A Magyar Könyvtárosok Egyesülete „Szabad tudásáramlás – egyenlő hozzáférés címmel”

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete „Szabad tudásáramlás – egyenlő
hozzáférés címmel” 45. alkalommal rendezi meg Vándorgyűlését 2013.
július 18. és 20. között Egerben.
Az Egyesület egyik legfőbb törekvése annak segítése, hogy a
könyvtári szolgáltatások, a tudásipar „termékei” a felhasználók
legszélesebb köréhez jusson el.
A szabad tudásáramlás rendkívüli módon megkönnyíti a tanulást,
továbbképzést, munkavállalást, hivatalos ügyek intézését. Ez
mindenképpen javítja az állampolgárok esélyeit, növeli a
vállalkozások versenyképességét.
Ezért stratégiai fontosságú a tudástartalmakhoz történő egyenlő
hozzáférés lehetőségének megteremtése. Mindkét területen kiemelkedő
szerepe van a könyvtáraknak. Feladat a tudás előállítása,
szétsugárzása mellett a tudatos internet-használóvá nevelés is. Arra
a kérdésre, hogy állják-e a versenyt a tudásiparban a könyvtárak,
amelyek rájuk várnak a tudásalapú társadalom létrehozásában és
kiszolgálásban – a válasz csakis pozitív lehet.
A könyvtári rendszer területi elhelyezkedéséből, infrastrukturális
és személyi felkészültségéből adódóan különösen alkalmas ennek a
problémának a sikeres kezelésére, szolgáltatásai a legkisebb
településektől a felsőoktatásig elérhetőek. Törvényi feladatai közé
ezért került be alapfeladatként az oktatás támogatása, a digitális
írás-olvasás tanítása, az állampolgárok ügyintézésének segítése.
A vándorgyűlés szervezésében az egri könyvtárak vesznek részt.
Fő támogató az NKA.
www.vandorgyules-eger.ektf.hu