Új szervezet segíti az egyház és Izrael kapcsolatait

Az új, nem kormányzati szervezet elnökévé David Jaeger ferences atyát, közel-keleti szakértőt választották. A nem kormányzati szervezetet az Egyesült Államokban hozták létre.


Ezekben a napokban született meg a „The Church and Israel Public Education Initiative” elnevezésű nem kormányzati szervezet, amelynek célja, hogy támogassa a katolikus egyház és az izraeli társadalom kapcsolatait, hogy a teljes vallásszabadság megteremtésén munkálkodjon és segítse a katolikusok jobb részvételét a nemzeti életben.

Az alapító dokumentum II. János Pál pápa elképzelését akarja megvalósítani, melynek kiinduló pontja a Szentszék és Izrael állam által 1993-ban aláírt alapvető egyezmény, amely lehetővé tette a diplomáciai kapcsolatok létesítését.
Az új nem kormányzati szervezet hármas célt tűzött maga elé:
1. garantálni Izraelben az egyház szabadságát és biztonságát.
2. támogatni az egyházat és vallási közösségeket Izraelben és a szomszédos országokban.
3. elősegíteni az izraeliek között az egyházzal való barátság pozitív látásmódját.
David Jaeger az Asianews hírügynökségnek adott nyilatkozatában elmondta, hogy nem egyházi szervezetről van szó, hanem olyan privát állampolgárok csoportosulásáról, akiknek szívügye az, hogy Izraelben növekedjen az egyház és az állam barátsága. Mivel a szervezetet az Egyesült Államokban hozták létre a tagok egyik fő törekvése az, hogy megerősítsék a kapcsolatokat az amerikai katolikusok és zsidók között. Különös gondot akarnak fordítani arra is, hogy a Szentszék és Izrael által aláírt Alapvető Egyezmény végre a törvényhozás szintjén is érvényesüljön.
Ennek az egyezménynek az aláírásában és a Szentszék és Izrael közötti diplomáciai kapcsolatok felvételében igen fontos szerepe volt az Egyesült Államokban élő katolikusoknak és zsidóknak. A nem kormányzati szervezet neve – az „Egyház és közoktatási kezdeményezések Izraelben” – arra utal, hogy a szervezet rendkívüli fontosságot tulajdonít a közvélemény tájékoztatásának és meggyőzésének, melynek első állomása éppen az Alapvető Egyezmény tényleges megvalósítása. David Jaeger atya végül elmondta azt is, hogy az új nem kormányzati szervezet elnöki tisztére azért kérték fel őt, részint mert zsidó származású, részint pedig, mert szakértője a kérdésnek.
VR/Magyar Kurír+ BreuerPress-info
Kép: chbsg.com