Arató Gergely Solt Ottília díjakat adott át

Egy szakmai kuratórium javaslatára


a hazai illetve külföldi kisebbségi oktatásban, a hátrányos helyzetű tanulók támogatásában, és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemben kiemelkedő tevékenységet folytató szakemberek kapják.
Az oktatási és kulturális miniszter Solt Ottília díjat adományozott Király Ferencnének, a vizsolyi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola tanárának, munkaközösség-vezetőnek.
A sokszorosan elmaradott hátrányos helyzetű vidéken, Vizsolyban, a Rákóczi Zsigmond Általános Iskolába jelenleg 188 tanuló jár, közülük a halmozottan hátrányos helyzetű diákok száma 129 fő. Király Ferencné 38 éve dolgozik pedagógusként. A magyar nyelv és irodalom, cigány népismeret tantárgyakon keresztül toleranciára és helytállásra tanítja a gyermeket.

Solt Ottília díjat kapott Lőrincz Csabáné, az encsi Petőfi Sándor Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagiskola vezetője.
Lőrincz Csabáné több mint két évtizede dolgozik pedagógusként hátrányos helyzetű közösségekben. 1993-tól az encsi Petőfi Sándor Általános Iskola fügödi tagiskolájának nevelője, majd 1996-tól a tagiskola vezetője. A településrészen működik Abaúj egyik leghátrányosabb helyzetű iskolája. A gyermeklétszám 2-3 év alatt megduplázódott, az iskolának szociális „védőháló” szerepet is be kell töltenie. Lőrincz Csabáné részt vállal a családi szocializációs folyamatokban is, amelyet példaértékűen valósít meg.

Petőné Mérai Julianna a salgótarjáni Petőfi Sándor Tagiskola tanítója, közoktatási szakértője is részesült az elismerésben.
Petőné Mérai Julianna pedagógiai munkáját 1972-ben Nógrád megye kis falvaiban kezdte. 1985-ben került a salgótarjáni Petőfi Sándor Általános Iskolába, ahol olyan fejlesztő munkában vállalt aktív szerepet, amelyben vezető alapelv a gyermekek együttnevelése. A Petőfi Sándor Általános Iskola integrációs bázisintézményként is kiemelkedő. Petőné Mérai Julianna fontos szerepet vállalt a fejlesztési munka elméleti megalapozásában, és a gyakorlatban való beindításban is. Jelenleg első osztályban tanít magyart és természetismeretet. Jellemző rá a személyhez szóló pedagógia. A legutóbb megjelent tanítási kézikönyve multikulturális elemeivel az integrációra helyezi a hangsúlyt. Az esélyteremtő oktatást segítve, mintegy 15 éve szakértői, szaktanácsadói tevékenységet is végez.
BreuerPress