A KEP – ben az emberi- és a nemzeti méltóságról

A KEP – ben az emberi- és a nemzeti méltóságról

A Közép-Európai Club Pannonia május 8-i törzsasztal összejövetele az
emberi méltóság kérdésével foglalkozott Marinovich Endre KEP
társelnök, c. nagykövet, a BGF tanára elnökletével. Bevezető
előadásában Szunai Miklós, az Emberi Méltóság Tanácsának főtitkára,
a Széchenyi Tudományos Társaság ügyvezető elnöke elmondotta, hogyan
jutott el – mint a közélet kérdései iránt érzékeny ember – számos,
más egyéb feladat megvalósítása után az emberi méltóság
jelentőségének felismeréséig.
Szunai Miklós mintegy két évvel ezelőtt találkozott Lomnici
Zoltánnal, a Legfelső Bíróság korábbi elnökével és együttes erővel
létrehozták az Emberi Méltóság Tanácsát.  Elsődleges céljuknak
tekintették, hogy felemeljék szavukat a hátrányos helyzetű emberek –
ezen belül is különösen a gyerekek – érdekében. Ennek a koncepciónak
a jegyében hallatták és hallatják hangjukat akkor, amikor úgy érzik,
hogy akár verbálisan, akár ténylegesen sérült az egyes ember, vagy
valamely embercsoport méltósága, és szerveznek akciókat a sérelem
megszüntetése végett.
Az emberi méltóság egészén belül jelentős hangsúlyt kap a nemzeti
méltóság kérdésköre. Különös aktualitása van ennek napjainkban,
amikor Szlovákia szankciókkal sújtja azon nemzettársainkat, akik úgy
deklarálják magyar állampolgárságukat, hogy e mellett a szlovákot is
meg kívánják tartani. Az Emberi Méltóság Tanácsának ezzel
kapcsolatos akciói élénk sajtóvisszhangot keltettek a legutóbbi
időszakban. Tevékenységüket ebben a vonatkozásban is folytatni
kívánják.
Az Emberi Méltóság Tanácsának közelebbi tervei között szerepel a 330
évvel ezelőtt épült, majd megsemmisült és napjainkban restaurált
máriapócsi fatemplomnak a május 17-i felavatása. 2014-ben szeretnék
felépíteni Budapesten az Emberi Méltóság szobrát. Védnökséget
vállaltak a hátrányos helyzetű gyermekeket gondozó somogyvári
gyermekotthon felett. Az ott lakókat hozzá kívánják segíteni ahhoz,
hogy megfelelő szakmai ismereteket szerezzenek és ennek birtokában
eredményesen tevékenykedjenek a mezőgazdaságban, vagy valamelyik
ipari szakmában (asztalos, ács, lakatos stb.)
Szunai Miklós előadását élénk vita követte, amelyben többször is
szóba került a civil szervezetek fontossága, valamint az a kérdés,
hogy napjaink tehetős polgárai még nagyon szerény mértékben élnek a
mecenatúra lehetőségével.
A vita összefoglalójában Czeglédi József a KEP ügyvezető elnöke, a
rendezvény moderátora felhívta a figyelmet arra, hogy az emberi és
nemzeti méltóság érvényesülését jelentősen segítheti Áder János
köztársasági elnök múlt heti megválasztása utáni beszédében
megfogalmazott markáns elvek érvényesítése az élet minden területén.
Czeglédi idézte többek között Áder beszédéből a haza bölcse, Deák
Ferenc szavait, aki azt mondta, hogy  Magyarországot nem uszító
gondolatokkal nyugtalanítva, hanem köznapi, hasznos, jólétet
gyarapító tettek sorával kell szeretni . Ezt teszi az Emberi
Méltóság Tanácsa is.
                BreuerPress info