Zéró tolerancia a gyűlöletkeltéssel szemben

A gyűlöletkeltéssel, a kirekesztéssel szemben zéró toleranciát hirdető kiáltvány aláírására kérte az Országgyűlés tagjait a miniszterelnök a parlamentben napirend előtti beszédében , a holokauszt emléknapon.


Gyurcsány Ferenc ismertette a kiáltvány szövegét , amellyel az aláírók kimondják, hogy nem vállalnak közösséget szélsőséges egyénekkel és csoportokkal, elhatárolódnak az antiszemita és a rasszista megnyilvánulások minden formájától, és semmilyen formában nem támogatják azokat, akik erősítik a gyűlöletkeltést, a kirekesztést és a bűnbakkereső agressziót.
– A zéró tolerancia elvét hirdetjük meg mindazokkal szemben, akik gondolataikkal, szavaikkal és cselekedetekkel kirekesztenek, gyűlöletet szítanak, és akik vallási, faji, származási vagy nemi alapon különbséget tesznek ember és ember, magyar és magyar között – fogalmazott a kormányfő.
A miniszterelnök a dokumentumot ismertetve azt mondta, eddigi történelmünk legembertelenebb, legelvetemültebb tettét, a holokausztot az antiszemitizmus és a rasszizmus gyávaságban és önzésben fogant gondolatai készítették elő.
– Ezért figyelmeztetünk a beszélő felelősségére, mint ahogy a csendben maradók felelősségére is – fűzte hozzá.
Gyurcsány Ferenc szerint Magyarország és a harmadik Magyar Köztársaság minden kormánya érti és tudja, hogy Isten és ember előtt van egy meghaladhatatlan és megfellebbezhetetlen kötelessége: megóvni polgárainak biztonságát, és megakadályozni, hogy a legszörnyűségesebb még egyszer bekövetkezhessen.
A kormányfő szólt arról, hogy vitáik ellenére tudják, „abban közösek vagyunk, hogy nem kokettálunk rasszista, antiszemita, kirekesztő, intoleráns magatartással, nézetekkel, gondolatokkal”.
Gyurcsány Ferenc kitért arra, hogy az elmúlt években többször is meglátogatta a washingtoni holokauszt múzeumot. Mint mondta, amikor miniszterelnökként tett látogatást a múzeumban, az intézet igazgatója azt kérte, írjon az emlékkönyvbe.
Hozzátette: nem tudta, hogyan kell viselkedni egy ilyen helyzetben egy olyan ország képviseletében, amelynek „polgárai éveken keresztül szótlanul tűrték, hogy ismerősöket vagy ismeretleneket, barátokat vagy éppen riválisokat csak azért, mert úgymond máshonnan származnak, korlátozzák a méltóságban és szabadságban megélt emberi élet lehetőségében”.
A miniszterelnök szerint sokfajta felelőssége van egy államnak, a kormánynak, de a legelső az, hogy óvja valamennyi polgárát. Hozzáfűzte: ehelyett Szent István ezer éves államának képviselői a hazára, a nemzetre, a magyarságra hivatkozva vagy aktívan, vagy csendben közreműködtek abban, hogy magyarok százezreinek „a szervezett ocsmány a halál legyen a vége”.
Az ülésteremben Szili Katalin és Gyurcsány Ferenc felszólalása alatt is jelen volt mások mellett Bihari Mihály, az Alkotmánybíróság elnöke, Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, Erdő Péter bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Zoltay Gusztáv, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége ügyvezető igazgatója és Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi.
BreuerPress-info