Kármán Tódor-díjak

Hiller István oktatási és kulturális miniszter adta át az idei


Kármán Tódor-díjakat.
Az elismerést azok a magán-illetve jogi személyek kaphatják, akik, illetve amelyek kiemelkedő támogatást nyújtanak általános iskolai tanulóknak, felsőoktatási hallgatóknak, oktatóknak és oktatási intézményeknek. Ugyancsak fontos szempont, hogy a vállalkozások miként segítik – ösztöndíjakkal, együttműködési megállapodásokkal – az oktatási intézmények kutatási és tudományos munkáját.

A díjra pályázni lehet, illetve az oktatási, kutatási intézmények, vagy az oktatásban és kutatásban résztvevő személyek tehetnek javaslatot. A pályázatokat, javaslatokat egy 6 tagú,
elismert gazdasági szakemberekből álló kuratórium bírálja el. A testület elnöke Dr. Pakucs János, az Olajterv-Holding ügyvezető igazgatója.

A kuratórium javaslata alapján az oktatási és kulturális miniszter 2007-ben az alábbi öt természetes, ill. jogi személynek adományozza a Kármán Tódor-díjat:

– CSÁNYI SÁNDOR dr. elnök-vezérigazgató, OTP Bank Nyrt.
Csányi Sándor magánvagyonából 1 Mrd Ft alaptőkével alapítványt hozott létre a hátrányos helyzetű tehetséges fiatalok támogatására. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács legmagasabb kitüntetéseként 100 ezer Ft-os Pro Scientia díjat biztosít 50 tehetséges egyetemistának. A Prima Primissima díj kuratóriumának elnökeként évente 50.000 EUR-val támogatja a kiváló szellemi teljesítményeket.

– DEMJÁN SÁNDOR elnök, TriGránit Kft.
Demján Sándor magánvagyonából több mint 8 Mrd Ft-os támogatást nyújtott, többek között az Új Comenius Program keretében 2300 nappali tagozatos egyetemistának, a fogyatékosok kiemelt oktatására, a környezettudatos nevelésre, a hátrányos helyzetű települések oktatási tevékenységének támogatására. Kiemelten támogatja a CEU keretében a menedzserképzést és 3 Mrd Ft-tal az infrastruktúra kiépítését. Több, mint másfél milliárd forinttal megalapította a Prima Primissima-Díjat, amely 10 kategóriában ismeri el a hazai szellemi élet legkiválóbb képviselőit.

– TOLNAY LAJOS DR. elnök, Magyar Alumínium Zrt.
Tolnay Lajos az acélipar, ill. az alumíniumkohászat kiemelkedő gazdasági szakembere, a MAL Zrt. meghatározó tulajdonososa. Több mint 200 MFt-tal támogatta a BME-n és a Miskolci Egyetemen folyó kooperációs kutató központokban folyó munkát, 90 MFt-tal támogatta a Veszprémi Egyetemen folyó kutatásokat. Közvetlenül is részt vesz az oktató és kutató munkában, elsősorban a Miskolci Egyetem kohómérnök képzésében. A Miskolci Egyetem hallgatói önkormányzatát és a tudományos tevékenységét 25 MFt-tal támogatta.

– MAGYAR VILLAMOS MŰVEK ZRT.
Az MVM elsősorban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folyó oktatási és kutatás-fejlesztési munkát segíti 180 MFt-tal. Jelentős szakképzési támogatás mellett a Budapesti Corvinus Egyetemen az oktatási tevékenységet évente 10 MFt-tal, professzori ösztöndíjjal támogatja.

– NOVOFER Alapítvány
Az Alapítvány által alapított Gábor Dénes-díjjal évente 7 kiemelkedő tudományos és műszaki szakember kap magas anyagi és erkölcsi elismerést. Ezen kívül fiatalok részére ösztöndíjak, pályadíjak, szakköri támogatások keretében nyújt jelentős támogatást. Megalapította a nemzetközi Gábor Dénes-díjat, aminek keretében 23 harmincöt év alatti fiatal kapott elismerést.

A díj megalapítása óta a szakminiszter eddig összesen 31 Kármán Tódor-díjat adott át.
BreuerPress-info