Lázár János levele szakmai szervezeteknek

Lázár János levele szakmai szervezeteknek

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvénynek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke kinevezési feltételeit tartalmazó rendelkezései 2013. augusztus 1 – jétől érdemben módosultak.

A hatályos rendelkezések a következőket tartalmazzák:
” 111/A. § (1) Az Elnököt a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki kilenc évre.
(2) Elnöknek olyan személy nevezhető ki, aki az országgyűlési képviselők választásán választható, büntetlen előéletű, nem áll a tevékenységének megfelelő foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint rendelkezik felsőfokú végzettséggel és
a) legalább ötéves, a médiaszolgáltatások vagy a sajtótermékek hatósági felügyeletével vagy a hírközlési hatósági felügyelettel összefüggő gyakorlattal, vagy
b) a médiára vagy a hírközlésre vonatkozó tárgyban ba) Magyarországon elismert tudományos fokozattal, vagy
bb) legalább tízéves oktatói gyakorlattal felsőoktatási intézményben.

(2a) A (2) bekezdés a) pontja szerinti gyakorlatnak kell tekinteni különösen a következőket:
a) a Hivatalnál, illetve a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál hírközlési területen folytatott hatósági tevékenység vezetői vagy ügyintézői munkakörben,
b) a Hivatal, illetve a Nemzeti Hírközlési Hatóság határozataival kapcsolatos jogorvoslati eljárások lefolytatásában való bírói, ügyészi vagy jogi képviselői részvétel,
c) az Országos Rádió és Televízió Testületnél vagy annak szerveinél, illetve a Médiatanácsnál a médiaszolgáltatások felügyeletével kapcsolatos tevékenység vezetői vagy ügyintézői munkakörben,
d) az Országos Rádió és Televízió Testület vagy annak szervei döntéseivel kapcsolatos jogorvoslati eljárások lefolytatásában való bírói, ügyészi vagy jogi képviselői részvétel,
e) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény szerinti Magyar Rádió Közalapítvány, Magyar Televízió Közalapítvány és Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriumában vagy ezek ellenőrző testületeiben, illetve a 85. § szerinti Kuratóriumban betöltött tagság.”

A megváltozott jogszabályi környezetben Miniszterelnök úr indokoltnak tartja, hogy lehetőséget biztosítson arra, hogy a törvényben meghatározott szakmai, érdekképviseleti és önszabályozó szervezetek újból – a megváltozott kinevezési feltételrendszerre figyelemmel – tegyenek javaslatot az elnökjelölt személyére annak érdekében, hogy a beérkezett jelölések alapján megalapozott javaslatot tudjon a Köztársasági elnök úr elé terjeszteni.

Figyelemmel a törvényi szabályozásra, Miniszterelnök úr megbízásából eljárva kérem az Ön által képviselt szervezetet, hogy 2013. augusztus 9 – ig írásban tegyen javaslatot a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság új elnökének személyére. Kérem, javaslatában részletesen ismertesse az ajánlott személy szakmai életútját, valamint javaslatát érdemben indokolja.

Az Ön által képviselt, valamint a törvényi rendelkezésekre figyelemmel felkért más szervezetek írásbeli javaslatainak beérkezését követően – 2013. augusztus 12-én 16.00 órától a Parlament főemelet 11. számú termében – Miniszterelnök úr kijelölése alapján szakmai egyeztetést tartok, amelyre ezúton tisztelettel meghívom. Munkáját előre is megköszönve, várom megtisztelő válaszát, javaslatát.