Magyarország és a Mediciek

A Reneszánsz Év római nyitánya


A Római Magyar Akadémia 2007. december 4-én a Magyarország és a Mediciek a 15. században címmel kulturális és tudományos napot rendezett – mintegy olaszországi felvezetéseként a magyarországi Reneszánsz Év 2008 eseménysorozatának.
Az RMA egész napos programja a 15. század történelmi, irodalomelméleti és -történeti, valamint művészettörténeti kérdéseire koncentrált, amely az olasz-magyar kapcsolatok történetének leggazdagabb periódusa.

Kovács Péter, a Római Magyar Akadémia igazgatója Magyarország és Itália a 15. században című előadásában a két ország gazdasági és politikai kapcsolatairól beszélt. Pál József, a szegedi egyetem tanára a humanista költészet és filozófia egyik központi kérdéséről tartott előadást Halál és halhatatlanság Janus Pannonius költészetében címmel. Giorgio Patrizi professzor (Universitá di Molise) a Quattrocento népi nyelven írt költészetében fellelhető klasszikus modellek és e modellek ellen ható irodalom jellegzetességeit tárgyalta.
Pócs Dániel, az RMA művészeti titkára a Corvina könyvtár fejlődésének egy eddig kevéssé ismert aspektusát vizsgálta, a Francesco Rosselli firenzei miniátornak tulajdonítható luxuskódexek szerepét – urbinói és firenzei párhuzamok segítségével.
Vígh Éva, az RMA tudományos igazgató helyettese az Irodalmi forma – életforma a Quattrocentóban címmel az antik műfaj humanista megújításáról, a társas életben való megjelenéséről beszélt itáliai és magyar kontextusban.
A rendezvényen részt vettek a római tudományos élet képviselői, valamint a Római Magyar Akadémia ösztöndíjasaként kutató doktoranduszok.

A Római Magyar Akadémia reneszánsz-programját 2008-ban további rendezvények követik, amelyek illeszkednek a gondolkodást és mentalitást alapvetően megváltoztató reneszánsznak szentelt magyarországi évad eseménysorozatába.
Magyarországon pedig 2008. január 24-én a Szépművészeti Múzeumban nyílik a Mediciek fénykorát bemutató nagyszabású tárlat. A kiállítás közel 200 – főként firenzei és toszkánai múzeumokból származó – műtárgy (rajzok, festmények, kódexek, szobrok, iparművészeti tárgyak) segítségével mutatja be a Mediciek fénykorát, a XV.-XVI. századbeli virágzó firenzei kultúrát és művészetet.
BreuerPress-info