A pápa, aki szembeszállt Hitlerrel

A pápa, aki szembeszállt Hitlerrel – könyvismertető

Michael Hesemann magyarul is megjelent kötetéről Perger Gyula szombathelyi egyházmegyés pap írt recenziót.

„Római tanulmányaim idején, a könyvesboltokat járva, mindig nagy érdeklődéssel vettem kezembe a XII. Piusz pápáról szóló könyveket. Különösen boldog voltam, amikor Michael Hesemann A pápa, aki szembeszállt Hitlerrel, XII. Piuszról ferdítések nélkül című könyvét tarthattam a kezemben, hiszen a német írót már ismertem más, értékes művei alapján. A könyvet olvasva elhatároztam, hogy mielőbb kezdeményezni fogom magyarra fordítását, hogy a hazai közönség is megismerhesse, és a benne feltárt tények révén meggyőződhessen arról, hogy XII. Piusz nem Hitler pápája volt, igazságtalanul vádolták meg ezzel, hanem éppenséggel az a pápa volt Ő, aki szembeszállt Hitlerrel. Köszönetemet fejezem ki Dr. Gyurácz Ferencnek, aki egyetértett szándékommal, és vállalkozott a könyv kiadására, köszönöm továbbá Laki Ferencnek, hogy a könyv német eredetiből való fordítását vállalta, és el is végezte.

Az 1960-as évek elejéig a világ közvéleménye egyöntetű volt: XII. Piusz nagy pápa volt. Nehéz világpolitikai helyzetben, a nemzetiszocializmus és a kommunizmus idején, a II. világháború pusztítása közepette, valamint a hidegháborús szembenállás kezdetén kellett helyt állnia.

Michael Hesemann könyve bemutatja, hogy XII. Piusz semmiképpen sem volt „Hitler pápája”, sőt, ellenkezőleg: mindent megtett azért, hogy az üldözötteken segítsen. Nem léphetett fel nyíltan Hitler politikája ellen, hiszen azzal még nagyobb veszélybe sodorta volna nemcsak a zsidókat, hanem a megszállt területeken élő katolikusokat is, de egész Európát behálózó segélyszervezetet működtetett, az általa vezetett katolikus egyház pedig mentette a zsidókat Marseille-ben éppúgy, mint Rómában vagy Budapesten.

Hesemann kutatásai szerint XII. Piusz pápasága alatt a Katolikus Egyház beavatkozása révén megmentett zsidók száma Európában 1941 és 1945 között több mint nyolcszázezer főre tehető. Mindeközben a világ nagyhatalmai szinte semmit sem tettek azért, hogy a zsidókat a holokauszttól megmentsék. A könyvből kiderül, hogy Hitler ellenségként tekintett a Katolikus Egyházra, sőt, az SS-nek parancsba adta XII. Piusz pápa elrablását is. Róma német megszállása alatt a pápa végig életveszélyben volt, ám végül nem került sor a titkos akcióra.

A II. világháború utáni időszakban mind a nyugati nagyhatalmak, mind pedig a zsidóság véleménye egyöntetűen pozitív volt a pápa működéséről. Ezt a képet torzította el a német Rolf Hochhuth 1963-ban megjelent Helytartó című drámája, amely a pápát hűvös, álszent bürokrataként ábrázolja, akit jobban érdekelnek a Vatikán aktacsomagjai, mint zsidók millióinak halála, és aki nem akarja elutasítani Hitlert, mert a bolsevizmus elleni védőbástyaként szüksége van rá.

Ion Mihai Pacepa, a kommunista román titkosszolgálat vezetője 1978-ban nyugatra távozott, és értékes információkkal szolgált a kommunista blokk dezinformációs tevékenységéről. A Securitate egykori tábornokának 2007-ben tett visszaemlékezéseiből kiderült, hogy a szovjet titkosszolgálat, a KGB legfelső vezetése határozta el azt, hogy a Vatikán erkölcsi tekintélyét úgy ássák alá Nyugat-Európában, hogy a nácizmus bástyájaként jelenítik meg. Ezt a célt szolgálta valójában a Helytartó című dráma, amelyet a szovjet titkosszolgálat állított össze hamis tények és rosszindulatú állítások alapján.

Michael Hesemann A Pápa, aki szembeszállt Hitlerrel című könyve a történelmi tényekre alapozva mutatja be XII. Piusz valós képét, és fejti le róla a tudatos dezinformáció torzításait, valamint XII. Piusz pápai szolgálatának magyar vonatkozásai is megerősítik azokat a tényeket, hogy ő mind a nácizmust, mind a kommunizmust elítélte, és felemelte szavát, ha kellett rádiószózaton, enciklikán vagy éppen a diplomácia útján az üldözöttek érdekében. A XII. Piusz pápa elleni kampányolás kudarcra van ítélve, mert becsmérlőinek nincsen semmilyen bizonyítéka arra, hogy alátámasszák a pápa ellen felhozott igazságtalan vádakat, vagyis, hogy hallgatott vagy kedvezően viszonyult a nácizmushoz, hogy keveset vagy semmit nem tett a zsidók megmentéséért. Fordított világunkban, XII. Piusz pápa talán az egyetlen ember, aki a háborús időszakban bármilyen más vezetőnél jobban segítette a zsidókat és a nácizmus többi áldozatát, mégis néhányan keményen elítélik.

Michael Hesemann könyvét olvasva azonban a Szentírás szavai jutnak eszembe, az igazság, majd szabaddá tesz titeket!”

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír