Több ponton megváltoztatnák az Ötv-t

Több mint hatszáz módosító javaslat érkezett a csütörtök esti határidőig az önkormányzati törvényjavaslathoz. Fideszes városvezetők továbbra is a megyei jogú város és a megyei közgyűlés elnevezést használnák a kormány által javasolt formulák helyett, és az előterjesztés címén is többféleképpen változtatnának. Kormánypárti polgármesterek emellett a főváros hatáskörébe utalnák a parkolás szabályozását, az üzemeltetést viszont a kerületek hatáskörévé tennék.

Megyei jogú városok fideszes polgármesterei alapvetően változtatnának a Pintér Sándor belügyminiszter jegyezte törvényjavaslat terminológiáján: fenntartanák a megyei jogú város, illetve a megyei közgyűlés elnevezést, amelyek helyett a kormány a megyei város és a megyei képviselő-testület megjelölést javasolta. Ugyancsak ragaszkodnának ahhoz, hogy a megyei jogú városok döntéshozó szervét közgyűlésnek, és ne képviselő-testületnek hívják.

Változtatnának a jogszabály megnevezésén is: a helyi önkormányzatokról szóló törvény helyett egy módosító indítvány a Magyarország helyi önkormányzatairól, egy másik pedig „a helyi önkormányzásról” címet adná. Többen, köztük Kósa Lajos debreceni és Láng Zsolt II. kerületi polgármester mindkét indítványt aláírták.

Több mint tucatnyi nagyváros kormánypárti polgármestere nyújtotta be azt javaslatot, amely a törvény értelmező rendelkezéseit pontosítaná, meghatározva például a saját bevételek fogalmát, szerintük ugyanis ez elengedhetetlen. Kósa Lajos és Láng Zsolt sok más mellett kezdeményezi, hogy – az eredeti javaslattal ellentétben – ne a polgármester, hanem a képviselő-testület legyen jogosult a jegyző és az aljegyző kinevezésére.

A parlament önkormányzati bizottságát vezető Láng Zsolt emellett nem engedné, hogy a tízezresnél népesebb települések képviselő-testületei, illetve a megyei közgyűlések a polgármesterre, illetve a megyei közgyűlés elnökére ruházzák át a hatáskörükbe utalt választást, kinevezést, vezetői megbízást.

Bebes István körmendi és Szekó József mohácsi polgármester kivenné a törvényjavaslatból azt a megkötést, hogy a főállású polgármesterek egyéb tevékenységükért nem fogadhatnak el díjazást. Megtartanák viszont azon kikötéseket, hogy – a szerzői jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység kivételével – nem létesíthetnek munkavégzésre irányuló jogviszonyt, nem folytathatnak más kereső foglalkozást és nem lehetnek gazdasági társaság személyesen közreműködő tagjai. Számos más fideszes politikus pedig azt javasolja, hogy az önkormányzati képviselők esetében ne legyen kizáró ok, hogy a bíróság által feloszlatott egyesület működésében vesz részt.

Bebes István és Láng Zsolt kimondaná, hogy azokon a településeken, ahol önálló önkormányzati hivatal működik – a törvényjavaslat ezt a kétezer lakosúnál népesebb településeken engedélyezi – a polgármester e tisztségét csak főállásban láthatja el. Változtatnának a közös önkormányzati hivatal létrehozásának feltételein is: javaslatuk szerint a kormányelőterjesztésben szereplő hét helyett legfeljebb öt, egy járáshoz tartozó település társulhatna, összlakosságszámuk pedig kétezer helyett legfeljebb ezerötszáz lehetne.

Rogán Antal belvárosi és Láng Zsolt II. kerületi polgármester közösen jegyzi azt a javaslatot, amely alapján a fővárosi önkormányzat feladata lenne a budapesti parkolás feltételrendszerének kialakítása és a szükséges szabályozás megalkotása, az üzemeltetés viszont a kerületek hatáskörébe tartozna. A Belügyminisztérium eredeti javaslata ezzel szemben azt tartalmazta, hogy a belvárosban a parkolás feltételrendszerének kialakítása és működtetése is a főváros feladata legyen.

Láng Zsolt egy másik módosító javaslatban – Kósa Lajossal együtt – a fővárosi önkormányzat feladatainak bővítését és pontosítását fogalmazza meg. Kimondanák, hogy a főváros feladata a távhőszolgáltatás mellett az ivóvíz-ellátás, a csatornaszolgáltatás és a hulladékgazdálkodás is, illetve a biztosítandó szociális ellátások között megemlítenék az állami gondozottak ellátását, az anyaotthonok és más gyermekvédelmi intézmények fenntartását.

Kósa Lajos és Láng Zsolt ugyanakkor lehetővé tenné, hogy a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatásköröket adjon át a kerületi önkormányzatoknak, az ellátásukhoz szükséges anyagi eszközökkel együtt. Kovács Zoltán hasonlóképpen rögzítené, hogy a helyi önkormányzat az állammal kötött megállapodás alapján elláthat állami feladatokat, a megállapodásban pedig rendelkezni kell a feladatellátás finanszírozásáról.

Azt is beleírnák a jogszabályba: törvény vagy kormányrendelet határozhatja meg, hogy a fővárosban melyek a kiemelt forgalmú és az országos közúti közlekedésben is fontos szerepet játszó főútvonalak, tömegközlekedési csomópontok, valamint a kiemelt közparkok és közterek. A két képviselő nemcsak ezek fejlesztését és üzemeltetését bízná a fővárosra, hanem a közterület-felügyelet működtetését is e területeken. Kovács Péterrel, a XVI. kerület polgármesterével együtt pedig az indítványban szereplő általános megfogalmazás helyett, miszerint a főváros kerületekre tagozódik, rögzítenék a jelenlegi állapotot, vagyis hogy a fővárosban 23 kerület van.