Erdő Péter bíboros Georg W. Bush Amerikai Egyesült Államok elnökének írt levele

President George W. Bush Budapest, 2006. június 13.
President of the United States
White House
Washington, DC


Igen Tisztelt Elnök Úr!
Georg H. Walker úrnak, az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetének szíves meghívására látogatást tehettem az Amerikai Nagykövetség területének azon részében, amely hosszú éveken át tiszteletreméltó elődöm, Mindszenty József bíboros lakóhelye volt.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának közeledtével a magam és az egész magyar katolikus közösség nevében hálás köszönetet mondok Elnök úr útján az amerikai népnek azért a védelemért és vendégbarátságért, amelyet Mindszenty bíboros úr számára nyújtott. Ugyancsak köszönetet mondok a magyar menekülők ezreinek befogadásáért is, akik az 1956-os forradalom kapcsán kényszerültek az ország elhagyására. Nekünk pedig, akik itt Magyarországon éltük át azokat az időket, felejthetetlen, kedves emlék marad az a sok amerikai élelmiszercsomag, amellyel a forradalom alatt és után országunk népét támogatták. Ezek a hajdani gesztusok számunkra akkor a szolidaritás és a szabadság üzenetét jelentették, amelyre ma is hálával és a szolidaritás érzésével válaszolunk.
Isten áldja meg Amerikát!
Erdő Péter
bíboros, Magyarország prímása
Esztergom-Budapesti érsek

BreuerPress-info