”Hazatéro” könyvek és festmények a Nádasdy-kastélyban

„Hazatért” a nádasdladányi Nádasdy-kastély könyvtárának félezer kötete


és az Ősök galériájának néhány festménye;a köteteket és a képeket bemutató –
november 18-ig látható – kiállítást szerdán az Oktatási és
Kulturális Minisztérium szakállamtitkára nyitotta meg.

A cél az, hogy visszakerüljön a kastély könyvtárába a Nádasdy
család egykori 25 ezer kötetes bibliotékájának Magyarországon még
fellelhető 1500 kötete, valamint azok a megmaradt alkotások, amelyek
évszázadokon át ékesítették a főúri lak falait – mondta Schneider
Márta.
A szakállamtitkár kiemelte: a Nádasdy család tagjai mindvégig
szem előtt tartották, hogy a „nemesség kötelez”. A família művelt
politikusokat adott az országnak, s tagjai a hazai műveltség ápolói
és terjesztői voltak, könyvtáruk pedig a korabeli Magyarország egyik
legmeghatározóbb gyűjteménye volt.
Az értékes bibliotéka becses darabjainak nagy részét a II.
világháborúban elpusztították, elrabolták. Megmenekült kötetei az
állam tulajdonába kerültek, egy részüket az Országos Széchenyi
Könyvtárban, 1000 kötetet pedig a keszthelyi Helikon
Kastélymúzeumban őriznek. Onnan kerülnek majd vissza a nádasdladányi
kastélyba.
A becses könyvritkaságok a katalogizálást követően a következő
hónapokban kerülnek fel a könyvtárszoba polcaira.
A könyvekkel párhuzamosan, a szükséges restaurálás után
„hazatérnek” a kastély falait egykor díszítő, mintegy kétszáz
festményből álló gyűjtemény megmaradt darabjai is, köztük az a
kilenc festmény, amely a Nádasdy ősöket ábrázolta és az ősök
csarnokának falait ékesítette egységes méretben, egységes keretbe
foglaltan, időrendben elhelyezve.
A kastély képzőművészeti gyűjteményének egy része a Nemzeti
Múzeumban van, onnan kerül vissza Nádasdladányba.
A becses értékek „hazatérése” része annak a koncepciónak,
amelynek megvalósításával a kastély – a Műemlékek Nemzeti
Gondnoksága és a Nádasdy Alapítvány elképzelése szerint –
látogatható, bemutatható kutatóhely lesz.
Varga Kálmán, a Műemlékek Nemzeti Gondnokságának igazgatója az
elmondta: a kastélyban magyar építészettörténeti
kutatókönyvtárat hoznak létre, s egyik szárnyában vendégszobákat
rendeznek be.
Folytatják az angol Tudor stílusú épület rekonstrukcióját is,
amire a pénzt a Regionális Operatív Program (ROP) pályázatán
teremtik elő – tette hozzá Varga Kálmán.
A Nádasdy-kastély kulturális célú hasznosítását, értékeinek
bemutatását már több mint tíz esztendeje végzi a család
leszármazottja, Nádasdy Ferenc által létrehozott Nádasdy Alapítvány
és Nádasdy Akadémia.
BreuerPress-info