Az al-Kaida terrorhálózat

 A nemzetközi terrorhálózat történetéről:


Barack Obama amerikai elnök közép-európai idő szerint hétfő hajnalban bejelentette, hogy az Egyesült Államok egy katonai műveletben végzett Oszama bin Ladennel,
az al-Kaida terrorszervezet vezetőjével. 

A homályos hátterű, laza szervezeti kapcsolódású, alapvetően az
iszlámra, mint összetartó erőre és vezérfonalra épülő al-Kaida
hálózat kemény magját a szovjetek ellen 1979-től 1989-ig
Afganisztánban harcoló mudzsáhidok alkották. Az al-Kaida (az arab
szó jelenthet bázist, átvitt értelemben pedig szabályt, modellt,
mintát) megalakulása 1988-ra, az afganisztáni szovjet kivonulást
megelőző év tájékára tehető. A szervezetet pár év múlva a nyugati
hírszerző szolgálatok már kapcsolatba hozták az amerikai erők ellen
a Közel-Keleten és Szaúd-Arábiában elkövetett merényletekkel. A
fordulópontot az 1991-es öbölháború jelentette a szervezetet
irányító szaúd-arábiai milliárdos, Oszama bin Laden számára: ekkor
vezényeltek tömegesen amerikai katonákat az Arab-félszigetre,
Mohamed próféta szülőföldjére. Az amerikai jelenlét ellen tiltakozó
bin Ladent kiutasították hazájából és megfosztották szaúdi
állampolgárságától, ő Szudánba, majd 1996-ban a szélsőséges iszlám
tálibok kormányozta Afganisztánba ment.
 Bin Laden 1998 nyarán tanácskozásra hívta mintegy 150, különböző
országokban tevékenykedő, szélsőséges, radikális iszlám szervezet
vezetőjét, akiknek bejelentette: frontot hozott létre „a keresztesek
és a zsidók elleni dzsihádra”. Ekkortól számítható az al-Kaida
tényleges megalakulása. 2001 októberéig Afganisztán volt az al-Kaida
háttérbázisa, bin Laden, a tálibok „tiszteletbeli vendége” itt hozta
létre kiképzőtáborait. A szervezet számtalan súlyos
terrorcselekményt követett el, ezek közül a legsokkolóbb a 2001.
szeptember 11-i támadássorozat volt az Egyesült Államok ellen.
 Az al-Kaida sokak számára jelent vonzerőt az iszlám világban, mert
egyszerű magyarázatot kínál bajaikra, amikor minden rossz forrásának
a nyugati civilizációt és főként az Egyesült Államokat teszi meg. A
szervezet célja minden muszlim egyesítése és egy teokratikus állam
kialakítása, a dzsihád, a szent háború keretében igazolhatónak
tartja az erőszakot, az ártatlan emberek életét is kioltó terrort.
Ugyanakkor e középkorias célok elérése érdekében felhasználja a
legmodernebb technikai és pénzügyi eszközöket: Bin Laden nagy
mozgósító erővel bíró üzeneteit a világhálón terjesztették, sokszor
angol felirattal, s egyre több az al-Kaida eszméit angol nyelven, a
Nyugaton élő muzulmánok között népszerűsítő honlap. Az al-Kaida
működésének anyagi fedezetét iszlám jótékonysági szervezetek
gyűjtései, az ellenőrzése alatt álló vállalatok tevékenysége,
pénzhamisítás és bankkártya-csalások teremtik meg.
 A szervezet más vonatkozásban is kettős arculatot mutat: egyrészt
tapasztalt terroristákból, a Nyugat ellen vívott dzsihád évei alatt
megedződött emberekből áll, másrészt kapcsolódnak hozzá olyan kisebb
csoportok, amelyek bin Ladenhez közvetlenül kevésbé kötődnek, így
nehezebben fellelhetők. Ez utóbbiak azért is rendkívül veszélyesek,
mert akcióikat sokszor a nyugati társadalmakba integrált önkéntesek,
„alvó ügynökök” révén hajtják végre, akik nem kaptak hosszú
kiképzést és nem kerültek a biztonsági szervek látókörébe. Az
al-Kaida számos országban pénzel, képez ki és használ fel helybeli,
iszlám alapokon álló csoportokat pl. Csecsenföldön, Mianmarban
(Burmában), Eritreában, Üzbegisztánban, Algériában, Boszniában,
Pakisztánban, Indonéziában, Irakban, Kasmírban, Szomáliában és
Jemenben. Sejtjei a világban szétszórtan tevékenykednek, ráadásul
minden olyan akciót magára vállal, amelyet a nemzetközi dzsihád
jegyében követnek el, hogy fenntartsa befolyását és újabb
támogatókra tegyen szert.
 Az Egyesült Államok terrorizmusellenes hadjárata során az al-Kaida
több vezetőjét fogták már el vagy vették őrizetbe. A csapások
ellenére a szervezet nem tűnt el, hálózatát nem sikerült
felmorzsolni, ellenkezőleg: még megfoghatatlanabb, még veszélyesebb lett.