül  rendszeresen közzéteszi, vagy a közzétételben foglalkozásából eredően közreműködik. Újságírói tevékenységnek minősíthető a nyilvánosság tájékoztatásának alkotói folyamatában való hivatásszerű közreműködés.”

A testület ehhez a meghatározáshoz magyarázatként hozzátette, hogy a fentiek értelmében „újságírónak minősülnek a sajtóalkotások előállításában közreműködők köréből mindazok is, akik munkája érdemben hozzájárul a sajtóalkotás előállításához.”

A MÖT szeptember 9-i ülésén döntés született arról is, hogy a korábban elfogadásra került, az Újságíró-szervezetek Közös Etikai Alapelveit, kiegészítik az online újságírás etikájának speciális előírásaival is. A MÖT ülés elfogadta az internetes (online) média etikai követelményeivel kapcsolatos állásfoglalást. Ez addig marad érvényben, amíg a MÖT elfogadja az egységes szerkezetbe szerkesztett, új, kiegészített Újságíró-szervezetek Közös Etikai Alapelveit.

A MÖT tájékoztató anyagait, határozatait az erre a célra létrehozott Facebook és Twitter oldalán fogja közzétenni.

Forrás: CCO Magazin / muosz.hu / MTI OS