Nyugalom

Dr. Feldmájer Péter / Mazsihisz, Új Élet

„Háskivénu Hásém Elajkénu lösolajm.”

E szavakkal sóvárgunk a nyugalom iránt esti imánkban, de nyugalmunkat, az egész magyarországi zsidóságért az elmúlt majd két évben megmérgezte az a pénzügyi alapokon álló vita, amelyet nem a Szövetségünkhöz tartozó zsidó csoportok kezdeményeztek annak érdekében, hogy függetlenül a tevékenységüktől, minél nagyobb összegekhez jussanak.


Ebből a célból semmilyen eszköz felhasználásától nem riadtak vissza, a nyomásgyakorlás legváltozatosabb formáit vetették be. A kirobbantott vitával alapot szolgáltattak a szélsőjobb által gyakran hangoztatott vádaknak, hogy a zsidóságot csak az anyagiak érdeklik, és az ezen való marakodás köti le az energiáit.

Hitközségeink feladatai rendkívül sokrétűek, ránk hárul a teljes zsidó infrastruktúra fenntartása, a vallásos zsidó élet megőrzése és fejlesztése. Ezt az Örökkévalónak tetsző munkát csak nyugodt légkörben lehet végezni.

A másik két – a törvény által egyháznak minősített – zsidó csoporttal kötött megállapodás súlyos anyagi terheket ró ránk, de lezárja ezt az áldatlan vitát, és lehetőséget ad arra, hogy fő feladatunkra koncentráljunk. Ezernyi dolga van zsinagógáinknak, iskoláinknak, szociális gondozóhálózatunknak.

Ezeket kell most kevesebb pénzből változatlan vagy még jobb színvonalon működtetnünk. A kényszerű és egyben ésszerű kompromisszum szülte azt a megállapodást, amely a Mazsihisz Közgyűlésének jóváhagyására vár. Ezzel lezárul az a majd kétéves lázas állapot, amely keserű vitákat generált a Mazsihiszen belül és az egész zsidó közösségben. A májusi választási folyamat, majd az azt követő tárgyalássorozat a végéhez ért.

Tudom, hogy azok a kiváló és elkötelezett hittestvéreink, akiknek nem sikerült az általuk áhított pozíciót megszerezni, szeretnének revansot venni. Erre lehetőségük is lesz, hiszen a demokratikus szabályok betartásával minden tisztségviselőjét határozott időtartamra, négy évre választja a közösség, és a küldöttek, a választók minden tisztújításkor véleményt mondhatnak a vezetők tevékenységéről.

Addig is együtt kell dolgoznunk mindannyiunknak, azoknak, akik megkaptuk a többség bizalmát, és azoknak, akik személyes kvalitásaiknál fogva megérdemelték volna a győzelmet, de mégsem kaptak többséget, mert egy tisztséget egyszerre csak egy ember tölthet be.

A megállapodás jóváhagyása elhozhatja a vágyott nyugalmat, a nyugodt, takarékos, tervezhető jövőt, elutasítása pedig a káoszt és az anyagi ellehetetlenülést.

Hiszek abban, hogy a Mazsihisz Közgyűlése – elfogadva a vezetőség ajánlását – csakúgy, mint az elmúlt több mint két évtizedben, most is felismeri az itt és most parancsát, a magyarországi zsidóság érdekeit, és bölcs döntést hozva jóváhagyja a szerződést.

A szerző a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke