Vita nélkül

hozta meg döntését az Európai Bizottság
a magyar filmtámogatási programról


„A magyar kulturális diplomácia egyik legnagyobb sikere, hogy 2008. július 16-án az Európai Bizottság vita nélkül fogadta el az állami támogatással járó magyar filmszakmai programot” – jelentette ki Hiller István oktatási és kulturális miniszter. Hozzátette: a döntés hozzávetőlegesen 231 millió euró összértékű állami támogatással járó filmszakmai program jóváhagyását jelenti. Ennek köszönhetően 2013-ig a magyar filmipar minden tekintetben kiszámítható, stabil és vonzó lesz a partnerek számára.

Az uniós döntést megelőző tárgyalások több mint egy évig zajlottak. Először az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága és a hazai szakértők egyeztettek, amit a magyarországi jogalkotási folyamat követett. „A tárgyalások sikerét és az eredményt alapjaiban befolyásolta, hogy az Országgyűlés 2008. június 9-én, gyakorlatilag ellenszavazat nélkül fogadta el a 2003-as filmtörvény módosítását” – jegyezte meg Hiller István.
A nagy horderejű és széles együttműködést igénylő kérdésben végül olyan egyetértés alakult ki a hazai szakmai partnerek és tárgyaló felek között, hogy a Bizottság a vita nélküli napirendi pontok között tárgyalta és fogadta el a magyar programot. A megegyezés egyformán biztosítja a magyar érdekek érvényre jutását és az európai elvárások teljesítését.
„Hatalmas eredmény, hogy a bizottsági döntés – az alapos előkészítői munkának köszönhetően – igen hamar, a magyar parlamenti döntés után bő egy hónappal született meg” – hangsúlyozta a tárca vezetője, aki az együttműködésért köszönetét fejezte ki a filmes szakembereknek, a Magyar Mozgókép Közalapítvány, a Pénzügyminisztérium és a Filmiroda képviselőinek, valamint a politikai döntéshozóknak.

Az Országgyűlés 2003 decemberében egyhangú szavazati aránnyal fogadta el a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényt, amely 2004. április 1-jén lépett hatályba. A Törvény példaértékű, teljes szakmai és politikai konszenzuson alapulva szabályozta a mozgóképkultúra és a mozgóképipar támogatásának rendszerét.
A Törvény részben uniós vonatkozású módosítására 2006-ban egyszer már sor került, de a két évvel ezelőtti módosítás – a jelenlegi eljáráshoz képest – sokkal szűkebb kereteket ölelt fel. 2007. december 31-én a létező magyar filmtámogatási program lejárt, így az ezt követő periódusban a hatályos magyar szabályozás állami támogatási része nem érvényesülhetett uniós jóváhagyás híján. Bár a magyar hatóságok 2007 tavasza óta – a filmszakma együttműködése mellett – mindent megtettek a kompromisszumos megoldás megtalálásáért és az uniós jóváhagyásáért, ez a folyamat a magyar érdekek következetes képviselete miatt csak mostanra érett be.
Az Európai Bizottság 2008. július 16-ai döntése 2013-ig hozzávetőlegesen 231 millió euró összértékű állami támogatással járó filmszakmai program jóváhagyását jelenti.
Az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságával történt egyeztetések eredményeként az új támogatási rendszer alapvetően két kérdéskörben változtat a hatályos rendszerhez képest:
a) pontosítja a közvetlen állami támogatásokra vonatkozó intenzitási szabályok feltételeit mind az alacsony költségvetésű, mind pedig az ún. nehéz filmek tekintetében;
b) a jelenleginél hangsúlyosabb módon írja elő a filmterjesztési és a filmgyártási tevékenység tekintetében a kulturális tartalmi követelmények érvényesülését az állami támogatásra való jogosultság szempontjából és ösztönzi a minél magasabb arányú magyarországi filmgyártási költést.
A program jóváhagyásával a teljes körű szakmai és politikai konszenzuson alapuló Törvény vívmányai nem kerülnek veszélybe. A magyar mozgóképkultúra értékeinek megőrzése és közkinccsé tétele változatlanul biztosított, s ez egyúttal garanciát is jelent az új értékek létrehozatalára, a szakmai infrastruktúra színvonalának és az azt működtető humán erőforrás tevékenységének megőrzésére.
BreuerPress-info