Parlament előtt az újabb egészségügyi „salátatörvény”

 Benyújtotta a parlamentnek szombaton Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter az újabb egészségügyi „salátatörvényt”, vagyis az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. A tervezet egyik lényegi eleme, hogy májustól az egészségügyi régiót felváltja a térségi rendszer, a gyógyszerek támogatásánál pedig a „beteg-együttműködés” is számítani fog.

A javaslat kimondja: az egészségügyi régiót 2012. május elsejei hatálybalépéssel felváltja a térségi rendszer. Az egészségügyi térségekben az egészségpolitika kialakításában közreműködő szerv az úgynevezett Térségi Egészségügyi Tanács lesz. Ennek feladata lesz a térségi egészségszervező központ munkájának elősegítése, a területi ellátási kötelezettség megállapításának szakmai támogatása, tanácsadás a területi egészségfejlesztési célok meghatározásához, a térségben működő egészségügyi szolgáltatók hosszú távú fejlesztésének és a fejlesztés prioritásainak véleményezése.
A javaslat értelmében az egyes egészségügyi térségekben úgynevezett térségi egészségfejlesztési programot kell kidolgozni. Ennek tartalmaznia kell egyebek között a térségben élő lakosság számának, korösszetételének, egészségi állapotának várható változását, az egészségügyi szolgáltatások igényének várható alakulását, a térségi egészségügyi szolgáltatók szakmai jellemzőit, fejlesztési terveit.
„A törvényjavaslat módosítja az egészségügyi rendszer működtetésében részt vevő szervezetek feladatait, megerősíti az állami szerepvállalást a közfinanszírozásban részesülő egészségügyi szolgáltatók kapacitás-módosításának, illetve az ellátási területek módosításának eljárásában, valamint a Semmelweis-tervben rögzített szakmai szempontok alapján újraszabályozza az ellátási területek kialakításának és módosításának szabályait” – olvasható az általános indoklásban.
Az egészségügyi szolgáltatók járóbeteg-szakellátási kapacitásait és az azokhoz tartozó ellátási területet 2012. november 30-ig kell megállapítani, az ez alapján keletkező szerződéseket az egészségbiztosítónak jövő év végéig meg kell kötnie.
A gyógyszerek támogatásában a jövőben számítani fog az úgynevezett beteg-együttműködés, amely a beteg egészségügyi szakemberrel egyeztetett ajánlásoknak megfelelő viselkedését jelenti a gyógyszerszedés, táplálkozás és az életvitel területén.
A javaslat kimondja továbbá, hogy a gyógyszerész köteles tájékoztatni arról, ha a készítmény más referencia vagy annál kedvezőbb árú, vagy preferált referencia ársávba tartozó gyógyszerrel helyettesíthető, hacsak a vényen az orvos nem zárta ki a helyettesíthetőséget.
A betegszervezetekkel való kapcsolattartás fórumaként létrejön a Nemzeti Betegfórum, amelyet az adott betegségben szenvedőket képviselő társadalmi szervezetek alkotnak. A Nemzeti Betegfórum a miniszter részére javaslatot tesz, felkérésre véleményez, elemzést, értékelést készít, az adott betegséggel, betegségcsoporttal összefüggésben érdekképviseletet lát el, kapcsolatot tart az egészségügyi szakmai kollégium adott tagozatával, a társadalmi, érdekképviseleti szervezetekkel, az egyházakkal, valamint az alapítványokkal. Emellett a javaslat tartalmazza az Országos Betegjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) 2012. január elsejei kormányrendeletben történő létrehozásához szükséges törvényi alapok megteremtését is.
A törvénytervezet szerint létrehozzák az egészségügyi adatokat tartalmazó Betegségregisztert. A regiszterben „személyazonosításra alkalmatlan módon” egy kapcsolati kód fűzi majd össze az ellátott beteg, az egyes ellátási események, köztük a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz rendelések adatait.
A törvényjavaslat a praxisjog megújítására is kitér. Eszerint a kormány egyebek mellett felhatalmazást kap arra, hogy megállapítsa a praxisjog megszerzésének és visszavonásának feltételeit, kijelölje a praxiskezelőt, a praxiskezelő által nyújtott kölcsönre vonatkozó részletes szabályokat pedig rendeletben állapítsa meg.
A kormányrendeletben meghatározott praxiskezelő regisztrálja a praxisjogokat, valamint a praxisjogra vonatkozó adásvételeket, közzéteszi és hirdeti a megvásárolható praxisjogokat, kormányrendeletben meghatározottak szerint kamatmentes kölcsönt nyújt a praxisjogot megszerezni kívánó háziorvosoknak. A praxiskezelő feladatait – kormányrendeletben meghatározottak szerint – az Országos Alapellátási Intézet látja majd el a törvénytervezet szerint.