Állatkerti látogatás a Nyújtsd a kezed programmal

Állatkerti látogatás a Nyújtsd a kezed programmal Középiskolás és felnőtt önkéntesek szerveztek egész délelőttös foglalkozást a
Fővárosi Állat-és Növénykertben ötven gyermeknek a szeptemberben
indult Nyújtsd a kezed program áprilisi projektnapján.

A szeptemberben kezdődött program keretében hátrányos helyzetű,
elsősorban  gyermekotthonban élő gyermekek számára szerveznek
foglalkozásokat középiskolás  önkéntesek a MINYATA (Mindenki
Nyaraljon Tábor) Egyesület támogatásával. Áprilisban a hónap témája
a környezetvédelem, növények és élővilág volt,  Földünk a kék
bolygó  címmel. A foglalkozásokon virágokat ültettek, hulladékot
hasznosítottak újra és  állatismereti vetélkedőket tartottak az
önkéntesek. Ezt koronázta meg az állatkerti látogatás.    A Nyújtsd
a kezed! programról  A középiskolás önkéntesek először
megismerkedtek mentoraikkal – olyan felnőtt  pedagógusokkal,
szociális munkásokkal, akik az ő munkájukat segítik. Ezután kezdtek
el  programokat szervezni:  majd. A pártfogoltaknak a középiskolások
3-4 fős csoportokban tartják a foglalkozásokat a  tanév során,
különböző témákban. Havonta egyszer pedig saját középiskolájukban
kerekasztal-beszélgetésen számolnak be élményeikről,
tapasztalataikról és arról, hogy váltak  be ötleteik a gyakorlatban.
A program a tanulási motiváción kívül fejleszti a toleranciát, a
kreativitást és a szervezőkészséget is, hiszen a felzárkóztatásban a
csoportokra felügyelő felnőtt mentorok mellett az önkéntes
középiskolásoké a főszerep. Az általuk szervezett tanulócsoportok,
kulturális, kézműves és szabadidős tevékenységek képezik a program
alapját. Előtérbe kerül az esélyegyenlőség előmozdítása az
oktatásban a hátrányos helyzetű fiatalok számára, ugyanakkor cél a
családban felnövő gyerekekkel megismertetni más körülmények között
élő társaik mindennapjait, felmerülő gondjait és speciális helyzetét.
A Nyújtsd a kezed program elsősorban a kölcsönös
segítségnyújtásról szól: mindkét fél hozzáállását, motivációját és
felelősségérzetét formálja. Célja a kezdeti segítségnyújtás után
elindítani a gyerekeket az önálló tanulás útján. Az otthonban élő
gyermekek elsajátítathatnak különféle tanulási stratégiákat,
pótolhatják hiányosságaikat, az önkéntesek pedig ezalatt megtanulják
rendszerezni a részfeladatokat, tervet szerkeszteni egy adott cél
elérése érdekében, ami a későbbiekben is elengedhetetlen készség
lesz számukra a mindennapi életben. A program a MINYATA Egyesület
támogatásával zajlik.  A szervezők további középiskolás és felnőtt
önkénteseket várnak, illetve partnereket keresnek a program
továbbfejlesztéséhez.  További információk elérhetőek a
www.mindenkinyaraljon.hu/nyujtsdakezed honlapon, illetve a
facebook.com/nyujtsdakezed profilon.