A bécsi székhelyű Európai Jogi Intézet megkezdi munkáját

A mai napon – mindössze egy évvel az ötlet megszületése után – Viviane Reding, az Európai Bizottság alelnöke és az EU jogérvényesülésért felelős biztosa ünnepélyesen megnyitotta az Európai Jogi Intézet első munkaértekezletét.

Az első munkaértekezlet témája a választható közös európai adásvételi jogról szóló bizottsági javaslat. A júniusban alapított, bécsi székhelyű intézet célja, hogy a döntéshozóknak és a hatóságoknak adott gyakorlati tanácsok révén elősegítse az európai jogkövetkezetesség javulását, illetve továbbfejlessze az uniós jogot. Független, nonprofit szervezetként működik, amely fórumként szolgál Európa jogi szakemberei és tudományos dolgozói számára. Az intézet jelentős mértékben hozzájárul az EU szélesebb célkitűzéséhez, az európai igazságszolgáltatási térség kialakításához.

„Az Európai Jogi Intézet segíteni fogja az európai jog i kultúra kialakulását. Az Európa különböző jogrendszerei közötti magasabb konzisztencia kölcsönös bizalmat teremt, és erősíti az állampolgárok uniós jogrendszerbe és ezáltal az Európai Uniót összetartó európai jogállamiságba vetett bizalmát” – nyilatkozta Viviane Reding jogérvényesülésért felelős uniós biztos . „Az európai igazságszolgáltatási térség így kézzelfogható és valódi térséggé válik, ahol a polgárok gyakorolhatják jogaikat és kihasználhatják az egységes piac nyújtotta előnyöket. Az intézet az uniós jog Európai Unión belüli végrehajtásával foglalkozó kutatásokat is segíteni fogja. Olyan projektekkel foglalkozik majd, amelyek konkrét eredményekkel szolgálnak az uniós állampolgárok és jogi szakemberek mindennapjaival kapcsolatban.”

Az európai jog jelentős hatást gyakorol az európai polgárok mindennapjaira, a vállalkozásokra, valamint a nemzeti szakpolitikai és jogi struktúrákra. Különböző területeinek – legyen szó polgári, büntető- vagy közigazgatási jogról – további fejlesztéséhez tudományos kutatásra és jogi képzésre van szükség.

Az intézet a legkülönfélébb területeken segíti majd a jogi szakemberek előtt álló nehézségek elemzését, az uniós jog alkalmazásának tökéletesítésére irányuló lehetséges megoldások kiválasztását, valamint az uniós jogszabályok reformjára vonatkozó javaslatok kidolgozását. Emellett az ügyvédek, a tudományos dolgozók és a jogi szakma egyéb képviselői közötti tapasz talatcsere és vita fóruma lesz.

Az Európai Jogi Intézet létrehozásáról szóló kezdeményezés – amelyet a Bizottság az Európai polgárok számára a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség megvalósítására vonatkozó cselekvési tervében támogat – egy nem kormányzati szervezet, az Amerikai Jogi Intézet mintájára született, amely kulcsszerepet játszott az Egyesült Államok ötven tagállama közötti adásvételek és egyéb kereskedelmi ügyletek megkönnyítését szolgáló Egységes Kereskedelmi Törvénykönyv kidolgozásában. Az intézet döntése alapján az első munkaértekezleten a közös európai adásvételi jogot vitatják meg mint az EU-n belüli értékesítések és online vásárlások esetén a vállalkozások és fogyasztók által szabadon válaszható jogalapot.

Az Európai Jogi Intézet létrehozása a Stockholmi Program végrehajtására vonatkozó 2010-es bizottsági cselevési terv része. Viviane Reding, a Bizottság alelnöke 2010 áprilisában Firenzében az intézet létrehozásának fontosságáról beszélt. Az intézet első alakuló kongresszusára 2011. június 1-jén Párizsban került sor., ezt követően a Bécsi Egyetem nyerte el a jogot, hogy egy kezdeti négyéves időszakban otthont adjon az intézetnek.

Az Európai Jogi Intézet céljai:

  • értékeli és ösztönzi az uniós jog, jogi szakpolitika és joggyakorlat fejlesztését,
  • javaslatokat tesz az uniós joganyag továbbfejlesztésére és az uniós jog tagállami végrehajtásának tökéletesítésére,
  • kiválasztja és elemzi a tagállamok hatáskörébe tartozó, de uniós szinten is szerepet játszó jogi fejleményeket,
  • tanulmányozza a nemzetközi jogra vonatkozó különböző uniós megközelítéseket, és igyekszik megerősíteni az uniós jog globális szinten betöltött szerepét, például a nemzetközi eszközök vagy szabályminták kidolgozása során,
  • irányít és elősegít több, egész Európát átfogó kutatást, például az európai jogi rendszerek közös elveinek és szabályainak kidolgozására, értékelésére és tökéletesítésére vonatkozóan,
  • vitafórumot biztosít a különböző jogi hagyományokat ismerő jogászok – tudományos dolgozók, bírák, ügyvédek és egyéb jogi szakemberek – számára.

Forrás: Európai Bizottság – Sajtóközlemény

BreuerPress info