Lág báOmeri Hanna klub Sabati Gyertyagyújtás19:42 Mocas 20:54

Lág báOmeri Hanna klub

Gyertyagyújtás

Szombati gyertyagyújtás időpontja Budapesten: 19:42
Szombat kimenete Budapesten: 20:54

 
 
 

Ácháré Mot – Ködosim

Ezen a héten két hetiszakaszt olvasunk:

a Ácháré Mot-ot
és
a Ködosim-ot.

Az első szakaszunk – Áchré Mot (3Mózes 16-18.) – a Jom Kippuri Szentély-szertartás módozatait, áldozatait, ismerteti, elsősorban azt a gyakorlatot, hogy a szolgálattevő főpap ún. „bűnbakot” küld a pusztaságba, amely „magával viszi Izrael népének vétkeit”.

Ezenfelül a szakasz a zsidó élet szentségéről tárgyal, ezzel kapcsolatos vonatkozásban előírásokat tartalmaz.

A második hetiszakaszunkban – Ködosim (3Mózes 19-20.) – a mindennapi élet zsidó vetületének megszentelt volta a téma, és a Tóra részletesen kifejti az elvet, miszerint ez a „szentség” a Tóra parancsolatainak szigorú betartásában és a zsidó különállás – a népektől való elkülönülés – konzekvens megőrzésében merül ki.

„És elkülönítelek benneteket a népektől, hogy az enyéim legyetek” – mondja a Tóra. Bölcseink hozzáteszik: „Ha elkülönültök a népektől – az enyém vagytok. Ha nem – akkor odaadlak Nebuchadnecárnak és társainak”! (Torát Kohánim 10.)