NKA: Egyszerűsödik a pályázati elszámolás, csökkennek a bürokratikus terhek

L. Simon László váltja Jankovics Marcellt a Nemzeti Kulturális Alap élén. Az országgyűlési képviselő és a parlament kulturális bizottságának elnöke portálunk érdeklődésére elmondta, milyen változtatásokat tervez a szervezetnél annak érdekében, hogy a művészeti szervezetek finanszírozása biztosított legyen a jövőben is

 Október 16-tól Ön a Nemzeti Kulturális Alap elnöke. Milyen szervezeti átalakításokat tervez az Alapnál?

– Elsősorban arra van szükség, hogy a szakkollégiumok és kurátorok számát csökkentsük. Tizenhét állandó és két ideiglenes kuratóriuma van jelenleg az NKA-nak, a bizottsági tagokkal együtt százhatvan fő működik valamilyen kurátori szerepben. Ezt a számot a felére le lehet csökkenteni, mégpedig úgy, hogy az alapvető feladatok ne sérüljenek és a szakmai szempontokat se hagyjuk figyelmen kívül.

– Milyen változtatásokra van szükség a joganyagban, hogy hatékonyabbá váljon a rendszer?

– Egy sor adminisztrációs terhet csökkenteni kell. Az ezzel kapcsolatos jogszabály-módosításokat már elő is készítettük, tehát változnak a vonatkozó kormányrendeletek és miniszteri rendeletek, és később az államháztartási törvény is módosulhat. Valamint a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvény módosítása lehetőséget nyithat arra is, hogy a pályázati elszámolás egyszerűsödjön, és hogy az adminisztrációs teher csökkenjen. Ezeket a változtatásokat néhány hónapon belül meg lehet oldani.

 

 

– Az bizonyos, hogy kevesebb forrásból fog gazdálkodni az Alap…

– Már tárgyalok a gazdasági minisztériummal, azzal kapcsolatban, hogy a költségvetési törvény tervezetében foglaltakhoz képest lehet-e még növelni az NKA bevételét, ebben egyébként miniszterelnök úr segítségét is kértem. Van egy törvénymódosítási javaslatom, ami a pornográf sajtótermékek kulturális járulékának visszaállításáról szól. Ennek értelmében 25 százalékos teher sújtaná az említett kiadványokat, ami pluszforrást jelentene az NKA-nak. Másrészt szimbolikus üzenete is van annak, hogy az a 25 százalékos extraprofit, amely ott maradt ennél az ágazatnál, most visszakerül a kultúra finanszírozásába.

– Mikor kezdheti meg működését az NKA az új keretek között?

– A szükséges kormányrendelet-módosítást egy hete eljuttattam a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz, és Gál András Levente a támogatásáról biztosított bennünket. Bízom benne, hogy a kormány hamar megtárgyalja ezt a módosítást, és el is fogadja. A miniszterirendelet-módosítást már korábban elkészítették, mi pedig további szempontokkal egészítettük ki. Az NKA bizottságának október 20-i ülésén már az új szakkollégiumi rendszert fogom felvázolni, és ha elfogadják a tagok, akkor az ezt követő első miniszteri értekezleten már lehetővé válik a miniszteri rendelet módosítása is. Abban bízom, hogy a hó végére már új rendelet lesz, és január elsejétől megkezdheti működését az új szakkollégiumi rendszer. A viszonylag nehézkesen működő szisztéma gyors átalakításához az is kellett, hogy mióta a minisztertől a felkérést megkaptam, azóta folyamatosan dolgozunk azon, hogy működőképes rendszert alakítsunk ki.

 

 

– Számíthatnak arra a művészeti szervezetek, hogy olajozottabban fognak menni a pályázati kifizetések?

– A társadalmi szervezetek működési finanszírozását a minisztérium végzi, az NKA csak a lebonyolításban működik közre. Azt szeretném azonban, ha jövőre nem húzódna el kilenc hónapig a kulturális szervezetek támogatásainak a kifizetése. Terveim szerint a költségvetés megszavazása és a minisztériumi továbbontás után tavasszal meg kell érkeznie a pénznek az NKA-hoz. Ezt követően pedig az Alap – a megfelelő pályázati keretek közt – eljuttathatja azt a társadalmi szervezetekhez.

 

 

– A közelmúltban tett feljelentést a Központi Nyomozó Főügyészségen a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány (MAK) vagyonával kapcsolatban tudomására jutott visszásságok miatt.

– Két probléma látható. Az egyik az, hogy ennek a közalapítványnak a vezetője a rá bízott vagyont – beleértve a Képcsarnok Vállalatot – nem úgy kezeli, ahogy az a művészek érdekeit szolgálja. Másrészt a közalapítvány helyére lépő nonprofit kft. mind a mai napig nincs bejegyezve, és nincs, aki átvegye a megszűnő félben lévő szervezet tevékenységét. Ez pedig arra ad lehetőséget, hogy a vezetés ne úgy álljon hozzá az alapítványi vagyonhoz és célokhoz, ahogyan az elvárható lenne. Egyszóval a MAK-nál jelenleg hiányzik a jó gazda. Aztán ott van az alapítványi elnök foglalkoztatása annál a Képcsarnok Vállalatnál, amelynek felügyelete az ő feladatkörébe tartozik. Bár többen azt mondják, hogy havi háromszázezer forintot felvenni az nem nagy ügy, szerintem viszont igenis hiányzik a magyar kulturális életből az a pénz, amit jogtalanul vesz fel. Erre én már korábban figyelmeztettem az elnököt, mégsem tették meg a szükséges lépéseket.