A LÁTHATATLAN KÉZ Uránia Nemzeti Filmszínház Színpadán

2012. március 4. vasárnap 18 óra
Uránia Nemzeti Filmszínház Színpadán

A LÁTHATATLAN KÉZ

Purimi felújított változat.

 

A kelet zenei világa és a klezmer keveredik amodern értelemben vett musical stílussal, mely nem nélkülözi, -kuriózumként- aroma motívumokat sem.

Az élet szeretete, szerelem, háború és béketörténete ez, nagyon sok humorral mely tükröt tart az emberiség egyiklegáltalánosabb – korszakokon átívelő – problémájának felismeréséhez, hogy azember gyűlölete semmilyen nézőpontból sem elfogadható, legyen akár személy vagynépcsoport.

A három idősíkban játszódó történet napjainkban,egy pinceszínházban kezdődik, ahol épp egy 60 éve levett darabot próbálnak azöreg színfalak között. A rendező nagyapjáról mesél, aki a színház művészekéntzsidókat, romákat, és más menekülteket bújtatott itt a II. világháború alatt.Hirtelen kitör a vihar, kiold a biztosíték, egy robbanás és 1944-be atörténelem színpadára érkezünk. Márton, egy jószívű, jókedélyű étteremtulajdonos, kintről érkezik, ahonnan életét kockáztatva szerzett élelmetkishúgának. Márton megrögzött ateista, főleg azóta, hogy szeme előtt kínoztákmeg és hurcolták el testvérét, pedig vele ellentétben, ő hithű életet élt.Nemsokára ideérkeznek, roma zenész barátai is, akiknek ugyanúgy menekülniükkell, mint Ábrahám fiainak. Aztán betoppan egy fura szerzet, egy jobb időketlátott opera díva is, Bella, aki e torz időkben lopásból „él”.Üldözője egy nyilas tiszt, Hámori, aki társával, Pállal idáig követi. Mikor atiszt le akarja lőni a hölgyet, a kijárat berobban. A bent rekedt színes kistársaságon kezd úrrá lenni a félelem, de még mielőtt kitörne a pánik, János aszínész, egy fura ötlettel áll elő: játsszák el ” A Láthatatlan Kéz „című színdarabot. Szerepet osztanak, a pince egy rövid időre a Perzsa király,Ahasvérus udvarává változik, aki épp új királynőt választ: Esztert.

www.alathatatlankez.hu

Spot