Három magánszemély és három cég kapta idén a Kármán Tódor-díjat

Az elismeréseket Arató Gergely, az Oktatási és Kulturális Minisztérium államtitkára adta át csütörtökön.


Három magánszemély és három cég kapta idén a Kármán Tódor-díjat

Az oktatási és kulturális miniszter a magyarországi oktatás, képzés, felnőttoktatás, tudományos kutatás érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért három magánszemélynek és három cégnek adományozott Kármán Tódor-díjat. Az elismeréseket Arató Gergely, az Oktatási és Kulturális Minisztérium államtitkára adta át csütörtökön.

Kármán Tódor-díjban részesült a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., dr. Polgár András közgazdász, az X-Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Zrt. vezérigazgatója, valamint dr. Solymosi József, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tanára. Megosztott Kármán Tódor-díjat kapott a TEVA Gyógyszergyár Zrt. és a TEVA Magyarország Zrt., Kellner Pál 2009. december végén elhunyt amerikai-magyar állampolgár tevékenységét pedig posztumusz Kármán Tódor-díjjal ismerték el.

Az oktatási tárca által 2000-ben alapított elismerést olyan magánszemélyeknek, jogi személyeknek vagy közösségeknek adományozzák, akik, illetve amelyek kiemelkedő támogatást nyújtanak a tanulóknak, hallgatóknak, oktatóknak és oktatási intézményeknek. Egyúttal jelentős támogatással (pl. ösztöndíjjakkal, tudásközpontok, kooperációs kutatóközpontok révén) segítik az intézmények kutatási, oktatási munkáját.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium álláspontja szerint a humánerőforrás-fejlesztési stratégia kidolgozása és végrehajtása nem képzelhető el a gazdaság szereplőinek aktív közreműködése nélkül. Ezen belül is kiemelkedő jelentőségű a gazdasági vállalkozásoknak a magyarországi oktatást, képzést, felnőttoktatást, tudományos kutatást támogató tevékenysége.

A Kármán Tódor-díjra pályázni lehet, illetve az oktatási, kutatási intézmények, vagy az oktatásban és kutatásban résztvevő személyek tehetnek javaslatot.

Egy évben maximum 5 díj adható ki. Az elmúlt kilenc évben összesen 41 intézmény és magánszemély részesült az elismerésben.

2009-ben Hiller István oktatási és kulturális miniszter a következők részére adományoz Kármán Tódor-díjat:

Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.

A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. az első volt a hazai cégek között, amely elnyerte a Magyar Minőségi Díjat. Tapasztalatainak átadásával jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara szervezeti egység kategóriában, az országban elsőként és jelenleg egyetlenként elnyerte a Felsőoktatási Minőségi Díjat.

A szakképzési hozzájárulás és az innovációs járulék terhére az anyagtudományi és a gépészmérnöki területet is jelentős anyagi támogatásban részesítette az elmúlt időszakban. Az elmúlt négy évben szakképzési támogatásként 35 millió forintot, kutatás-fejlesztés támogatásként 27 millió forintot juttatott a Pannon Egyetemnek. A különböző egyetemi és hallgatói eredmények és rendezvények támogatására ugyancsak 20 millió forintot áldozott.

Dr. Polgár András közgazdász

Dr. Polgár András kiemelten a Színház- és Filmművészeti Egyetemet támogatja, de emellett más kulturális és oktatási projekt megvalósításában is segít, s külön alapítványt hozott létre a hátrányos helyzetű fiatal tehetségek támogatására.

A közgazdász a Színház- és Filmművészeti Egyetemet az Alapítványán keresztül két éve támogatja. Az együttműködés fő céljaként az egyetemi színházi oktatás innovációját, az egyetem hatékonyabb színházszakmai integrációjának támogatását tűzte ki célul, de a szakmai tartalmat az együttműködés során mindvégig az egyetemre bízta, bízza. Fontos számára, hogy olyan programokra jusson pénz, amelyek más forrásokat is megmozgatnak, s az innováció prioritása mellett a rászorultság elvét és a versenyszerűséget sem szerette volna kihagyni a szempontok közül. Az első évben 13.330.000 forinttal, a második évben 16.404.000 forinttal támogatta a célkitűzések alapján megvalósult programokat.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem dr. Polgár András segítségével olyan többlettudást, élményeket, tapasztalatokat tudott nyújtani hallgatóinak, amelyekre a költségvetésükből nem

lett volna lehetőség. Dr. Polgár András támogatása olyan szellemi- és alkotóenergiákat mozgatott meg az egyetemen, amelyek hosszú távon is inspirálják az intézmény működését.

Dr. Solymosi József, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) egyetemi tanára

Dr. Solymosi József – az általa alapított „Somos Alapítvány a védelmi oktatásért és kutatásért” által létesített különféle ösztöndíjak adományozásával, a tudásközpontok, kutató műhelyek támogatásával a hallgatóknak, oktatóknak és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemnek – kiemelkedő támogatást nyújt a magyarországi oktatás, képzés, felnőttképzés és a tudományos kutatás részére.

Támogatásai alapvetően az Alapítvány által létesített díjak és ösztöndíjak rendszerén keresztül jelennek meg kiemelten, a következők szerint:

Hevesy György-díj – a díjak eddigi összege 6 millió forint

Hevesy György Ifjúsági Nívódíj – a díjak eddigi összege 605 ezer forint

Bolyai János Hadmérnöki Díj – a díjak eddigi összege 1 millió 275 ezer forint

Pro Patria et Scientia díj – a díjak eddigi összege 2 millió 250 ezer forint

Sugárvédelmi Nívódíj – a díjak eddigi összege 600 ezer forint

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Vegyi- és Katasztrófavédelmi Intézet, ABV Védelmi Tanszék, Vegyi- Radiológiai Laboratóriumában dr. Solymosi József több évtizedes szakmai együttműködése alapján vált lehetővé a GAMMA Műszaki Zrt. és a RESPIKÁTOR Zrt. támogatásával a GAMMA és a RESPIRÁTOR Kabinet létrehozása mintegy 35 millió forint értékben.

A ZMNE Ipari Robot Kabinet ugyancsak dr. Solymosi József németországi szakmai kapcsolatai révén jutott hozzá a FANUC Robotics Deutschland GmbH automata robothoz és szoftverhez oktatási és kutatási célra mintegy 30 millió forint összegben.

TEVA Magyarország Zrt.

A TEVA Magyarország Zrt. évek óta támogatja a Romaversitas Alapítványt a roma fiatalok felsőoktatási képzésének segítése érdekében. Évente – az alapítványon keresztül támogatott 60-80 egyetemistából – 25 diáknak ad a TEVA ösztöndíjat.

Az ösztöndíjak finanszírozása mellett hozzájárul a hallgatók felkészítésében résztvevő tanárok díjazásához is annak érdekében, hogy a diákok a segítségükkel be is tudják fejezni elkezdett tanulmányaikat.

A TEVA Magyarország Zrt. 2009-ben hároméves megállapodást készített és írt alá a roma szervezetekkel annak érdekében, hogy a Romaversitas Alapítvány és diákjai hosszabb távon tudják magukat biztonságban.

A TEVA-ösztöndíjak eredményeként az alapítvány által támogatott egyik egyetemista biológusi diplomája megszerzését követően már több éve a TEVA Magyarország Zrt. egyik megbecsült munkatársa. A TEVA lehetőségei szerint megpróbál segíteni az elhelyezkedésben a többi – a cég profiljában képzett – diáknak.

TEVA Gyógyszergyár Zrt.

A gyógyszergyár széles kapcsolatrendszert épített ki a hazai közép- és felsőfokú oktatási intézményekkel.

Az Erdey Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola, valamint a vegyipari szakemberek képzésével foglalkozó más szakközépiskolákat a szakképzési hozzájárulásból (2008-ban 10 millió forint, 2009-ben 14,5 millió forint) jelentős összeggel támogatta, emellett szakmai segítségnyújtással és eszközök, berendezések biztosításával segíti az oktatást.

A Debreceni Egyetemen létrehozta a Gyógyszeripari Kihelyezett Tanszéket (a TEVA és a DE Kémiai Intézetének közös tanszéke). A tanszék működésének költsége becslések szerint mintegy 30 millió forint évente. Az egyetem által pályázott és elnyert TÁMOP program esetében az önrész fizetését a TEVA Gyógyszergyár átvállalja, ennek összege 54 millió forint. A Kémiai Intézetnek adott kutatási megbízások értéke az elmúlt öt évben összesen csaknem 10-12 millió forintot tettek ki.

A gyógyszergyár a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karán a kooperatív szakmai gyakorlat szervezésére eddig 12,3 millió forintot fordított.

A TEVA Gyógyszergyár Zrt. a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának oktatómunkájában folyamatosan részt vesz az Ipari Gyógyszergyártás speciálkollégium létrehozásán keresztül.

2007-től 20 tehetséges hallgató részére a TEVA a szakmai támogatás mellett ösztöndíjat is fizet, amely eddig összesen 26 millió forint volt.

A gyógyszergyár a gyógyszerészeket képző felsőfokú oktatási intézményeknek (DE, SOTE, SZTE, PTE) 2008-ban összesen 18,5 milliós forintot, 2009-ben pedig 23,5 millió forintot utalt át.

Kellner Pál

1991 óta olyat tett az Eötvös Loránd Tudományegyetem diákjaiért, amelyre Magyarországon alig van példa. Az általa támogatott diákok közül több mint százat egyéves amerikai egyetemi képzéshez segített – a kitűnő Bard College-ben (Annandale-on-Hudson, New York) és Trinity College-ban (Hartfod, Connecticut) – saját pénzéből, kifejezetten azzal a céllal, hogy az ott szerzett tudást hozzák Magyarországra, és hazájuk javára kamatoztassák.

Az elmúlt 18 év alatt 6 millió dollárt költött erre a célra. A kiutazó diákok kiválasztását személyesen felügyelte, ennek érdekében minden tavasszal Budapestre utazott.

Az Egyesült Államokban a diákoknak gondját viselte, vendégül látta, s meglátogatta őket a szállásukon, hazatértük után is folyamatosan tartotta velük és diákszervezetükkel a kapcsolatot.

Az egykori Kellner-ösztöndíjasok már tanárok, diplomaták, tudományos kutatók, kisvállalkozók. Társaságot építettek fel, rendezvényeik vannak, hírlevelet adnak ki, egy egymást segítő csapat tagjaiként jönnek-mennek a világban.

 

BreuerPress-MCONET