בית כנסת רחוב פרנקל לעוFRANKEL LEÓ ÚTI ZSINAGÓGA

בית כנסת רחוב פרנקל לעו

רח׳ פרנקל לעו49

 בודאפשט- 1023, הונגריה

 

בס״ד

Frankel Leo Street Synagogue                       FRANKEL LEÓ ÚTI ZSINAGÓGA

Hungary,Budapest

Frankel Leo street49.

1023

                                                           Home page: www.frankel.hu E-mail: [email protected]

 

2012. szeptember imaidők a MAZSIHISZ, BZSH, Budai Körzet, Frankel Leó úti Zsinagógájában

Budapest 1023 Frankel Leó út 49. www.frankel.hu

 

szeptember

08.

10.00

szombat

Ünnepi ima – KI TÁVO havdala 19.56

 

21.

 

10.

07.02

hétfő

sachrit – reggeli ima

 

23.

 

13.

07.03

csütörtök

sachrit – reggeli ima

 

26.

 

14.

18.30

péntek

Kabalat sabat – szombat fogadása, kiddus (gy. gy. 18.39.)

 

27.

 

15.

10.00

szombat

Ünnepi ima – NICAVIM havdala 19.41

 

28.

 

16.

18.30

vasárnap

EREV ROS HASANA I. nap (gy. gy. 18.35.)

 

29.

 

17.

10.01

hétfő

ROS HASANA I. nap (sófárfújás)

tisri

01.

 

17.

14.00

hétfő

TaslichDUNAPARTONsomer,hanoár,szarvasi fiatalokkal

 

01.

 

17.

18.30

hétfő

EREV ROS HASANA II. Nap (gy. gy. 19.37.)

 

01.

 

18.

10.02.

kedd

ROS HASANA II: NAP

 

02.

 

18.

18.30.

kedd

Esti ima havdala 19.35.

 

02.

 

19.

 

szerda

Gedalja böjtje /böjt vége 19.27./

 

03.

 

20.

07.03

csütörtök

sachrit – reggeli ima

 

04.

 

21.

18.30

péntek

Kabalat sabat – szombat fogadása, kiddus (gy. gy. 18.25.)

 

05.

 

22.

10.00

szombat

Ünnepi ima – VÁJÉLECH sabat SUVÁ – havdala 19.27

 

06.

 

24.

07.02

hétfő

sachrit – reggeli ima

 

08.

 

25.

18.00

kedd

EREV JOM KIPUR gyertyagyújtás 18.17.

 

09.

 

26.

08.00

szerda

JOM KIPUR mázkir, neilá, böjt vége 19.18

 

10.

 

27.

07.03

csütörtök

sachrit – reggeli ima

 

11.

 

28.

18.30

péntek

Kabalat sabat – szombat fogadása, kiddus (gy. gy. 18.11)

 

12.

 

29.

10.00

szombat

Ünnepi ima–HAZINU, havdala 19.12

 

13.

 

30.

18.30

vasárnap

Erev Szukot I. (gy. gy. 18.07.)

 

14.

október

01.

10.00

hétfő

Szukot I.

 

15.

 

01.

18.30

hétfő

Erev Szukot II. (gy. gy. 19.09.)

 

15.

 

02.

10.00

kedd

Szukot II. havdala 19.07.

 

16.

 

05.

18.30

péntek

Kabalat sabat – szombat fogadása, kiddus (gy. gy. 17.57.)

 

19.

 

06.

10.00

szombat

Ünnepi ima – KI TÉCÉ havdala 18.59

 

20.