Roma szakkollégiumok támogatására 1,15 milliárd forintos keretösszeggel

 Roma szakkollégiumok támogatására 1,15 milliárd forintos keretösszeggel hirdetett pályázatot a mai napon a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium.
A www.nfu.hu és www.esza.hu honlapokon elérhető pályázati kiírás
a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között létrejött
megállapodásban foglaltakhoz illeszkedve azt célozza meg, hogy a
roma szakkollégiumok olyan komplex hallgatói szolgáltatásokat
fejlesszenek ki és biztosítsanak a felsőoktatási intézményekbe
felvételt nyert hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású
hallgatók számára, amelyek hozzájárulnak tanulmányaik sikeres
befejezéséhez, a lemorzsolódás csökkentéséhez illetve társadalmi
szerepvállalásuk megerősítéséhez.
    A már működő egyházi és állami felsőoktatási intézmények által
alapított roma szakkollégiumok eddigi tapasztalatai alapján a
közösségépítés, az identitás erősítését szolgáló programelemek
(történelem és kultúra megismerése, nyelv elsajátítása) és az
elvárásokhoz kötött hallgatói juttatások biztosítása hozzájárul a
hallgatók felsőoktatási sikereihez, elsősorban a diploma
megszerzéséhez. A szakkollégiumok emellett a közösségért végzett
tevékenység fontosságát hangsúlyozva erősítik a hallgatók
felelősségtudatát és a társadalmi szerepvállalás iránti igényét.
    Egyedüli pályázóként illetve konzorciumvezetőként kizárólag
kollégiumi formában működő roma szakkollégiumot működtető, a nemzeti
felsőoktatásról szóló törvényben felsorolt államilag elismert
felsőoktatási intézmények, illetve a felsőoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 66. §-a alapján szakkollégiumi tevékenységet
folytató vagy szakkollégiumként működő diákotthonok és azok
fenntartói pályázhatnak. A konzorcium tagjai felsőoktatási
intézmények lehetnek, de együttműködés kialakítható más
szervezetekkel is.
    Egy pályázó 60-250 millió forintra pályázhat. A pályázatok
benyújtására 2012. július 2-tól 2012. július 31-ig lesz lehetőség.
    A pályázatokat az ESZA Nonprofit Kft-hez lehet benyújtani.
Pályázat kizárólag azon roma szakkollégiumok vonatkozásában
nyújtható be, amelyek alapításának időpontja korábbi, mint a jelen
pályázat közzétételének időpontja, és az Oktatási Hivatal
nyilvántartásában szerepelnek, vagy nyilvántartásba vételük a jelen
pályázati felhívás közzétételének időpontjáig megkezdődött.

    Kiadó: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
               Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság