Martonyi János külügyminiszter levele

Martonyi János külügyminiszter 2012. január 9-én levélben fordult az uniós tagállamok külügyminisztereihez.

A levelet tájékoztatásul megküldte
az Európai Bizottság elnökének és biztosainak is. Hazánk
diplomáciájának vezetője levelében tájékoztatta partnereit a
közelmúltban született döntések hátteréről és reagált a
Magyarországot ért kritikákra.

A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy a kormány milyen súlyos
helyzetben vette át az ország vezetését 2010-ben. Utalt arra, hogy
2008 novemberében az akkori kormánynak az IMF-hez kellett fordulnia,
és arra is, hogy a 2002-ben 53%-os államadósság 2010-re a GDP 80%-ra
növekedett.  Ebben a zsákutcás helyzetben az ország mind gazdasági,
mind társadalmi értelemben megújulásra szorult. Még a
rendszerváltozást követően is maradtak megoldásra váró kérdések,
számos területen vált szükségessé új vagy módosított szabályozás
kidolgozása.  A 2010-ben lezajlott választások mandátumot adtak az
új kormánynak, hogy több területen mélyreható reformokat hajtson
végre és megalkossa a régóta várt új Alaptörvényt.  Azóta is igen
intenzív munka folyt.   Martonyi János kitért arra, hogy sajnálatos
módon a törvényalkotási folyamat során többen úgy fogalmaztak meg
kritikát, hogy nem ismerték pontosan az új szabályozás azon
részleteit, amelyeket bíráltak.   Az uniós külügyminisztereknek
címzett levélben Martonyi János hangsúlyozta, hogy hazánk kormánya
továbbra is készen áll arra, hogy konkrét ügyekben párbeszédet
folytasson minden nemzetközi partnerrel és minden konkrét kérdésre
pontos választ adjon.  Nem jelent presztízskérdést az sem, ha
szükségessé válik bármely szabályozás módosítása a Bizottság
véleménye alapján, fogalmazott a tárcavezető.   Azonban magyar
részről nem tartjuk elfogadhatónak, hogy bárki a tények ismerete
nélkül, netán előítéletekre alapozva fogalmazzon meg kritikát.  Még
kevésbé tartjuk elfogadhatónak bárkitől, hogy demokratikus
elkötelezettségünket és a demokratikus közösségben elfoglalt
helyünket kérdőjelezze meg  – hangsúlyozta levelében a
külügyminiszter.