Magyarország aktív tagja lesz

a jövőben is az Európai Felsőoktatási Térségnek


 Magyarország eddig is aktív tagja volt és a jövőben is az marad az Európai Felsőoktatási Térségnek (EFT)- mondta Hiller István a Bologna-szeminárium zárónapján .

    Az oktatási tárca vezetője kiemelte: az EFT a nemzetközi felsőoktatásban meghatározó és alapvetően pozitív folyamat, amelynek előnyei sokkal jelentősebbek, mint a hátrányai.
    A miniszter a pozitívumok között említette az átjárhatóságot, a mobilitást és a nemzetközi összehasonlíthatóságot. Ugyanakkor – jegyezte meg – nyolc évvel a Bologna-folyamat elindítása után már vannak olyan tapasztalatok, amelyek bizonyos kérdéseket vetnek fel.
    Hiller István szerint a Bologna-folyamat országainak foglalkozniuk kell azzal a kérdéssel, hogy az alapképzést elvégzők milyen eséllyel indulnak a munkaerőpiacon, illetve ha valaki később kíván a felsőoktatásba, mesterképzésbe visszatérni, azt milyen körülmények között teheti meg.
    A miniszter kitért arra is, hogy az agyelszívás ma már nem csupán nyugati irányba hat, hanem a délkelet-ázsiai térség felé is irányul.
    A  Bologna-szemináriumon szociális kérdések, többek között a felsőoktatási intézmények esélyteremtő törekvései, a hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatásának lehetőségei, ösztöndíjkérdések és akadálymentesítés szerepel a napirenden.
    A 17 országból érkezett mintegy 120 résztvevő három munkacsoportban vizsgálja a hallgatóközpontú oktatás megvalósításának lehetőségeit, az egyes országok  gyakorlatát.
    Kiemelt figyelmet szentelnek Írország nemrég elfogadott, a felsőoktatáshoz való hozzáférés javítását célzó stratégiájának, de bemutatják a Romaversitas programot is.
    A tanácskozáson részt vesznek az Európai Rektori Konferencia és hallgatói szervezetek képviselői is. Az itt megfogalmazott ajánlások várhatóan bekerülnek a miniszterek 2009-es

leuveni nyilatkozatába.

Hiller István szerint Magyarország nyolc évvel a Bologna-folyamatba való belépése után már rendelkezik olyan tapasztalatokkal, melyek alkalmasak bizonyos hibák kiküszöbölésére. Mint arra rámutatott, nemzetközi szinten is meg kell beszélni egyebek mellett olyan kérdéseket, hogy az alapképzésben részt vevő, azt elvégző, de a tanulmányaikat később folytatók milyen eséllyel indulnak a munkaerőpiacon, hogy szolgálja az innováció, kutatásfejlesztés ügyét a Bologna-folyamat.

Emlékeztetett arra, hogy Ausztria és Magyarország nyerte el a jogot és lehetőséget arra, hogy 2010-ben közösen tartsa a Bologna-folyamat 10 éves értékelését lezáró konferenciát.

Hiller István a pénzügyi, gazdasági válságról szólva azt emelte ki, hogy a stabilizációs időszak után az oktatás, felsőoktatás kultúrával és innovációval való összekapcsolása megújulási lehetőséget jelenthet.

BreuerPress-info