Eltemették Katona Tamás történész-politikust

Örök nyugalomra helyezték Katona Tamás történészt Budapesten

Eltemették Katona Tamás történész-politikust, akit 2013. július 23-án, 10 órakor a Farkasréti temetőben, katolikus szertartás szerint kísérték utolsó útjára.  Boross Péter a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke és Fodor Pál az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója megemlékező beszédében méltatta a kiemelkedő egyéniséget, a Bizottság néhai tagját.

Katona Tamás méltósággal viselt, hosszú betegsége után életének 82. évében 2013. június 28-án hunyt el. – Nagyrabecsüléssel hajtunk fejet egy pótolhatatlan barát és nagyszerű történész előtt, aki a tudomány, a történelem, a magyarság – életének szinte utolsó napjáig – elkötelezett híve volt. Elhivatottsága mellett embersége, karizmatikus kisugárzása különleges és felejthetetlen légkört teremett maga köré – emlékezett Radnainé Dr. Fogarai Katalin a Nemzeti Örökség Intézetének elnöke.

Katona Tamás háromszakos bölcsészdiplomája megszerzése után könyvtárosként dolgozott. Az 1960-as évektől a Magyar Helikon Könyvkiadó, majd az Európa Kiadó felelős szerkesztője volt. Az 1970-es években az ő kezdeményezésére indították el a Bibliotheca Historia sorozatot, illetve az ő szerkesztésében indult a Pro Memoria is. 1980-tól az Eötvös Kollégiumban, később a Szegedi József Attila Tudományegyetemen tanított XIX. századi magyar történelmet.

 – Színes egyéniség volt, akinek magával ragadó előadásmódja, karakteres véleménye meghatározó erő formált. Megalapozott tudása, felejthetetlen előadásai és felszólalásai hiányozni fognak nekünk, de páratlan életművéből földi pályafutása után is tanulunk, és továbbvisszük azt – emelte ki Boross Péter, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke.

A neves történész a politikai életben is vezető szerepet töltött be, ahol kollégái, pályatársai nagy tekintélyű szakemberként tartották számon. Együtt búcsúztak tőle történészek, tanítványok, egyházi és civil szervezetek, hagyományőrzők és a rendszerváltástól napjainkig pártállástól független politikusok. A valódi tudás és a felkészültség alapozta meg döntéseit, kijelentéseit. Politikai karrierje mellett ő történésznek vallotta magát, aki mindvégig megőrizte emberségét, baráti kedvességét.

A rendszerváltozás után országgyűlési képviselőnek választották. Az Antall-, illetve a Boross-kormány külügyi, majd miniszterelnökségi államtitkára volt. 1994 és 1998 között a Budavári Önkormányzat polgármestereként dolgozott. Ezt követően a Károly Gáspár Református Egyetemen tanított. 2000-től két éven át Magyarország varsói nagyköveteként képviselte hazánkat. A reformkor és az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kiemelkedő kutatójaként 2002-től az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának tudományos tanácsadója lett. Több társadalmi szervezet elnöke, illetve tagja volt. Számos könyve és tanulmánya jelent meg, műfordítóként angol, francia, német és arab műveket ültetett át magyar nyelvre. Életének utolsó éveiben legfontosabb tisztségének az NEKB tagságát tekintette.

BreuerPress