ZSIDÓ VILÁGHIRADÓ

NAFTALI KRAUS


LÁG BEÓMER LÁNGJAI
MIÉRT UTASITOTTA A SZATMÁRI REBBE HIVEIT,
HOGY AZ IDÉN NE UTAZZANAK MÉRONBA?
Az elmult csütörtők este fellobbantak Izraelben Lág Beómer (az Ómer számlálás 33. napja) lángjai, mikor is mint minden évben százezrek utaztak a gallilei Méronba, hogy ott, Simon Bár Jocháj, sirjánál, gyujtsák meg a hagyományos fáklyát. Lág Beómer Bár Jocháj halálozási napja és a haszidok ekkor hagyományos hilulát rendeztek, melynek keretében levágják a 3 éves fiu-gyerekek haját és pajeszt hagynak nekik.
Izraeli szokás hogy a gyerekek mát peszách után kezdik gyüjteni az égetni valót és minden városban több helyen örömtüzekez gyujtanak, énekelnek és táncolnak, munkát adván nem egyszer a tüzoltóknak.
Mivel az idén Lág Beómer péntekre esett és sokan a Méronba utazók közül ott akarták tölteni a szombatot – nagyon felment a bérbe adott szobák (Zimmerek) ára. Erre a New-Yorkban székelő szatmári rebbe, reb Áron Teitelbojm, utasitotta hiveit, hogy idén ne utazzanak Méronba…
FELMONDTAK DRUCKMAN RABBINAK, A „BARÁTSÁGOS BETÉRITÉS” ATYJÁNAK
Az Izraelben most dúló „betérési háboru” (amelyről beszámoltunk az előző rovatban) – legujabb fejleménye: a miniszterelnök titkársága felmondó levelet küldött Chájim Druckman rabbinak, a kormány által 4 évvel ezelőtt létesitett un
„Téritési Hivatal” vezetőjének, azzal az indoklással, hogy már elmult hetvenőt éves.
Mint ismeretes, néhány héttel ezelőtt, a jeruzsálemi rabbinikus felsőbiróság érvénytelenitett egy 15 évvel ezelőtti betéritést és „egyuttal” utalt arra, hogy Druckman rabbi betéritései „kétségesek” és nincs kizárva, hogy azok is érvénytelenitve lesznek (retroaktive).
A Druckman féli Téritési Hivatalt azért hozta létre a kormány, még Árik Sáron miniszterelnöksége alatt, hogy a 300 ezernyi (mások szerint félmilliónyi)orosz nemzsidó bevándorlónak „barátságos” és kényelmes betérést biztositson, amennyiben nem nagyon veszik komolyan azt a halachikus elvárást, hogy a betérő fél a gyakorlatban is vallásos zsidó legyen és a betérési okmányban ne lásson csupán „papirt”.
Druckman rabbi elbocsátását „gonoszkodó eljárásnak” minősitette, mondván, hogy „legalább meg kellett volna hogy hivjanak a miniszterelnökhöz. Ő vett fel és ő bocsáthat el”.
Druckman hivei utaltak arra hogy Simon Peresz államelnök 84 éves…

A TÁBORI FŐRABBI „VISSZALŐ” ÉS MEGMAGYARÁZZA BIZONYITVÁNYÁT
RONECKI EZREDES ÉS A BIBLIAI FELKENT PAP
Megirtuk nemrég hogy ultra-ortodox körök azzal vádolják Ávicháj Ronecki ezredest, az izraeli hadsereg tábori főrabbiját, hogy Peszách első napján megszegte a szombatot (és az ünnepet) amikor fölöslegesen utazott egy határincidens szinhelyére, amelyben terroristák
próbáltak behatolni Izraeli területre. „A rabbinak semmi keresnivalója nem volt ott, nem töltött be semmilyen konkrét feladatot” – reagáltak az ügyre magasrangu tisztek.
Most a főrabbi reagált a vádakra, mondván, hogy neki mindenütt ott kell lennie, mivel ő, saját magát a bibliai „háborura felkent pap” utódjának tekinti, akinek a harctéren van a helye és igy igy hogy mikor szabad utaznia szombaton és mikor nem – azt ő maga állapitja meg…
„SZABAD FÉRFINEK PIROS NŐI ESERNYŐT HASZNÁLNI”
Egyértelmü tórai tilalom férfinak női ruhát ölteni és forditva. Az ok: az ismert zsidó szemérmesség, amely nem kultiválja a frivol keveredést.
A ruházatra vonatkozo parancsolatot aztán a Talmud bölcsei kiterjesztették sok minden másra is; például a piperészkedés minden ágára: amit nőknek szabad (pl hajat festeni)azt férfiaknak tilos – szakállat festeni, hogy fiatalabbnak nézzen ki és kapjon munkát, bár ezt ezt r’ Mose Feinstein megengedi, ha csupán külső látszatról van szó, de tudják valódi életkorát, mert különben ez csalás, ami tilos…
Most egy jeruzsálemi heti lapocska, ami a napi Talmud porcióhoz kötödik (már igen hosszu ideje folyik világszerte a Dáf Hájomi – napi Talmud-lap – tanulása: minden áldott nap, sokezer zsidó a világ minden táján egy és ugyanazon Talmud lapot tanulmányozza, népes társaságban, egy előadó vezetésével és hétévente fejeznek be egy fordulót) – felvet egy sor kérdést amelyek a fentiekből fakadnak és „bizonyitja”, hogy egy férfinak szabad(!), ha esik az eső, egy piros női esernyőt használnia, mivel az nem öltözet.
A középkori decizorok sokat vitáztak a tilalom okán és többen arra a ameggyőződésre jutottak, hogy ha egy nő azért vesz fel egy férfi szvettert mert fázik – akkor nem hág át semmilyen tilalmat. Ugyanez áll – forditva is, de hangsulyozzák, hogy csak egy bizonyos ruhadarabról van szó (mint szvetter, például) ami még látni engedi hogy a férfi – férfi és a nő – nő. (A Meorot Hádáf Hájomi alapján).
1000 UGANDAI ZSIDÓ (KOZERVATIV) RABBIT KAPOTT
Ki tudta hogy az ugandai Abayudaya városkában él többszáz zsidó őslakó, akik valahogy elkerülték a világ zsidóság érdeklődését. Ezek, a kiszivárgó hirek szerint 1919-ben alapitott közösség tagjai – a Tóra szószerinti értelmezése alapján zsidók, vagyis nagyjában olyanok mint a mára már majdnem teljesen kihalt karaiták. Élükön jelenleg Gersom Sizomu áll, akinek már apja és nagyapja is ezt a feladatot töltötték be, az öt ugandai városban élő, kb. ezer főt számláló zsidó közösség vezetését.
Gersomot most májusban avatták fel lonzervativ rabbivá, miután sikeresen elvégezte a los angelesi zsidó egyetemen a Ziegler School of rabbinic studies. Felavatása ünnepélyes keretek között történt május 19-én az abayudayai Sinai Temple
zsinagógában. A városban müködik egy Hadassah zsidó iskola is, melynek diákjai megismerik a zsidó hagyományokat is, az általános tananyag mellett.

DUDU FISCHER 80 ÉVES SZÜLEI
TALÁLKOZTAK LENGYEL MEGMENTŐIKKEL
Ma már tudjuk hogy voltak a náci Európában humánus emberek is, akik zsidókat mentettek. Lengyelországban több, Magyarországon kevesebb (nemrég részletes statisztikát tettünk erről közre). Időről időre hallunk drámai találkozásokról is idős megmentettek és nem fiatalabb megmentőik között. Általában Izraelben.
Most egy rendhagyó találkozóról számolunk be, melyben Dudu Fischer, a világhirű kántor és operaénekes idős szülei találkoztak megmentőikkel, akik több mit egy évig rejtegették őket egy lengyel kisvárosban ásott bunkerben, az S.S. katonák orra alatt.
Alfred Kwarciak 12 éves volt amikor szülei, 1942-ben, bunkert épitettek a házuk melletti disznóól alatt és abban elrejtettet 15 zsidót, köztük Dudu Fischer nagyszüleit és édesapját. Ez a nácik által megszállt lengyelországi Dubnóban volt és a 15 zsidónak sikerült életben maradniuk. Már 1989-ben elismerte a Jád Vásém a lengyel családot mint a Világ Jámborait és most, amikor édesapja nyolcvan éves lett, Dudu elhatározta hogy a legszebb ajándék a megmentőket Izraelbe hozni.
Az érzelmes találkozás a Jád Vásémben zajlott le, ahol a 76 éves Alfred elmesélte élményxeit azokról a szörnyű évekről és mindenki könnyezett.
ZSIDÓ NAGYMAMA ÉS A TETOVÁLT BIBLIAI IDÉZET…
A BECKHAM CSEMETE „ZSIDÓ” NEVELÉSE
Nemrég bejárta a világsajtót és annak bulvár részét, a szenzációs hir: a hirneves celebritások, a Beckham házaspár – a szinész David és felesége (aki egyike az ismert „Space girl”öknek) – egyetlen fiukat, aki most három éves – zsidó iskolába iratják, mert „zsidó nevelést” akarnak adni neki.
A hollywoody házaspár választása az egyik los angelesi előkelő zsidó iskolára esett, ahol papa-mama közel egy napot töltött, vizsgálandó hogy és mint. A család egyik közeli barátja szerint, szó sincs zsidó szellemü nevelésről, az „iskola távol áll minden zsidó szellemiségtől; egyszerüen az a helyzet, hogy ez egy magas szinvonalu iskola, minimális zsidó jelleggel”.
A házaspár maga – úgyszintén. David édesanyja zsidó, de semmi köze a zsidósághoz, nem tart semmit a vallásból mig a felesége ,Viktória, őskeresztény. David magát „félzsidónak” tartja, annak ellenére hogy a Halacha szerint „egész zsidó”. Néhány évvel ezelőtt a nyakára tetováltatott egy bibliai mondatot „Én a kedvesemért és kedvesem érettem” (Áni lödodi vödodi li) – Énekek Éneke, 6, 3). Később a felesége utánozta ebben, egy kisebb méretü de azonos szövegü tetoválással (amit önmagában véve tilt a Tóra mint pogány szokást…).
A hároméves gyerek egyelőre kipában parádézik, de nem lehet tudni mi lesz belőle. Egyelőre – minden esetre – nem zsidó, bár van egy zsidó (apai) nagymamája.
NAFTALI KRAUS